English

ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ในบรรยากาศของครอบครัวทางจิต ช่วงสุดสัปดาห์ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 2556
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าประทับใจมาก... แม้บางท่านจะมาครั้งแรก


จาก 70 ท่าน ส่วนหนึ่งได้ถ่ายรูปรวมโดยไม่ได้นัดหมาย


บางท่านมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้ บางท่านอาจเก็บไว้ในห้วงความจำ ที่พร้อมจะนำมาใช้พัฒนาจิตวิญญาณบนพื้นฐานของทัศนคติที่รู้ค่ารู้คุณ ซึ่งสมาชิกทั่วโลกกำลังเพียรพยายามร่วมกันในช่วงหนึ่งเดือนนี้ เราจึงมีบราเธอร์ชาลีมาช่วยแนะนำ 4 ขั้นตอนไปสู่ความสงบของจิตใจ

  ห้องประชุมใหญ่จุได้ 150 คนอย่างสบาย
  ใน CampVIP จ.ปทุมธานี
 1. รักษาสมดุลของความรับผิดชอบ และการดูแลจิตใจ หัวใจ และจิตสำนึกของตนเอง
 2. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเองก่อนจึงจะมีอิทธิพลในทางที่ดีต่อทุกแง่มุมของชีวิต ด้วยการตระหนักรู้จักตนเองอย่างแท้จริง
 3. ค้นพบพลังของความรักต่อตนเอง พระเจ้า และผู้อื่น เพื่อขจัดความกลัวที่ฝังรากลึก ในรูปของความรู้สึกที่หลงทะนงตนว่า เหนือกว่าใคร
 4. ใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณบนพื้นฐานของความรู้ ความเชื่อ ตามกฎแห่งการคงอยู่เป็นนิรันดร์ เพื่อสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในภาวะโลกที่วิกฤตและท้าทาย โดยไม่มีความตึงเครียดและกระวนกระวาย
ขอบคุณสำหรับความเพียรพยายามร่วมกันเป็นพิเศษของครอบครัวทางจิตทั่วโลก เพื่อชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคและอยู่เหนือปัญหา(Becoming Obstacle-Free and Problem-Proof) ในช่วงหนี่งเดือนนี้ (15 ส.ค.-14 ก.ย.) ซึ่งบาบาชี้ให้เห็นความสำคัญพลังของความอดทน และพลังของความพอใจ ด้วยการฝึกฝนอย่างจริงจังในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตทางจิต ตั้งเวลาอมฤต(ตี 4) การรับฟังเมอร์ลี การเตรียมอาหารที่บริสุทธิ์ การฝึกสมาธิทุกช่วงเวลา

สะพานเชื่อม... ความรู้และปัญญา
อุปสรรคเชื่อม... ทฤษฎีและการปฎิบัติ


บางครั้งเราอาจใช้สะพานเป็นที่สังสรรค์
หรือพักผ่อนด้วยความสุข
เพื่อพร้อมที่จะข้ามพ้นอุปสรรค
* สร้างทัศนคติในการรู้ค่ารู้คุณ... เพื่อเชื้อเชิญอุปสรรค เพราะเหตุใด? บาบาบอกไว้ว่า...


เราอาจจะเลือกอยู่ลำพัง เหมือนเกาะกลางน้ำ หากเข้าใจว่าสันโดษนั้นไม่เคยโดดเดี่ยว สะพานจึงมีไว้เชื่อม...
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน
"อุปสรรคจะมา เพราะเรามีสมญาว่า เป็นผู้ทำลายอุปสรรค เพียงแต่เมื่ออุปสรรคมาเท่านั้น เราจึงเอาชนะได้ ถ้าใครมีชัยชนะแต่พูดว่า ศัตรูไม่ควรมา แล้วใครจะเชื่อว่าเขามีชัยชนะ? แม้ว่าอุปสรรคจะมา จากวัตถุธาตุ จากดวงวิญญาณอื่น และจากสถานการณ์ต่างๆมากมาย เราคือเพชรที่มีพลัง จึงไม่สามารถตกภายใต้อิทธิพลของมลพิษใด...

