มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ 26 เม.ย.2557
เมื่อเปิดตาที่สาม ตาแห่งปัญญา
ฉันจดจำได้ว่า ฉันคือแสง พลังชีวิตที่บริสุทธิ์ เปล่งประกายอยู่กลางหน้าผาก ฉันคือราชา นั่งบนบัลลังก์ที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมประสาทสัมผัสและการใช้ร่างกาย แสดงคุณสมบัติที่แท้จริงจากพลังภายในตนเอง
จิตใจ มีคุณสมบัติของความสงบ ความรัก ความสุข
สติปัญญา มีคุณสมบัติของความรู้ที่เป็นสัจจะ
รอยกรรม(สันสการ์) มีคุณสมบัติของความบริสุทธิ์
จิตใจและสติปัญญาทำงานตามสันสการ์
เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงสันสการ์ของตนเอง ด้วยจิตใจที่นิ่งและสติปัญญาที่สะอาด มีการตรวจสอบจิตใจว่านิ่ง-เงียบอย่างไร มีรูปแบบอะไรของความคิดเกิดขึ้น...ซึ่งต้องควบคุมให้บริสุทธิ์-สะอาด ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสันสการ์ การตระหนักรู้จักตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
click ราชาโยคะ click บัคตีโยคะ click ญาณโยคะ click บุดดิโยคะ
click ซานยาสโยคะ click หะฐะโยคะ click กรรมาโยคะ click สมถโยคะ
หลังจากรับฟังคำสอนเกี่ยวกับการสร้างพลังโยคะวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เราได้ฝึกปฏิบัติในความสงบทบทวน คุณประโยชน์จากราชาโยคะ และบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ที่นำบางส่วนมาแบ่งปันในโอกาสนี้

การศึกษาความรู้ทางจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เต็มไปด้วย คุณธรรมในการกระทำและความสัมพันธ์นั้น คือ กระบวนการเปลี่ยนจิตสำนึกที่ลึกล้ำ สามารถนำมาสะสางบัญชีบาปสร้างสมบัญชีบุญ และเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างสิ้นเชิง
บทเพลง You raise me up และเนื้อหาของภาพยนตร์ Lion King ให้คุณค่าด้านจิตวิญญาณจากการที่ราชสีห์ เจ้าป่าเลี้ยงดูลูกให้เข้มแข็ง เช่นเดียวกับที่บาบา พ่อสูงสุดของทุกดวงวิญญาณเลี้ยงดูลูกๆทั่วโลก จากทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้เดินตามรอยเท้าของพ่อ ตามเนื้อเพลงที่ได้สรุปสาระไว้ click

ลูกสิงโตหลงลืมตนเมื่อเผชิญปัญหาขณะที่ยังไม่กล้าแข็ง แต่การย้อนระลึกถึงคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพ่อ ได้ปลุกเรียกความเป็นเจ้าป่า พญาราชสีห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างกล้าหาญชาญชัย

เช่นเดียวกันกับการปลุกเรียกจิตวิญญาณของผู้เคยเป็นจักรพรรดิโลก ผู้เป็นราชาปกครองอาณาจักรที่เต็มไปด้วยศีลธรรมจรรยาให้ตื่นขึ้นมา ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เพียงแต่จดจำ...ว่าฉันคือใคร
เพียงแต่จดจำ...ว่าฉันเป็นของใคร
เพียงแต่จดจำ...ว่าฉันต้องทำอะไรในเวลานี้

click เพื่อขยายภาพ การเปลี่ยนแปลงตนเอง Personal Change
เมื่อเราไม่รู้สึกขุ่นมัวกับการคิดเกี่ยวกับใครต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราหันกลับมาจริงจังตั้งใจกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง สิ่งดีๆ ก็เริ่มจะเกิดขึ้น - ประการแรก เราจะรู้สึกดีกับตนเอง
- ประการที่สอง เราจะเริ่มมีความรู้สึกที่เป็นบวกต่อผู้อื่น และเข้าใจพวกเขา
- ประการที่สาม ผู้อื่นเริ่มจะมีทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้นต่อเรา
นี่คือ คุณประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง

