เมื่อมีการนัดหมายในวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่จะพบกับพี่น้องชาว AIA ก็นึกถึงความหมายดั้งเดิมของ AIA ที่ย่อมาจาก American International Assurance นึกถึงธงชาติอเมริกัน ที่มีดาวของรัฐต่างๆ จึงนำดวงดาวสีทองพร้อมกับคุณค่าพิเศษ ไปมอบเป็นของขวัญสำหรับ 4 ท่าน ที่มีผลต่อการจัดรายการครั้งนี้ ในหัวข้อ 'เติมคุณค่าชีวีด้วยสีสันคุณธรรม'
ดวงดาวแรกคือ คุณนิวัฒน์ โลหะวิจิตรานนท์
ประธานสโมสร LICA, AIA
คุณค่า มีค่าควรต่อการไว้วางใจ
ไตร่ตรอง - ต้องทำอย่างไรจึงจะไว้วางใจตนเองได้?
ฉันต้องตระหนักรู้ว่า ‘ตนเอง’ คือใครอย่างแท้จริง ฉันจึงจะเป็นนายเหนือทุกสิ่ง

วีดีโอ 'ฉันคือใคร' ได้มอบไว้ให้คุณนิวัฒน์ สำหรับการสร้างทัศนคติที่มาจากสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เพราะการสนทนาของเราในวันนั้น ให้ความสำคัญต่อคำว่า ทัศนคติ (Attitude) จากตัว A ของ AIA เมื่อทัศนคตินั้นสร้างบรรยากาศ ผู้นำที่มีค่าต่อการไว้วางใจย่อมสามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่จะเติมคุณค่าชีวีด้วยสีสันคุณธรรม ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยของทุกชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤต ที่ความคิด ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และความปรารถนาดีเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้

คุณนิวัฒน์ได้เล่าประวัติความเป็นมาของการประกันชีวิตที่เกิดจากชาวประมงจีนสมัยโบราณ ที่เรือประมงบางลำไม่กลับมา กลุ่มชาวประมงจึงรวบรวมกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเคราะห์กรรม และการพลัดพราก

เมื่อชีวิตต้องพบกับการสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกระดับ: วัตถุ-ร่างกาย-ความสัมพันธ์-อารมณ์ความรู้สึกฯลฯ การขาดความมั่นคงปลอดภัยภายใน การไขว่คว้าพึ่งพิงสิ่งภายนอกจึงเพิ่มขึ้นทวีคูณ อะไรคือหลักประกันที่แท้จริงที่จะทำให้มั่นคงปลอดภัย ความรู้ทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตด้านในและการกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของตนเอง เพื่อสร้างโลกที่สงบ-สุข และสมบูรณ์

ไม่ว่าเราจะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยและหลักประกันต่าง ๆ ขึ้นมากเท่าใด ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยก็ยังไม่ถูกลบเลือนไปได้ ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยยังคงเป็นไปได้ แม้ในชั่วขณะเวลาที่ไร้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย เพราะ ความมั่นคงปลอดภัยเป็นเรื่องภายในดวงวิญญาณ หรือ ตนเอง

ความไม่มั่นคงปลอดภัย ที่ปรากฏขึ้นมากมายในปัจจุบัน เป็นผลจากการพึ่งพิง ความสัมพันธ์ และ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งเราสามารถได้ยินจากทุกหนแห่งตลอดเวลาในประโยคที่ว่า "ฉันต้องการใครซักคนที่จะดูแลหัวใจ" “ฉันจะอยู่ได้อย่างไร หากไม่มีเธอ"

พลังของดวงวิญญาณ นั่นคือ ตนเอง ได้สูญหายไปจากผู้คน ยากนักที่ใครจะมีความสุขโดยการอยู่เพียงลำพัง แต่กลับเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายยิ่งกว่า ที่จะมีความสุขในการมีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ความไม่มั่นคงปลอดภัย เป็นผลจากสภาวะของการติดกับ ในการพึ่งพิงสิ่งต่าง ๆ ในเวลาแห่งความยากลำบากซึ่งทวีคูณขึ้นทุกวัน ผู้คนจะเริ่มประจักษ์ว่า ทั้งความสัมพันธ์ สถานที่ ระบบความมั่นคงปลอดภัย และ สิ่งของในครอบครองต่าง ๆ ไม่สามารถให้การค้ำจุนช่วยเหลือได้อย่างน่าไว้วางใจ มากเท่าที่เราจะขัดเกลาตนเองจากภายใน ให้เป็นเช่นเพชรที่เปล่งประกายและเปิดเผยความงามของตนเอง เราจะกลายเป็นผู้ที่ ซื่อสัตย์และซื่อตรง มากขึ้นตามนั้น สิ่งนี้ หมายถึง การเป็นอิสระจากความเป็นศัตรูทุกรูปแบบ โดยไม่หวั่นไหว จากหลักการที่สูงสุดของตนเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งสองประเด็นนี้ทำให้เราเป็นคนดีเบื้องหน้าดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้ทำให้เราเป็นมิตรร่วมทางชีวิตกับท่าน ผลลัพธ์ คือ ความกล้าหาญ เมื่อดวงวิญญาณสูงสุด คือ มิตรร่วมทางชีวิต ไม่มีสิ่งใดหรือใครสามารถทำให้เรารู้สึกกลัวอีกต่อไป
ดวงดาวสุดท้ายคือหนูหนึ่ง ผู้เชิญเราไปพบพี่น้อง AIA
คุณค่า - การเปลี่ยนแปลง
ไตร่ตรอง
-
เราควรจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบอย่างไร?
'วันที่ 13' คือ ภาพยนตร์ที่สามารถอธิบายเหตุของการเปลี่ยนจิตสำนึกจากสภาวะที่สูญสลายของร่างกาย ไปสู่สภาวะที่คงอยู่ตลอดไปของดวงวิญญาณ

