ผู้เป็นสัจจะ พร้อมเสมอที่จะร่วมทางชีวิต
เพื่อทำให้เราเป็นอิสระจากความหลอกลวง
และความทุกข์ทั้งปวง
เพียงสร้างความคิดและพื้นที่ในหัวใจ
และหาเวลาอยู่กับตนเองในความสงบเงียบ
แม้ว่าผู้เป็นสัจจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นนิรันดร์
แต่ทุกวินาทีที่มองผ่านหน้าต่างของหัวใจนั้น เราจะพบกันเจ็ดเสาร์แห่งการเข้าถึงสัจจะ

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00น.
พบกันที่ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ

5 กรกฎาคม 2557 ตัวตนภายใน(Soul)
12 กรกฎาคม 2557

กลไกของพลังงานชีวิต :
จิตใจ สติปัญญา รอยกรรม (Mind-Intellect-Sanskars)
19 กรกฎาคม 2557 สัจจะ คือ หนึ่งเดียว (Truth is ONE)
26 กรกฎาคม 2557 วาระแห่งกรรม (Karma)
2 สิงหาคม 2557 เงื่อนงำละครโลก(Drama)
9 สิงหาคม 2557 คุณธรรมหนุนนำชีวิต(Dharna)
16 สิงหาคม 2557 วิถีแห่งจิตวิญญาณ(Lifestyle)


มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
85/156-8 ม.ฟ้าหลวงวิลเลจ ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.27 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 086-448-6700, 085-140-1195 Email:bangkok(a)th.brahmakumaris.org

© 2021 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.