ถ้าไม่มีอุปสรรคในงานของบราห์มิน ก็จะไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาและความรักที่ลึกล้ำด้วยเช่นกัน เพราะเราจะอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง เหตุนี้เองอุปสรรคจึงต้องมาตามละคร เพื่อเพิ่มพูนความรักของเรา"

โอกาสนี้เราได้ทดลองสร้างเสริมพลังของความสงบเงียบ ตามเป้าหมายของช่วงเดือนนี้ เช่นที่บาบาได้พูดถึงไว้...

"ความสงบเงียบแก้ไขทุกปัญหา สภาพที่ดวงวิญญาณมั่นคงอยู่ในความสงบเงียบ คือสภาพของการเป็นตัวของความสงบ เป็นผู้รักสันโดษ และอยู่ในสมาธิ การคงอยู่ในสมาธิ คือการจะได้รับพลังพิเศษ หนึ่งนั้นคือ พลังของการแยกแยะ และอีกหนึ่งนั้นคือ พลังของการตัดสิน วิธีการที่จะเป็นผู้เอาชนะอุปสรรค ในการเพียรพยายามทางจิต คือการตระหนักรู้จักมายา และตัดสินอย่างถูกต้อง โดยไม่ถูกมายาหลอกลวง"

เหตุใดอุปสรรคจึงมา? บาบาบอกถึงเหตุผลบางประการไว้ในเมอร์ลี
  แสงสีแดง ให้ประสบการณ์สมาธิที่ลึกล้ำ
  ย้ำเตือนให้กลับบ้าน...
  ที่แสนหวานที่เราจากมาแล้วต้องกลับไป
  ดินแดนนิพพาน สภาวะที่เหนือเสียง
 • จิตสำนึกของ ฉัน และ ของฉัน
 • สันสการ์(นิสัย) และธรรมชาติของสำนึกที่เป็นร่างในอดีต
 • ความคิดที่ไร้สาระและเป็นบาป
 • การขาดสมดุลระหว่างการดูแลตนเองและงานรับใช้
 • การแลกเปลี่ยนข่าวคราวที่ไร้ประโยชน์
 • สันสการ์ของการหลงลืมและอ่อนแอ
 • การสะสมบาปละเอียด เล็กๆ น้อยๆ
 • นิสัยของการแก้ตัวมีข้ออ้าง
 • ความไม่ระมัดระวังและความเกียจคร้าน
 • การไม่มีทัศนคติของ การเป็นพี่น้องต่อทุกดวงวิญญาณ
 • การถือประโยชน์จากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย (เพราะรักสบาย)
 • การคิดว่า "ฉันจะมีชัยชนะในเวลาสุดท้าย ฉันยังมีเวลา"
ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความเคารพตนเองจาก 31 คุณสมบัติ

ฉันคือเทวดานางฟ้า
ของขวัญที่พ่อบราห์มา(ผู้ก่อตั้งสถาบัน) ชอบคือ การเดิน เคลื่อนไหวเช่นเทวดา-นางฟ้า ในรูปละเอียดอ่อนเช่นนี้เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอุปสรรคใดเลย เมื่อมีความคิด ทัศนคติ และสายตา ของการเป็นแสงที่ไร้น้ำหนัก(double light) บาบาเองจะกลายเป็นร่มฉัตรของการปกป้องคุ้มครอง จะไม่มีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดมาอยู่เบื้องหน้าผู้ที่เป็นเช่นเทวดา-นางฟ้าได้


ปิดรายการด้วยเสียงกระซิบ
ถึงคุณสมบัติที่ชื่นชมกัน

ทุกคนเขียนคำพูดนั้นไว้ในการ์ดขอบคุณ
ใช้ช่อดอกช็อกโกแลตขอบคุณทีมงาน

ขอบคุณชาลีแองเจิล สำหรับความรักของผู้เป็นแม่
ที่หล่อเลี้ยงเราให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น
สมาชิกใหม่บางท่านถึงกับอุทานด้วยความดีใจ...
อยู่มาตั้ง 60 กว่าปี เพิ่งรู้จัก ego ไม่เคยมีใครมาสอนให้เข้าใจได้ถึงขนาดนี้


