จังหวัดปทุมธานี ณ สวนธรรมศรีปทุม มีอีกมุมหนึ่งให้เราใช้เป็นที่เจรนัยเพชร ของครอบครัวทางจิตครั้งนี้ มีจินดามณีที่สดใสของพลังเทพเทวีทั้ง 8 ที่ล้อมหอคอยแห่งความสงบ เป็นพยานในช่วงเวลา 3 วัน 12-15 ธันวาคม 2556
ถ่านหินกลายเป็นเพชรได้ต้องใช้แรงอัดและความร้อนสูง ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเรียกว่า ยุคเพชร ที่ดวงวิญญาณสูงสุดมาพบลูกๆ ดวงวิญญาณมนุษย์ ผู้เป็นเพชรที่มีชีวิต ที่ต้องแข็งแกร่งในการเปลี่ยนแปลงจนไร้มลทินและมีค่าที่สุด
 • จากสภาพที่ตกต่ำ เต็มไปด้วยกิเลส กลายเป็นสภาพที่สูงส่ง เต็มไปด้วยคุณธรรม
 • จากชนชั้นต่ำสุด-ศูทร กลายเป้นชนชั้นสูงสุด-พราห์ม
 • จากผู้ร้องขอ กลายเป็น ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
 • จากขอทาน กลายเป็นเจ้าชาย
การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ ในระยะเวลาอันสั้นต้องอาศัยอำนาจแห่งประสบการณ์ ที่ฝังรากลึกอยู่ในความทรงจำของผู้นำที่แท้จริง ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเอาชนะมายา ศัตรูภายใน

เป้าหมายในการจัดรายการสำหรับครอบครัวบราห์มินครั้งนี้เพื่อให้น้องใหม่ประมาณ 10 คนและพี่ๆได้เกิดการเรียนรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันจนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรของความพอใจในทุกความสัมพันธ์ทั้งกับตนเอง กับพระเจ้า(พ่อสูงสุด) และกับสมาชิกครอบครัวทางจิตทั้งหมด

ตามคำกล่าวที่ว่า... "พระเจ้าพึงพอใจในหัวใจที่ซื่อสัตย์" ดังนั้นเมื่อเราพอใจ พระเจ้าพอใจ เมื่อพระเจ้าพอใจ ทุกคนพอใจ... ซึ่งขึ้นอยู่กับการเพียรพยายามที่จริงใจและซื่อใสในทุกความสัมพันธ์

ราชาโยคะ คือวิถีชีวิตของการมีครอบครัวที่บริสุทธิ์ ที่มีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจเป็นทั้งแม่และพ่อ คอยดูแลเอาใจใส่ให้มีอำนาจการปกครองตนเอง ก่อนมีอำนาจการปกครองอาณาจักรแห่งสวรรค์ในดินแดนสัจจะที่ทุกชีวิตมีความรักและเคารพกันอย่างแท้จริง

ตามคำกล่าวที่ว่า... "สัจจะพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน"

พระเจ้าจึงมีเหตุผลหลักที่ต้องการให้ครอบครัวเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยกัน ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ตระหนักรู้ในธรรมชาติของตน เมื่อเราเริ่มเห็นตัวเองอย่างชัดเจน เราจะหยุดใช้ความอ่อนแอของตน ลงโทษผู้อื่น เราต้องเฝ้าถามตนเอง ทุกขณะว่า “ฉันสามารถทำอะไรได้ เพื่อทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น?”

