นี่คือเสียงที่ก้องอยู่ในหัวใจตลอดเวลา ตั้งแต่ที่ได้ตัดสินใจในการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น คือข้อสอบที่ต้องผ่านไปจนถึงขั้น ได้นั่งบนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้า เพราะนั่นหมายถึง การทำให้ทุกคนเป็นสุข และปลอดภัยในชีวิตที่ซื่อสัตย์และศักดิ์สิทธิ์นี้

ขอน้อมรับคำสอนที่สูงส่งนี้ไว้เพื่อตรวจสอบตนเองอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ในช่วงเวลา 29 ปีที่ผ่านมาของความเพียรพยายาม
 1. ลูกศักดิ์สิทธิ์ได้มากที่สุดเท่าที่ลูกซื่อสัตย์ เพียงแต่ถือเพศพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่ขั้นสูงสุดของความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์หมายถึง ความจริงแท้ นั่นคือ ความซื่อสัตย์
 2. ลูกที่ซื่อสัตย์และมีค่าควรแก่การไว้วางใจ คือผู้ที่ไม่ใช้สมบัติที่มีค่าที่ได้รับมาจากพ่อ เพื่องานใด โดยไม่ได้รับการกำหนดหนทางของพ่อ พ่อให้สมบัติเหล่านั้นมาเพื่อรับใช้ให้คุณประโยชน์โลก
 3. ลูกที่ซื่อสัตย์นั้นมีความปรารถนาดีและความรู้สึกสูงส่งสำหรับทุกดวงวิญญาณ
 4. ลูกที่ซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือที่สม่ำเสมอ และมีความรู้สึกที่ถ่อมตนในความคิด คำพูด และการกระทำ
 5. ลูกที่ซื่อสัตย์นั้นมีประสบการณ์ของสภาวะที่มีพลังทุกย่างก้าวและมีประสบการณ์ของความเป็นมิตรของพ่อในทุกความคิด พร้อมกับการหยิบยื่นความร่วมมือ
 6. ลูกที่ซื่อสัตย์ นั้นมีประสบการณ์ของสภาพที่ไต่เต้าพัฒนาในทุกย่างก้าว
 7. หน้าที่พ่อนั้นเปิดเผยตนเองให้ลูกรู้จักท่านว่าคือใครเป็นอะไร อย่างที่เป็นจริง เช่นเดียวกันลูกที่ซื่อสัตย์ก็ควรจะเปิดเผยตนเองให้แก่พ่อว่าลูกเป็นใครเป็นอะไร อย่างที่เป็นจริงๆ
  ลูกไม่ควรจะคิดว่าอย่างไรแล้วพ่อก็รู้ทุกสิ่ง เพราะการเปิดเผยตนเองให้พ่อรู้จักลูกนั้นคือวิธีที่สูงสุดและง่ายที่สุด ที่ลูกจะเข้าไปสู่สภาพที่ไต่เต้าพัฒนา...เป็นวิธีที่ง่ายที่จะจบสิ้นภาระของสติปัญญาที่หลากหลายรูปแบบ…การทำให้ตนเองนั้นกระจ่างชัด หมายถึง การมีหนทางของความเพียรพยายามที่ชัดเจนสำหรับตนเอง...ลูกต้องทำให้ตนเองสูงส่งด้วยความชัดแจ้งของตนเอง
 8. ลูกที่ซื่อสัตย์นั้นไม่ควรจะทำให้สถานการณ์เป็นรากฐานของลูก รากฐานของลูก คือประสบการณ์ของลูกในทุกประเด็นของความรู้และการได้รับคุณประโยชน์
บาบา-พ่อสูงสุดผู้เป็นที่รัก ยิ่งชีวิต รับประกันความซื่อสัตย์ของลูกด้วย ลูกประคำแห่งชัยชนะ(Rosary of victory) ท่านได้เตือนถึงเหตุผลหลักของการพ่ายแพ้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดจากการตรวจสอบตนเองที่อ่อนแอซึ่งทำให้ลูกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้...การตรวจสอบตนเองด้วยเทพปัญญา (Divine Intellect) เท่านั้นที่ลูกจะสามารถมีความแม่นยำ

บาบาได้ถามลูก ผู้เป็นมหารตี ผู้ขี่ช้างนำทัพทางจิตวิญญาณ ว่าลูกยังมีความรู้สึกอย่างแรงที่จะทำให้ทุกคนเป็นอิสระจากบ่วงกรรม-บ่วงพันธะ เหมือนตอนแรกๆ หรือไม่?