หลายท่านได้แสดงการรู้ค่าและขอบคุณทันที

เป็นครั้งแรกที่มาอย่างจริงจังเพราะว่าเคยไปร่วมครั้งหนึ่ง เหมือนกับการพบปะกับครอบครัว ไม่มีการ lecture อย่างนี้ จริงๆ รู้สึกประทับใจมาก เป็น lecture ที่ดีที่สุด ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ที่น่าประทับใจ และเป็นประโยชน์สำหรับฉันในการเชื่อมโยงกับพระเจ้า ตามหลักการที่ Br.Charlie ได้ให้มาจะทำทุกวัน รู้สึกดีใจมากที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย เราควรจะรู้ตั้งนานแล้วเกี่ยวกับตัวเรา แต่เราทำไมไปยึดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด เลยไม่รู้เกี่ยวกับตัวเรา ต้องขอบคุณคณะที่จัดงาน ทุกท่านที่เหนื่อยยากเพื่อให้โอกาสแก่เรา คิดว่าสังคมเราก็จะดีขึ้นถ้าเราช่วยๆ กัน
(อ.อาทิตยา มหามิตร อดีตอาจารย์ ม.มหิดล)

จากประสบการณ์ของการเป้นนักบินขับไล่ เปรียบเสมือนนกอินทรีย์ พร้อมจะทำอะไรก็ได้กับเหยื่อในสนามรบ หลังเกษียณได้มาพบบราห์มา กุมารี ในความเป็นนกอินทรีย์ที่บินอยู่เหนือฟ้า ถ้าเพ่งจะรู้ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า มีผู้ที่อยู่เบื้องบนนั้นอีก แค่ศึกษาไปได้ 2 บทก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้ว อย่างคนที่ทำงานอะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว พอได้มีการหยุดพักบ้างในบางครั้งก็ทำให้จิตใจเราสงบลง พอเรียนจบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 7 บทก็ได้ไปฟังเพิ่มเติม เฉพาะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ ชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนไป ความที่เป็นนกอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้กำลังจะเหลือแค่ลูกไก่ตัวเล็กๆ (นาวาอากาศเอกทีปกร สว่างโรจน์)

Br.Charlie และฉันมีสายใยเชื่อมโยงกัน เกิดในประเทศเดียวกัน ในเมืองเมลเบิล ออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1962 คิดว่า Br.Charlie น่าจะอ่อนวัยกว่าเพราะมีผมมากกว่า Br.Charlie ชัดเจนมาก ทำให้ได้รู้คิดมากและง่ายที่จะเข้าใจเป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่ดีสุดจากหัวใจก็คือว่า ได้รับการสอนจากใครบางคนที่ไม่เพียงแต่สอนแต่มีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆ
(คุณ Olavs Ritenis นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย)

ประสบการณ์ที่ลึกล้ำยังไม่เกิด แต่มีสิ่งที่ประทับใจในตัวผู้บรรยายตั้งแต่บุคลิกดูเป็นคนธรรมดา ทำให้สื่อสารกับเราได้อย่างมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ว่าการพูดการคุย การแต่งกายไม่มีรูปแบบที่เคร่งครัด แล้วเวลาพูดสอนก็มีแววตาที่สื่อสารมาสัมผัสได้ว่าเป็นคนธรรมดาพูด ซึ่งมีความเมตตาสูง และมีพลังจิตที่ละเอียด เมื่อสักครู่ผมพอจะสัมผัสได้นิดหนึ่งตอนสุดท้ายที่นั่งสมาธิ ปกติผมก็เป็นคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปนู้นมานี่ท่องเที่ยวไปถึงสนามกอล์ฟนู้น แต่พอดูจุดตรงนี้ที่ท่านชาลีนั่งอยู่รู้สึกนิ่งผิดปกติ ผมก็เลยคิดว่าท่านคงมีพลังจิตจากอะไรมาสู่ผม รู้สึกว่านิ่งไปซักพักหนึ่ง อันนั้นคือความประทับใจ ด้วยในบุคลิกการสอน ผมเชื่อในวิธีปฎิบัติของท่าน มีหลายคำพูด ผมอาจจะบรรยายไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาสอนเขาพูดมันช่างเรียบเรียงมาเป็นลำดับที่ง่ายที่จะเข้าใจ แล้วก็รู้สึกว่าแม้เจอใครที่อยู่ต่างศาสนาพอได้ฟังเขาพูดก็จะเห็นด้วยหมดซึ่งไม่ผิดเพี้ยนจากข้อปฎิบัติที่เราทำอยู่ (คุณหมอสกล ภูมิรัตนประพิณ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