เรามีโอกาสตรวจสอบคุณภาพบราห์มิน(ผู้ที่ทำตามพ่อบราห์มา) เพื่อสะสมคะแนนของ 4 วิชา ให้มีสมดุลและสมบูรณ์ในการเป็นมนุษย์ ตามเป้าหมายของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ทั้ง 4 วิชา: ความรู้(Gyan) โยคะ(Yoga) คุณธรรม(Dharna) และงานรับใช้ (Seva) นี่คือกระบวนการเพียรพยายามให้สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม เพื่อเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน หรือการถูกลงโทษอันเนื่องจากความบกพร่องอ่อนแอที่หลงเหลืออยู่ในเวลาสุดท้ายที่ทุกคนต้องจากร่างและโลก ...เวลาที่ละครต้องปิดฉาก ผู้แสดงละครที่ต่างบทบาท ต่างยุคสมัย ต้องปรากฏตัวบนเวทีละครโลกเพื่อสะสางบัญชีกรรม... และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เรามีท่านจันทร์ มาร่วมเรียนรู้ และฉลองวันเกิดของท่านครบรอบ 42 ปี มีการตัดเค้ก กับหัวหน้ากลุ่ม 8 พลังพร้อมคุณวิเชียร-ผู้เป็นเจ้าของสวนธรรมศรีปทุม ส่วนคุณศรีลำปาง (ภรรยา) ได้ตามมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสะสมคะแนนจาก 4 วิชา
ความรู้ที่เป็นสัจจะเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่เราสามารถดำดิ่งลงไปเพื่อเอาเพชรพลอยที่มีค่ามาใช้ ให้อิสรภาพในการแสดงเหตุและผลของตนเพื่อการหลุดพ้นที่แท้จริง ทุกสิ่งมีนัยสำคัญเช่นคำว่า Infinity ความไม่มีที่สิ้นสุด

ซิสเตอร์ คาร์เมน เวลริงตัน(Sr.Carman Warrington) จาก ออสเตรเลีย ทำให้เราได้พบกับจุดที่นิ่งเพื่อพัก รักษาตัวและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ...ในเครื่องหมายเลข 8 ที่ศักดิ์สิทธิ์


บราเธอร์วิราช(Br.Viraj) จากอินเดีย ขณะนี้ทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยอาชีพสถาปนิก/วิศวกร วัย 30 ได้สาธิตการใช้พลังความคิดของตน ในงานออกแบบอาคารต่างๆที่สะท้อนสาระธรรมในหลายประเทศ ด้วยการจดจำระลึกถึงพระเจ้าผู้ไม่มีตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารใหม่สุดในรูปทรง Infinity ที่กำลังจะเปิดทำการบริเวณเซ็นทรัล เพลินจิต

“ขอขอบคุณที่เชิญผมเข้าร่วมรายการรีทรีทช่วงสุดสัปดาห์ ณ สถานที่ที่ไม่ได้ไปมานาน เตือนให้นึกถึง สถานที่จัด รีทรีทของครอบครัวสิงคโปร์ นอกเมือง บรรยากาศเงียบ-สงบ ครั้งนี้ให้ประสบการณ์ที่ดี เข้าใจอะไรได้ลึกซึ้ง มีการตรึกตรองคำสอน(เมอร์ลี) และได้แบ่งปันประสบการณ์กัน แต่ละรายการจัดสรรไว้ดีมากมีค่าควรตักตวงประสบการณ์ คนใหม่กระตือรือร้นมาก ร่วมทุกกิจกรรมอย่างตื่นตัว ขอบคุณซิสเตอร์ประภาที่เป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษ BK รีทรีท เช่นนี้ ควรจะจัดเป็นประจำ สำหรับฉันที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เพื่อจะไม่รู้สึกว่าห่างไกลจากบ้านหรือมธุบาน และศูนย์รีทรีท ORC ที่ เดลฮี” (บราเธอร์วิราช)

การเดินทางของดวงวิญญาณ ที่ไม่มีวันจบสิ้น
ตามกฏธรรมชาติ ทุกสิ่งเริ่มจากใหม่ไปสู่เก่า จากสภาวะสูงสุดของพลังงานไปสู่สภาวะที่เสื่อมสลายตามจังหวะเวลา เพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่ เป็นวงจร นี่คือสัจธรรม คงอยู่ตลอดไป จุดเริ่มต้นคือจุดเชื่อมต่อเรียกว่ายุคแห่งการบรรจบพบกัน หรือยุคเพชร ในปี ค.ศ. 1937 บราห์มา บาบากลายเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ทางจิต เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณ มนุษย์ผู้เคยเป็นเทพที่สูงส่ง เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม และเต็มไปด้วยศิลปในการใช้ชีวิต 16 องศาสมบูรณ์ ใด้ถูกปลุกให้ตื่นรู้ในปัญญา เพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน และไปสู่อาณาจักรแห่งยุคทองและยุคเงินเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในครึ่งแรกของวงจร 2500 ปี จนกระทั่งการแตกแยกได้เกิดขึ้นในยุคทองแดงและยุคเหล็ก เป็นเวลา 63 ชาติเกิดในครึ่งหลังของวงจร เริ่มการแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ในหนทางของความภักดี มีการกราบไหว้บูชาทุกรูปแบบ และในหนทางของการสละละทิ้ง รูปแบบต่างๆ