29 ปีที่ผ่านมาในฐานะพี่คนโตที่ได้เห็นน้องๆเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งบัดนี้ ต้องตอบบาบาในความเงียบ ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ว่า...ความคิดที่จะปลดปล่อยตนเองและทุกชีวิต ให้เป็นอิสระนั้นมีอยู่ตลอดเวลา ในทุกแง่มุมที่สามารถนำมาพิจารณาเช่นที่ดาดี้แจงกี พี่สาวคนโตสุด ผู้นำสถาบันปัจจุบัน ได้กล่าวย้ำความหมายของชื่อที่รู้จักกันคือ La

La means the balance of love and law หล้า หมายถึง ความสมดุลของความรักและความถูกต้อง

เมื่อได้พิจารณารูปปั้นบูชาเทพเทวีต่างๆ จะมีดวงตาที่เปิดเผยความรู้สึกของความเป็นแม่และมีหลายมือที่ถืออาวุธต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ที่เมตตาในการทำลายปีศาจทั้งหมด ด้วยความกล้าหาญจึงถูกขนานนามว่า ชัคตี(Shakti=พลังอำนาจของพระเจ้า) เมื่อรวมทั้งหญิงและชายเรียกว่า กองทัพชีพชัคตีพันดาฟ(ShivShakti Pandav Army)

การเดินทางไปเชียงใหม่กับพี่น้องทางจิต 24 คน ในช่วง 9-12 มีนาคม ครั้งนี้ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของพันดาฟทั้ง 5 ร่วมกันโดยจัดแบ่งกลุ่มฝึกฝนตามคุณสมบัติสำคัญ

พันดาฟมีพี่คนโต ชื่อว่ายุทธิเสถียร ผู้มีความซื่อสัตย์ที่สามารถอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องยอมรับความจริง จากการขยายความของข้อ 7 เบื้องต้น

บางครั้ง เราบอกบางสิ่งแก่พ่อและซ่อนสิ่งอื่นไว้ ด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวที่จะได้รับบางอย่าง วางแผนด้วยการตามใจตนเองและผู้อื่น(ที่ผูกพันยึดมั่น) แล้วนำมาเสนอพ่อหรือดวงวิญญาณเครื่องมืออย่างฉลาดมาก เพื่อพิูจน์ตนเองว่าถูกต้อง โดยคิดว่าพระเจ้าและเครื่องมือนั้นไร้เดียงสา อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์... พ่อและเครื่องมือนั้นรู้ความลับ แต่ต้องการให้ลูกก้าวต่อไป ... ตอบรับลูกให้มีความสุขชั่วคราว เพราะลูกขาดพลังความอดทนและการเผชิญ... การทำให้ลูกเป็นสุขเพราะรู้ความลับ นั้นต่างจากการทำให้ลูกเป็นสุขจากหัวใจ ลูกกลับมีความสุขกับเรื่องเเล็กๆ น้อยๆ คิดว่าตนเองฉลาด รู้คิดและมองเห็นการพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ พ่อจึงรู้สึกเมตตาต่อลูก ที่ทำให้ตนเองสูญเสียตลอดไป ด้วยการซ่อนอยู่หลังม่านของความฉลาด!


