English


บ้านปิ่นเกล้า หรือ Golden heritage บนถนนราชพฤกษ์ ที่ครอบครัวซิสเตอร์เคเรนอาศัยอยู่ ได้กลายเป็น สถานที่ที่เราใช้ฉลองวันแห่งความรักในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จากแรงบันดาลใจเมื่อได้รับฟังจากการถ่ายทอดสดทั่วโลกในวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่บาบา พ่อสูงสุดได้เตือนลูกๆ ถึงหน้าที่ที่ต้องบอกความจริงให้พี่น้องรับรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ใจ...ว่าเขาคือใคร พ่อสูงสูดคือใคร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง จากจิตสำนึกของการเป็นร่างกายที่มีตัวตน ให้เป็นจิตสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย...ก่อนการสูญเสียทุกรูปแบบจะเกิดขึ้น

ส่วนหนึ่งของคำพูดที่บาบาย้ำเตือนลูกๆ

"ตลอดทั้งวงจร เป็นเวลานี้เท่านั้นที่ดวงวิญญาณมีการพบปะ,มีคำแนะนำ,มีความสัมพันธ์และมีมรดกของดวงวิญญาณสูงสุด ลูกๆทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ควรจะมีความรู้สึกเมตตาเสมอที่ไม่ปล่อยให้ดวงวิญญาณใดของดินแดนนี้หรือต่างแดนถูกตัดสิทธิ์
งานพิเศษของลูกคือไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดไม่ว่าทิศทางไหนถูกทิ้งไว้ให้เขาพร่ำบ่นได้ว่า พวกเขาไม่ได้รับคำแนะนำ "บาบาของเราได้มาและพวกเราไม่รู้" นี่คือความรับผิดชอบของลูกๆผู้ที่เป็นเครื่องมือ อย่างแน่นอน มากเท่าที่เป็นไปได้จงให้สาสน์ ทำให้พวกเขามีสำนึกรู้ ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับเขา ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็ก,หมู่บ้านใหญ่ หรือเมือง เขาต่างเป็นลูกของบาบาด้วยเช่นกัน ส่งใครก็ตามไปอย่างน้อยที่สุดที่พวกเขาจะมีสำนึกรู้ว่าพ่อของเราทุกคนได้มาแล้ว จัดรายการใดก็ตามเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด นี่คือหน้าที่ของลูกเพราะสถานการณ์ใดก็ตามสามารถเกิดขึ้นทันทีทันใด ได้ทุกเวลา ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด! บัพดาดากำลังให้สัญญาณกับลูกๆทั้งหมด ไม่ว่าดินแดนนี้และต่างแดนที่จะตรวจสอบพื้นที่ของลูกเอง ขอคำปรึกษาซีเนียร์และแล้วให้พวกเขาทำอะไรบางสิ่ง แต่ต้องไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ ลูกอาจจะคิดว่า "ทำไมบัพดาดาจึงเน้นย้ำสิ่งนี้ในวันนี้?" เพราะบัพดาดาได้เห็นว่าลูกมากมายยังไม่ได้รับผิดชอบต่อพื้นที่ใกล้เคียง วันนี้บัพดาดาจึงให้สัญญาณว่า ไม่ควรมีเสียงพร่ำบ่นใดหลงเหลืออยู่"
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ซิสเตอร์เคเรนได้ส่งข้อความมาให้ซิสเตอร์ล่าทันที ขณะที่ต่างรับฟังการถ่ายทอดสดในวันนั้น คลิกเพื่อดูข้อความ
กล่าวกันว่า ความรัก คือพลังงานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการผลักดันที่สร้างสรรค์ในชีวิต ซึ่งมีเจตนาเบื้องหลังทุกความคิด คำพูด และการกระทำ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของความรักนั้น
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถทำหรือพูดอะไรได้ 'ด้วยความรัก' ตราบจนกระทั่งจิตสำนึกของเราอยู่ในความสงบ
คำว่า ‘โอม ชานติ’ ที่แปลว่า ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบจึงใช้ เริ่มและจบการสนทนา ในการฝึกฝนจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เพื่อให้เรากลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมที่สงบ รัก สุข บริสุทธิ์ ในพลังของสัจจะ ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อชีวิต เป็นเหมือนผืนผ้าใบ
เราก็คือศิลปินที่ใช้จิตใจแทนพู่กัน
แต่ละสีสันของความคิดที่จิตใจสร้างขึ้นมา จากธรรมชาติดั้งเดิมดังกล่าว
คือแม่สีของคุณธรรมที่เราใช้ปาดป้ายบนผืนผ้าใบนั้นให้สวยสด งดงามตามที่ปรารถนา