บราเธอร์อลาเกเซน(Br.Alagesen) ผู้บริหารองค์กรนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พยายามรักษาสมดุลชีวิตที่ต้องความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ บุคลิกภาพของผู้นำเพื่อรักษาสมดุลจาก 4 ประเภท ซึ่งมีรูปเป็นเพชร
ประเภทผู้นำ จุดแข็ง จุดอ่อน
1.Structural โครงสร้าง
เห็นแก่งาน และโครงสร้าง รูปร่างขององค์การเป็นหลัก อาจใช้จำนวนสมาชิก วัดความสำเร็จมากกว่า คุณภาพของคน ด้านจิตใจและความสัมพันธ์
ใช้เหตุผล
วิเคราะห์คน-งาน
กดขี่เล็กน้อย
จัดการปัญหาจากรายละเอียด
2.People คน
เห็นแก่คน ให้ความสำคัญ ต่อการชี้นำ มีส่วนร่วม สร้างทีมงาน ให้แรงบันดาลใจ
สนับสนุน
เป็นกำลังใจ
หนีปัญหา
โอนอ่อนผ่อนตาม
ถูกหลอกได้ง่าย
3.Political การเมือง
ใช้ความรู้-ความชำนาญและอุบายที่ฉลาด เล่นเกมการเมือง ใช้การขัดแย้ง เป็นช่องทางหาเสียง มองหา ‘อิทธิพล’ เพื่อปกป้องพรรคพวก ให้บรรลุเป้าหมายของตน
เจรจา ชักจูงใจ
สร้างเครือข่าย
หลอกลวง ปรับเปลี่ยน
เพื่อประโยชน์ของตน
4.Cultural วัฒนธรรม
ใช้ภูมิปัญญา สร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่มีวินัย เน้นความสำคัญของวิสัยทัศน์และแรงจูงใจ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวและไหวพริบ นักคิด-นักฝัน ใช้สัญลักษณ์ เรื่องราว ประสบการณ์ ให้ความหวังและความหมายแก่ผู้คน
ทูตพระเจ้า
เป็นกวี รู้วิธีใช้ภาษา
ให้แรงบันดาลใจ
คลั่งไคล้ในอุดมการณ์
เป็นกระจกสะท้อนภาพลวงตา

ประสบการณ์จากหลายท่าน
จุ๊บแจง
 • แม้เพียงได้มีส่วนรับผิดชอบทำหน้าที่จัดผลไม้ก็ทำให้ได้รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของพี่น้อง ว่าเป็นเช่นไร เห็นข้อบกพร่องของตนเองและอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเต็มใจที่จะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้หนักเหนื่อยที่ใครคนใดจนเกินไป เกิดสำนึกยินดีที่จะแบ่งเบา ไม่ใช่ทำไปที แบบแต่ก่อน
 • การทำงานย่อมมีปัญหา แต่กลับมีทัศนคติที่เป็นบวก ทุกคนพร้อมจะปรับปรุงและรับฟังแก้ไข
 • น้องใหม่ ไฟแรง ให้ความร่วมมือ น่ารัก รู้สึกยินดีต้อนรับจากหัวใจ Retreat ครั้งนี้ กระชับความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น
 • ท่านจันทร์ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดท่านพอดี ท่านมาเพิ่มสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก
 • จุ๊บแจงพึงพอใจกับการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป งานนี้จึงเป็นฐานในการพัฒนาให้เข้าที่เข้าทาง และชอบกิจกรรมที่ตอบคำศัพท์เมอร์ลี เพราะทำให้ได้รับความรู้และเข้าใจ
แมวเหมียว
ขอบคุณ บาบา ที่ส่งมอบความรัก ความอบอุ่น ผ่านพี่น้องบราห์มิน ทุกคนต่างมีบทบาทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม สัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตา ที่พี่ๆ ให้ความเอาใจใส่แก่น้องๆ