หนูหนึ่งเปลี่ยน
เป็นแสง"พี่หล้าได้สรุปไว้ว่า ความสงบคือสิ่งที่เราเป็น ความรักคือสิ่งที่เราทำ ความสุขคือผลรางวัล เมื่อหนึ่งทบทวนคำพูดนี้ ต้องถามตัวเองว่า ตอนนี้เราได้รับผลรางวัลของความสุขแท้จริงหรือไม่? สิ่งที่เราทำอยู่ ใช่ความรักจริงๆริเปล่า?
ความสงบที่หนึ่งต้องเป็นแท้จริงคืออะไร ทำไมรู้สึกว่า บางครั้งต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการสร้างความสงบขึ้นมา ทั้งที่พี่หล้าย้ำว่า ความสงบคือสิ่งที่เราเป็น ถ้าหนึ่งไม่เป็นความสงบจริง แล้วความรักที่หนึ่งทำ ความสุขที่หนึ่งได้รับก็ไม่มีอะไรแท้จริงสักอย่าง

เมื่อพิจารณาแล้วทำให้หนึ่งรู้สึกว่า การที่เราจะเป็นความสงบได้จริงนั้น ต้องเกิดจากการสร้างสมหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างขึ้นมาภายในเรา นั่นคือ คุณธรรม ตามหัวข้อกิจกรรมในครั้งนี้ "เติมคุณค่าชีวีด้วยสีสันคุณธรรม" คำว่า"สีสัน"ให้ความรู้สึกของความหลากหลาย เมื่อรวมกับคำว่า คุณธรรม จึงทำให้เข้าใจว่า ไม่ใช่เพียง 1 คุณธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบได้ คงต้องใช้หลากหลายคุณธรรมประกอบกัน

กิจกรรมในวันนี้ ช่วยขยายความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้อย่างลึกล้ำ โดยการทำนายคุณธรรมให้กับตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอทุกท่านที่มาร่วมรายการ ทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสสร้างสมคุณธรรมในแต่ละเดือนที่แตกต่างกันไป ด้วยการนำไปไตร่ตรองและเป็นคุณธรรมนั้นๆ ได้จริงๆ ใน 12 เดือน กับ 12 คุณธรรม จากโครงสร้างของคุณธรรมทั้ง 6 ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานชีวิตของเรา คุณธรรมที่ใช้ในการแสดงออกและผู้อื่นเห็นได้ในตัวเรา คุณธรรมที่ใช้ในการรักษาดุล เมื่อเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ สับสนหรือหลงทาง คุณธรรมที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งความสัมพันธ์ดั้งเดิมและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่เพิ่งพบกัน คุณธรรมที่ใช้ในการให้คุณประโยชน์โดยไม่เห็นแก่ตัวใดๆ และสุดท้ายคุณธรรมที่เป็นผลลัพธ์จากการสร้างสมคุณธรรมใน 11 เดือนที่ผ่านมา ด้วยคุณธรรมทั้ง12เดือน ทำให้เรารู้สึกว่า ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่น

ในการประกอบอาชีพตัวแทนขายประกันนั้น คุณธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทั้งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ความอดทน อดกลั้น ความปรารถนาดี ความไม่เห็นแก่ตัว ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการมีชีวิต ที่จะให้ประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นมากมายเพียงใด แต่ละเดือนจะทำให้เรารู้สึกว่า เราต้องเพียรพยายามเป็นคุณธรรมนั้นให้ได้จริงๆ ซึ่งจะส่งผลให้รู้ว่าเรามีคุณธรรมอย่างชัดเจน เกิดเป็นความสงบภายในจิตใจ เริ่มให้ความรักด้วยความสงบ ความสุขที่แท้จริงก็จะตามมาเป็นผลรางวัลของเรา โอม ชานติ" (หนูหนึ่ง)

"สิ่งที่ได้รับ คือ ความสงบในการหยุดนิ่งอยู่กับตัวเอง ไม่สนใจในสิ่งต่างๆภายนอก ดนตรีช่วยสร้างความสงบสบาย รวมใจได้นิ่ง คุณธรรมที่ได้รับมาระหว่างทำกิจกรรมมีแต่สิ่งบวก ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีที่จะดำเนินชีวิตได้คะ" (สาธิมา พันธุมโน เมนเดซ)

โอมชานติ... ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.