บุคลิกภาพทางจิต
Spiritual Personality

ตลอดทั้งวงจรละครโลกนี้ไม่มีใครอื่นมีบุคลิกภาพทางจิต เพราะเป็นบุคลิกภาพที่พ่อสูงสุด มาปั้นแต่งลูกทางจิตของท่าน ให้มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์( Complete Purity) แม้กระทั่งในความฝันและความคิด
ความผ่องแผ้วภายในจิตวิญญาณจะปรากฏบนใบหน้าและพฤติกรรมของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยสมบัติที่มีค่า ของความสงบและความสุขที่ไม่สูญสลาย ซึ่งดูได้จากดวงตา ใบหน้า พฤติกรรม ความคิด และความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสุขภายใน (ตรงข้ามกับความสัมพันธ์ภายนอกที่ผิวเผินซึ่งเต็มไปด้วยคำถาม) ผู้อื่นจะพอใจเพียงได้ พบเห็น โดยไม่จำเป็นต้องให้บทเรียนใดๆ
click เพื่อขยายภาพ
ผู้ที่พระเจ้าเลือกเป็นเครื่องมือสร้างโลกใหม่ จะพิสูจน์ตนเองได้ในงานรับใช้ช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณบนพื้นฐานและประสบการณ์ ของการเปลี่ยนเป็นบราห์มิน เมื่อได้เห็นพ่อบราห์มา ได้รับพรในการทำงานรับใช้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องคิดคำนวณอะไรเลย ในที่สุดวิธีทำงานรับใช้ช่วยเหลืออย่างเร็ว คือ การทำให้ผู้พบเห็นดวงวิญญาณบราห์มินที่สูงส่ง ได้เห็นพ่อบราห์มา
“…เมื่อลูกเห็นท่าน ลูกก็อุทิศตนให้ท่าน ใบหน้าและคุณลักษณะของท่านดึงดูดทุกคน ดังนั้นจงทำตามพ่อ ทำให้ผู้อื่นเห็นบุคลิกภาพของลูกแล้วกลายเป็นของลูก”

click เพื่อขยายภาพ ความบริสุทธิ์และสัจจะ Purity and Truth
ความบริสุทธิ์กำหนดสถานภาพของมนุษย์ว่าต่ำสุด หรือสูงสุด ผู้ที่เคยบริสุทธิ์สมบูรณ์ คือบรรพบุรุษโลกที่กำหนดชะตากรรมของผู้อื่นด้วยประสบการณ์ของการใช้ 84 ชาติเกิดมามากที่สุด เริ่มตั้งแต่ยุคทอง-ยุคแห่งสัจจะ โลกมีความสุข มีพลานามัยดี มีความมั่งคั่งพรั่งพร้อม ด้วยพลังของความบริสุทธิ์ทั้งในดวงวิญญาณ ร่างกาย และวัตถุธาตุทั้งห้า เมื่อเวลาผ่านไปครบวงจร 5,000 ปี พลังอำนาจได้จางหายเสื่อมสลายไป
ดังนั้นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คงความบริสุทธิ์เสมอ เพราะไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ท่านมา...สอน 'ราชาโยคะ' ให้มนุษย์กลับมามีอำนาจในการปกครองตนเองเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกที่หยาบร่างกาย ซึ่งเป็นเหตุของกิเลส และความทุกข์ทั้งหลาย

click เพื่อขยายภาพ ยุคแห่งภูมิปัญญาในการเปลี่ยนแปลงนี้ เรียกว่า ยุคเพชร เชื่อมต่อระหว่าง ยุคเหล็กและยุคทอง ที่มีสิริมงคลที่สุด จากการ ได้รับความรู้ที่แท้จริง พ่อที่แท้จริง คุณประโยชน์ที่แท้จริง การจดจำระลึกถึงที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงและพลังอำนาจที่แท้จริง
อำนาจสัจจะนี้จะดึงดูดทุกดวงวิญญาณในที่สุด ผู้มีพลังของสัจจะย่อมมีชัยชนะเหนืออธรรมได้ในที่สุดแม้ขณะที่อยู่ในดินแดนของความหลอกลวง คุณประโยชน์ที่รับจากสัจจะ คือความสุขและความไม่ขลาดกลัว การพูดสัจจะ ...จึงมีความอ่อนหวานและถ่อมตน ..อันเป็นผลจากการรู้จักพ่อ ผู้เป็นสัจจะ...และรู้จักทุกสิ่งทั้งที่เป็นความจริงและสิ่งหลองลวง