ในด้านความรู้ กิจกรรมทุกอย่าง ทุกคนให้ความร่วมมือ อย่างกระตือรือร้น ทุกกิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้ ความสุข และความสนุกสนาน แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีคุณธรรมประจำตัวที่ต้องพัฒนา ในกิจกรรมบัดดี้ และการแบ่งปันประสบการณ์
 • การดูแลซึ่งกันและกันแบบพี่น้อง มีการให้คำปรึกษาแนะนำกันบนพื้นฐานความรู้ของราชาโยคะ ใน 4 วิชา คือ ความรู้ โยคะ คุณธรรม และงานรับใช้
 • ความสุข ความพอใจเหล่านี้ มิได้มีแค่ 3 วันนี้ แต่เป็นจุดเริ่มความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพี่น้อง
  ทั้งหมดนี้ ถือเป็นการหล่อเลี้ยงอย่างมากมาย จาก บาบา ของฉัน
เจี๊ยบ
หลังจากที่ได้รับบทเรียนที่ศูนย์ครบ 7 บทเรียบร้อยแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานรีทรีทนี้เพื่อฝึกฝนการนำความรู้มาใช้ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และในการทำงานที่สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจทำให้ความคิดลบ เป็นความคิดบวกแทน ส่งผลให้มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อและยินดี ในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ ที่สำคัญคือการได้ฟังประสบการณ์ดีๆ จากรุ่นพี่ ในเรื่องการฝึกปฏิบัติให้สามารถมีโยคะกับสิ่งสูงสุดได้อย่างดี ทำให้น้องใหม่สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งในด้านชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวอย่างมีสมดุล ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ที่ได้ร่วมแรงใจแรงกายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีและความรู้ที่มีประโยชน์

ณฐา
ขอบคุณ บาบา ผู้ประทานโชคอันยิ่งใหญ่ เป็น รีทรีท รับน้องใหม่ครั้งแรกของฉันที่ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบของเวลา การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ส่งผลให้จิตสำนึกและทัศนคติเปลี่ยนไปในทางที่เป็นบวก มีสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในงานนี้ฉันชอบกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมบัดดี้ จับคู่เพื่อดูคุณธรรมของคู่เราโดยไม่ให้รู้ตัว ได้เห็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติด้วยจิตสำนึกของทุกๆ คน และกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพของการเป็นบราห์มิน แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรแก้ไขและเติมเต็มในตนเอง ต้องใช้ทั้งความเพียรพยามยาม ความกระตือรือร้นเป็นที่ตั้ง ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความรู้ ความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจในน้องใหม่แต่ละคน พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในทุกๆ แขนงวิชาไม่ว่าจะเป็น ความรู้ โยคะ คุณธรรม งานรับใช้ ล้วนแล้วแต่นำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต

หนูหนึ่ง
จากประสบการณ์ไปชุมนุมกับบริษัททางโลก ทำให้ความรู้สึกแตกต่างกันมากกับการเข้ามาในครอบครัวทางจิต
การชุมนุมทางโลกเหมือนการแสดงละคร เฉพาะต่อหน้ายิ้มให้กันรู้สึกดีต่อกันแต่ลับหลังก็นินทาว่าร้ายกันและก็ไม่คิดว่าตนเองมีข้อเสียที่ต้องปรับปรุงแต่อย่างใด มักจะเข้าข้างตนเองว่าทำถูกแล้ว ทำดีแล้ว
แต่การมาชุมนุมทางจิตทำให้เรารู้ถึงข้อเสียของตนเองและยอมรับพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดี เมื่อได้รู้ข้อเสียของผู้อื่น เราก็พร้อมที่จะเข้าใจและให้โอกาสในการพัฒนา... ช่วยทำให้สันสการ์ (จิตใต้สำนึก) ของเราถูกล้างและพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนการชุมนุมทางโลกทำให้สันสการ์ของเราเก็บแต่ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ ไร้ซึ่งคุณธรรมความดี

โอมชานติ... ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.