ความสุข คือพลังภายใน ไม่เคยสูญหาย เพียงแต่ลืมเลือนไป พี่แป๋วแบ่งปันเคล็ดลับทั้งเจ็ดของความสุขที่ได้มาจากการบรรยายของซิสเตอร์แจนที ในประเทศออสเตรเลีย ในเดือนพฤศจิกายน 2556
  1. เข้าสู่การเดินทางภายใน
  2. มีความรับผิดชอบต่อความคิด และความรู้สึกของตน
  3. ทำให้ชีวิตสอดคล้องกับสำนึกและคุณค่าหลักของตน
  4. รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
  5. เชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด
  6. ปลูกฝังสำนึกที่รู้ค่ารู้คุณ
  7. แบ่งปันอะไรก็ตามให้มากเท่าที่สามารถทำได้
เข้าสู่ภายใน หันไปข้างบน แบ่งปันให้กันไป
และความสุขจะเป็นของท่าน

ความบริสุทธิ์ พี่ภา ให้ความสำคัญแก่ดอกบัว
สัญญลักษณ์ดอกบัวนำความจริงแท้ภายในออกมาสู่การแสดงออกภายนอกด้วยความกลมกลืน ดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือโคลนตม ด้วยความสัมพันธ์กับจักรวาลและพลัง ในศาสนาพุทธ ดอกบัวหมายถึง ความบริสุทธิ์ของร่างกาย,คำพูดและจิตใจ ลอยอยู่เหนือโคลนตมของความผูกพันยึดมั่นและความอยากปรารถนา

น้องฝน ได้พูดถึงสัจจะ
"สัจจะคือความจริงแท้ที่จะนำเราเข้าไปสู่ภายในเพื่อค้นพบว่าอะไรคือสัจจะ? อะไรคือความหลอกลวง?
และใครกันที่ทำให้เราค้นพบสัจจะที่จริงแท้นั้น?

ในทางจิตวิญญาณแล้วเรามีกุญแจถึง 7 ดอกเพื่อการรู้แจ้ง...และกุญแจดอกแรกที่เจ้าแห่งสัจจะได้ให้ไว้ นั้นสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การเปิดประตูบานแรกได้ นั่น คือ กุญแจของเพชรพลอยระหว่างดวงตา อันหมายถึง ดวงวิญญาณที่เปล่งประกายที่กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้ว ด้วยสัจจะนี้ทำให้เราสามารถแยกแยะความต่างของฉัน ดวงวิญญาณ (I) และร่างกายของฉัน (Mine) เช่นที่เราส่องกระจกเราจะพบว่า ร่างกายภายนอกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ร่างนี้มีไว้เพื่อใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับกันและกันเพียงในโลกที่มีตัวตนนี้ เมื่อดวงวิญญาณจากไป ร่างกายนี้ก็ไม่สามารถติดตามไปได้ รวมทั้งเครื่องประดับประดาของร่างกายภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ เงินทอง ทรัพย์สิน เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุของชาติเกิดนี้ทั้งหมด ก็สูญสลายไปในทันทีที่ฉัน ดวงวิญญาณจากไป จึงไม่ใช่สัจจะที่คงอยู่เป็นนิรันดร์