click เพื่อขยายภาพ “ลูกต้องอยู่อย่างถ่อมตนมาก ความหยิ่งยโสแม้เพียงน้อยนิด จะสร้างศัตรูมากขึ้น” ผู้ที่มีศัตรูจะมีความกลัว มีการปิดบังซ่อนเร้น และปกป้องตนเองด้วยความหลงทะนงตน หรือการยอมจำนน บางคนใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเป็นอาวุธข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอกว่า บางคนใช้การกดข่มความรู้สึกเพราะตกเป็นเบี้ยล่างซึ่งอาจแสดงความอ่อนแอยอมแพ้เพื่อหวังผลประโยชน์ ตรงกันข้ามกันผู้ที่อ่อนหวาน อ่อนโยน จากความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะเห็นคุณค่าของทุกสิ่ง-ทุกคนนั้นมีความรัก ความเคารพตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง
click เพื่อขยายภาพ ซิสเตอร์วานาจา ชาวมาเลย์ ได้ใช้ชีวิตครอบครัวที่บริสุทธิ์ หลังจากศึกษาราชาโยคะ มาเป็นเวลา 10 ปี (ย้ายตามสามีที่บริษัทส่งมาประจำประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ‘ราชาโยคะ’ ที่เน้นการฝึกฝนเป็นประจำในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ โดยเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุด แหล่งแห่งพลังท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของเมืองกรุงที่ยุ่งเหยิง ขณะที่รับผิดชอบต่อครอบครัวและกิจวัตรประจำวันอย่างไม่ว่างเว้น
click เพื่อขยายภาพ click เพื่อขยายภาพ click เพื่อขยายภาพ click เพื่อขยายภาพ click เพื่อขยายภาพ
หลังจากการประชุมที่รัฐสภา ต้นเดือนสิงหาคม ว่าด้วยเรื่อง หลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ บราห์มา กุมารี ได้จัดรายการอบรมหลักสูตร เร่งรัด ‘ราชาโยคะ’ ให้คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงปิดเทอม ระหว่าง วันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ นนทบุรี โดยมีพี่วรเทพ น้องอาร์มี่ และน้องอัน มาสมทบ จนจบบทเรียนพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ click เพื่อขยายภาพ


ประสบการณ์ของครูและนักเรียน
ความคิดเห็น ครูชฎา ครูปิ้ก ครูจิ๋ม ครูก้อย
น้องอัน น้องเต้ย น้องโอ
น้องอาร์มี่ น้องแอน น้องแอร์

18 ขั้นตอนจากมนุษย์เป็นเทวดานางฟ้าแข่งกันว่ายน้ำในความเงียบ เพื่อชะล้าง
ร่างกายและจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์

รับแจก ผลไม้และธัญพืชเป็นอาหารว่าง
เพื่อสร้างบรรยากาศยุคทอง

ฝึกฝนสำนึกของการเป็นเทวดานางฟ้า
เพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน ‘โลกแห่งแสง’


ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ระเบียบวินัย
การใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณ


สร้างบรรยากาศที่สงบ เวลาพลบค่ำจับคู่ จับกลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้
ทางจิตเพื่อแต่งแต้มสีสันของมิตรแท้

ฝึกผู้นำให้ทุกคนทำตามด้วยท่าทางต่างๆ
ที่ให้ความสนุกสนาน

แบ่งปันความหวานชื่นของไอศกรีม

หลักสูตร เร่งรัด บทเรียนพื้นฐาน‘ราชาโยคะ’
วันที่ 1 ( 20 มีนาคม 2557)
บทที่ 1
การตระหนักรู้ในตนเอง

บทที่ 2
แหล่งแห่งพลังชีวิต

กิจกรรม
ทำนายคุณธรรรม
click เพื่อดูคำอธิบาย
วันที่ 2 (21 มีนาคม 2557)
บทที่ 3
สมาธิแบบราชาโยคะ

บทที่ 4
กฎแห่งกรรม

กิจกรรม

บทที่ 5
ความลี้ลับของเวลา


พลังทั้ง 8
กิจกรรม
ฝึกฝน 5 รูป
"ลูกจดจำการฝึกฝนที่บัพดาดาสอนลูกได้หรือไม่? ตลอดทั้งวัน ฝึกฝน 5 นาที หลายๆครั้ง ขณะเดินเหินเคลื่อนไหวไปมา อย่างน้อยที่สุด 8 ครั้งต่อวัน ลูกต้องทำได้อย่างแน่นอน ถ้าพลาด จงทำหลายๆครั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมง ก่อนเข้านอน การฝึกออกกำลังจิตใจ ทำให้มีความสุข มีความจริงจังกระตือรือร้นเสมอ แล้วลูกจะมีประสบการณ์ของสภาพที่โบยบินได้ "
  1. รูปที่เป็นเมล็ด
  2. รูปเทพ
  3. รูปของผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา
  4. รูปบราห์มิน
  5. รูปเทวดานางฟ้า
วันที่ 3 ( 22 มีนาคม 2557)
บทที่ 6 –นัยสำคัญของการสร้างและการทำลาย
ต้อนรับกลับบ้าน
(Welcome home)

บราห์มา บาบา
ผู้ก่อตั้ง บราห์มา กุมารี
click เพื่อเล่น
กิจกรรม
click เพื่อดูคำอธิบาย
บทที่ 7-ต้นไม้มนุษยชาติ
click เพื่อขยายภาพ

โอมชานติ - ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.