โดยสรุปแล้ว.. เมื่อมองดูตัวเอง ขณะนี้แล้วถามว่า ทำไมพระเจ้าจึงเลือกฉัน? เพื่อทำให้ฉันเป็นของท่าน ‘ลูกคือของพ่อ’ ‘เวลานี้ ฉันเป็นของท่าน’ …ท่านเป็นของฉัน” ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มีค่าเพียงพอ จึงเป็นเรื่องของโชค...มีแต่พระเจ้าและโชคเท่านั้น หากเราทำให้ท่านสมปรารถนา เราจะเพิ่มพูนโชคของเราเอง มากเท่าที่เราจะรู้สึกว่า... มีท่านอยู่ เราจะจดจำท่านได้ แล้วมีความสุข การเป็น BK (Brahma Kumar/Kumaris) หมายถึง การมีความสุขเสมอ เมื่อพระเจ้าอยู่ในใจ เราจะมีปัญหารบกวนจิตใจได้อย่างไร แต่ละคนเล่นบทบาทเฉพาะตน การเสียเวลาในการคิดถึงความอ่อนแอและความบกพร่องของผู้อื่น หมายถึง การสูญเสียคุณค่าของชีวิตตนเอง

พระเจ้าให้ชีวิตแก่เรา ในช่วงเวลานี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง เราแสนจะมีโชคที่พระเจ้าได้ให้ความรู้ที่สอนเราให้คิดดี บาบาให้ความเข้าใจ ให้คำสอนและคำเตือนในเมอร์ลีทุกเช้า ถ้าเรามีศรัทธาในพ่อ เราย่อมพัฒนาพละกำลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งกลายเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตที่ดี ที่สามารถให้และรับพร โดยไม่ต้องขออะไรจากใคร เพียงแต่ทำกรรมดีที่ให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน เพื่อให้ได้รับพรเสมอไป

พันดาฟมีหน้าที่ทำให้ป้อมปราการแข็งแรง ป้องกันศัตรูรุกรานหรือทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกัน พันดาฟได้เลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า ผู้เป็นสัจจะ แทนที่จะเลือกอยู่ฝ่ายกองทัพใหญ่โตที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบครัน ที่ใดมีสัจจะ ที่นั่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ที่รักสัจจะจึงสามารถทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้และนั่นคือความหมายที่แท้จริงของราชอาณาจักร(Kingdom) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ อำนาจการปกครอง...โดยไม่มีการมองดูผู้อื่นและคิดว่า เขาเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ ฉันกลับต้องมีอำนาจปกครองตนเอง ด้วยการตื่นรู้ แม่นยำ สามารถทำทุกสิ่งได้รอบด้าน หากไม่ตื่นรู้ แต่สับสนอยู่ภายในจะเกิดคำถามกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว และเมื่อมีการง่วงเหงาหาวนอนภายนอกนั่นหมายถึง ภายในกำลังสะอึกและขาดความกระจ่าง จงไว้วางใจในผู้อื่นและศรัทธาในตนเองเสมอ และแล้วความกล้าหาญและสัจจะจะทำให้เกิดความสำเร็จ โดยไม่ปรารถนาการยกย่อง สรรเสริญใดๆภควัทกีตา มหากาพย์ มหาภารตะ
ให้แรงบันดาลใจในการยืนหยัด
เพื่อต่อสู้กับชะตากรรมของตน

ในตำนานการทำสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมที่เรียกว่า มหาภารตยุทธได้บันทึกไว้ในคัมภีร์กีตา เพื่อเอาชนะศัตรูภายในจิตใจ
กีตา คือแม่ (ของทุกคัมภีร์)
ชีวา คือ พ่อ
และที่เหลือทั้งหมด คือสิ่งสร้าง
โลกใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาจากกีตา ด้วยชัยชนะของพันดาฟทั้ง 5