นักเดินทาง
Traveller
มีเพียงเจ้าแห่งสัจจะ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้น คือ มิตรร่วมทางในการเดินทางของละครชีวิตนี้ของฉันเสมอมา ไม่ว่าจะตระหนักรู้จักท่านหรือไม่ เพราะ สัจจะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตน แต่จะเปิดเผยตนในเวลาสุดท้าย ที่ท่านต้องมาเพื่อเป็นผู้ชี้นำทาง ลูกๆดวงวิญญาณทั้งหมดเดินทางกลับบ้าน ดินแดนนิพพาน บ้านที่แสนหวานของเรา ขอให้เวลาที่เหลือน้อยในวงจรละครโลกนี้ ที่ดวงวิญญาณทั้งหมดได้เรียนรู้และฝึกฝนที่จะมีโยคะเพื่อเชื่อมโยงและหลอมรวมกับท่านในความเงียบสงบ แล้วเราจะพบว่าสัจจะที่อยู่ภายในเราจะทำงานอย่างสอดประสานกับเจ้าแห่งสัจจะนี้ ขอให้สัจจะ ชี้นำทางให้พบกับวิถีของนักเดินทางนี้ "


6 ท่านที่ใช้ผ้าสีโอโรสพันคอและติดกุหลาบสีชมพู คือตัวแทนของคุณธรรม 6 กลุ่มสัญญลักษณ์ ได้ต้อนรับแขกด้วยคุณธรรมต่างๆ ตามเดือนที่ระบุ


เริ่มด้วยคุณธรรม... สำหรับ
รากฐานชีวิต...
การแสดงออก...
รักษาดุล...
ความสัมพันธ์...
ให้คุณประโยชน์...
และผลลัพธ์
ภายนอก มีบรรยากาศของเสียงเพลง (ไทย ฝรั่ง อินเดีย) พร้อมกับ อาหารว่าง เครื่องดื่มที่บริสุทธิ์



ภายใน มีทุกสีสัน ทักทายกันด้วยลูกโป่ง กลีบกุหลาบ และสาระของแม่สีคุณธรรมทั้ง 5 หลังจากที่รวมศูนย์กลางที่ความสงบนิ่ง


บางท่าน นำภาพมาให้ความหมายคุณธรรม

บางท่านเล่าถึงประสบการณ์พิเศษสุด
จากบราห์มา กุมารี บนภูเขาอาบู

บางท่านชี้ชวนให้เห็นคุณธรรมบนใบหน้า
แววตาและรอยยิ้มของ ดาดี้ จางกี
ผู้บริหารสูงสุดของบราห์มา กุมารี

ครอบครัวของซิสเตอร์เคเรนร่วมกันตัดขนมเค้ก



ซิสเตอร์เคเรนมีแม่ที่ให้กำเนิดและแม่สามีมาร่วมฉลองวันเกิด
และวันครบรอบแต่งงาน


ณ บ้านพักส่วนตัว มีการจัดห้องสมาธิไว้หน้าสระน้ำ
ให้ใด้สัมผัสความสะอาด และความเย็น
การชุมนุมจบลงที่รับพร ขนมหวาน(Toli) ในความสงบ และประสบการณ์ ที่เพิ่มคุณภาพของความรัก!

โอมชานติ... ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ

สุดท้าย ก่อนปิดข่าว...ซิสเตอร์เคเรนส่งประสบการณ์ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดู) มาแสดงความรักและรู้ค่าในบรรยากาศที่ทุกคนร่วมกันสร้าง พร้อมกับยืนยัน การจัดงานครั้งต่อไปสำหรับของขวัญสำคัญของชีวิต ทางมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ จึงขอเชิญชวนทุกท่านและครอบครัวมาร่วมรายการในวันอาทิตย์ 2 มีนาคม 2557
เวลา 10.00-12.00น. ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ถ.แจ้งวัฒนะ 27 นนทบุรี และ
เวลา 16.00-18.00น.ณ คลับเฮ้าส์ บ้านปิ่นเกล้า(Golden Heritage) ราชพฤกษ์
ตามรายละเอียดในบัตรเชิญที่แนบมาด้วย




© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.