คุณค่าของ 5 พันดาฟ (Values for 5 Pandavs) ที่เราเลือกใช้ทำกิจกรรมพิเศษ ครั้งนี้ที่เชียงใหม่
 1. ความซื่อสัตย์ (Honesty) -ยุธิเสถียร
  “Honesty provides the solution to problems.” ความซื่อสัตย์ชี้ทางออกของปัญหา รายละเอียด
 2. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)-ภีมะ
  “To be enthusiastic is to be free.” ผู้มีความกระตือรือร้นคือผู้มีอิสรภาพ รายละเอียด
 3. การจดจ่อ (Focus) -อรชุน
  “The one whose keeps their destination in focus will be successful.” ผู้ที่จดจ่อต่อจุดหมายปลายทางย่อมประสบความสำเร็จ รายละเอียด
 4. ความสร้างสรรค (Creativity) - นากูระ
  “Inner satisfaction bring creativity.” ความพอใจภายในนำมาซึ่งความสร้างสรรค์ รายละเอียด
 5. ความร่วมมือ (Co-operation) -สหเทพ
  “Good wishes win co-operation.” ความปรารถนาดีทำให้เกิดความร่วมมือ รายละเอียด


นกแอร์พากลุ่มใหญ่บินไปถึงเชียงใหม่บ่าย 4 โมง ศูนย์ราชาโยคะเชียงใหม่ต้อนรับด้วยบ้านแม่วางที่กว้างขวาง พร้อมอาหารเย็นมากมาย ที่ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศที่สงบ-อบอุ่น ในวันแรกที่ไปถึง

5 โคมลอย ของกลุ่ม 5 พันดาฟ ทำให้คืนแรกมีความหมายจากเป้าหมายที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณค่าชีวิต


เชียงใหม่คือบ้านเกิด จึงไปกราบผู้ให้กำเนิด 'แม่เจ้า' ในโอกาสครบรอบ 89 ปี เรามีภาพวาดวัยสาวจากผนังห้องนั่งเล่นมาฝาก...


ลูกหล้ามอบของขวัญ วัวเจ้าปัญญา 26 ตัว
จาก 26 ตัวอักษรของ A to Z Challenge
แม้สังขารจะร่วงโรย แต่ดวงวิญญาณนั่นเบ่งบานเสมอ เมื่อมีความรักของลูกหลานในเสียงเพลง ขนมเค็ก การออกกำลังกาย กำลังใจจากสาระธรรมของวัวเจ้าปัญญา - เพราะแม่เจ้าเกิดปีฉลูและได้สะสม 'วัว' เป็นของที่ระลึก
เกิดใหม่ด้วยวิญญาณของการเรียนรู้
เริ่มจาก ABC และ Do Re Me

สวนอุทยานราชพฤกษ์ ต้อนรับคณะในราคาย่อมเยา ให้เราชื่นชมกับดอกไม้นานาพันธ์จนแปลงกายเป็นผีเสื้อหลากสี...
มีกิจกรรมหนุนนำคุณธรรมจาก 5 กลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงอีกสองคืนสองวันเราได้ใช้เวลาที่ม่อนดวงเดือน อ.จอมทอง โดยการอำนวยความสะดวกของพี่น้ำมิ้น (ลูกสาวเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่) จากทิวทัศน์สวยงามของสองแม่น้ำที่มาบรรจบกัน เราได้รับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(เมอร์ลี) ตอนเช้า เสียงหัวใจที่เป็นสุข-สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และเสียงเพลงโปรดของทุกคน
การแสดงละครเรื่องนาราด (Narad) สะท้อนชีวิตจริงของผู้ที่รักความดี แต่ไม่มีความเพียรพยายามที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก เมื่อ 'นาราด' เชิญให้ใช้สิทธิ์ไปสวรรค์กลับปฏิเสฐ ด้วยเหตุผลข้ออ้างต่างๆ เช่น(ในภาพ)พยาบาลบอก 'หน้าที่ดูแลเอาใจใส่คนใข้นั้นสำคัญที่สุด' ไม่พร้อมดูแลตารางเวลาของนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพจิตวิญญาณ


วันสุดท้าย แต่เช้าตรู่บนเส้นทางไปสู่อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เราได้แวะกลางทางเพื่อรับอาหารทางจิต(เมอร์ลี) ก่อนอาหารทางกาย บนยอดดอยสูง เราได้เซ็นชื่อกำกับจังหวัดที่เกิดบนแผนที่ประเทศไทย เพื่อตั้งปณิธานในการนำคุณประโยชน์มาสู่แผ่นดินเกิด ด้วยการรับฟัง 'บทบาทของบรรพบุรุษ' ณ บริเวณศาลที่เก็บพระอัฐิของ เจ้าอินทรวิชยานนท์ - เจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่ องศ์ที่ 7


ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
(รายละเอียดคลิกที่นี่)


เรามีภาพภูมิศาสตร์หลายล้านปีมาฝาก ตามที่มนุษย์สันนิษฐาน ว่าแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นอินเดียปัจจุบันเคลื่อนที่เข้าชนกับเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ ส่งผลให้เกิดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนคือเทือกเขาหิมาลัยเป็นแนวผ่านจีน ลงมาพม่า ไทยจนถึงคาบสมุทรมาลายูและดอยอินทนนท์ส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนธงชัย ก็เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่เกิดจากการชนครั้งนั้นนั่นเอง
ต้องร้อง ว้าว...บาบา มหัศจรรย์จริง ที่ทุกสิ่งถูกเปิดเผยด้วยความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่การสันนิษฐานใดๆ ให้เกิดการขัดแย้งของทุกศาสตร์สาขา... ภาพต่อหรือจิกซอร์(jigzaw) มารวมกันเป็นภาพรวมของชมพูทวีปที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมในนครบารัต(Bharat) เมื่อแผ่นดินแบ่งแยกเป็น 5 ทวีป เพราะสำนึกของการเป็นร่างกายที่มีตัวตน ทุกคนจึงกระจัดกระจายกันไปตามยถากรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นั้นซ้ำรอยทุก 5000 ปี จนครบวาระของบรรพบุรุษโลกที่ต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันส่งต่อการกลับมารวมตัวของ 5 ทวีป

ภาษาเดียว ศาสนาเดียว อาณาจักรเดียว กำลังจะกลับคืนมาอีกครั้ง เพียงเมื่อฉันเปลี่ยน โลกเปลี่ยน


น้ำตกสบายกาย
น้ำใจสบายจิต
ขอบคุณชีวิตที่ร่วมกันสร้าง
ประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้
ซึ่งบางท่านได้ให้สัมภาษณ์
ไว้ในวันสุดท้าย ที่สนามบินเชียงใหม่
โอ๊ค
แม่โอ๊ค
หนุ่ม
อัน
สุวรรณา
พรทิพย์
นันท์
แหม่ม
ศรี
วัลภา
ติ๋ว
อริส
หนูหนึ่ง: ได้อยู่กับครอบครัวบราห์มิน เหมือนได้ชาร์ตแบตเตอรี่จริงๆ ชอบกิจกรรมจากบัตรกีตา
เอาชนะความกลัว
(Overcoming Fear)

ไม่มีความเพียรพยายามใดในหนทางของโยคะที่จะสูญสิ้นไปได้ หรือสามารถจะเป็นอุปสรรคตลอดไป แม้ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในหนทางนี้ก็สามารถปกป้องเราได้จากความกลัวที่ใหญ่ยิ่งที่สุด
การอุทิศ (Sacrifice)
การกระทำใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออุทิศให้แก่พระเจ้า คือแหล่งแห่งบ่วงพันธะต่อโลกวัตถุนี้ ดังนั้นจงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาด้วยการอุทิศเพื่อการคงอยู่โดยไม่ยึดมั่นต่อผลกรรม

ตัวอย่างสาระในบัตรคีตาของแต่ละคน ที่ทำให้เรารู้จักตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายใน

พระกฤษณะสอนพระอรชุนในสนามรบให้ลุกขึ้นสู้กับความอ่อนแอ หรือความกลัวที่เกิดจากความผูกพันยึดมั่น
พระพิฆเนศ คือสัญลักษณ์ของผู้ทำลายอุปสรรค อุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือการยึดมั่นในตัวตนและผลกรรม
โอมชานติ - ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.