ตั้งใจมากที่จะอยู่ทุก class ที่ บราเธอร์ชาลี บรรยาย ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยได้อยู่ แต่พอรู้ว่า บราเธอร์ มาก็มีความรู้สึกว่าเรากำลังได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่จะตรวจสอบตนเอง และถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ตัวเองไม่เคยได้นิมิต แต่ได้มาจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีที่บาบาให้ฝึกฝนได้ประสบการณ์ด้วยตัวของเราเอง ช่องว่างที่เราไม่แน่ใจก็คือว่าประสบการณ์ที่เราได้กับสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกทางแล้วหรือยัง แล้วก็สิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องจริงๆไหม มาฟังบราเธอร์ เพื่อจะตรวจสอบตนเอง เท่าที่ได้ฟังในบางช่วง ก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ฝึกฝนและนำมาใช้ในชีวิตมันสอดคล้องกับ บราเธอร์ ทำให้เรานั้นมั่นใจมากขึ้น หนทางที่เราฝันอยากที่จะไปถึงนั้นได้อยู่กับเราแล้ว แต่ขอขอบคุณที่ บราเธอร์ ได้ให้การตอกย้ำ ทำให้ประสบการณ์นั้นเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิต
(คุณนวลฉวี มั่งมี ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)


บางท่านได้เขียนส่งมาภายหลัง
ขอบคุณบราเธอร์ชาร์ลีสำหรับหลักสูตรที่น่าพิศวง การหยั่งรู้และคำสอนของคุณให้แรงบันดาลใจและทั้งหมดมีการถ่ายทอดในลักษณะที่น่ารักและอย่างเป็นมิตร

ฉันมีความสุขกับการได้หยุดหนึ่งนาทีในความเงียบสงบทุกชั่วโมง เมื่อครบชั่วโมงไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม ฉันได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความคิดเชิงบวก- ไปนอนในกรอบของจิตใจที่เป็นบวกดังนั้นเราตื่นขึ้นอย่างเป็นบวกและสดชื่น การเริ่มต้นวันด้วยความคิดเชิงบวก วันนั้นก็ดำเนินไปในเชิงบวก และการใช้แต่ละชั่วขณะหนึ่งในความเงียบสงบตลอดทั้งวัน เราสามารถอยู่อย่างสดชื่นได้

เวลานี้ฉันกำลังพยายามที่จะใช้สิ่งต่างๆที่คุณพูดในชีวิต และกำลังมองเห็นผลกระทบ ขอบคุณอย่างมาก และขอบคุณ ซิสเตอร์หล้าและผู้ร่วมงานทั้งหมดผู้ที่ได้ทำให้สิ่งที่น่าอัศจรรย์นั้นเป็นไปได้
(คุณครู Brett หรือออมสิน ชาวนิวซีแลนด์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์)


สีสันและหลักการ 'เลือกทางที่สงบ'
ติดตามเราไปทุกหนแห่ง
ขอแสดงความยินดีสำหรับความสำเร็จของการจัดรายการและขอบคุณบาบา บราเธอร์ชาร์ลีและพี่น้องบีเคชายหญิงของประเทศไทยที่ทำให้รีทรีทครั้งนี้อยู่ในความทรงจำ ก่อนหน้ารีทรีทฉันเหน็ดเหนื่อยกาย ซึ่งฉันจะไม่สามารถรู้สึกได้ดีกว่านี้ได้อีกแล้วในช่วงสองวันนั้น...มีข้อมูลอย่างมากและถ่ายทอดอย่างดีที่ได้ทำให้ทุกคนตื่นรู้ ในเวลาเดียวกัน เป็นครั้งแรก ที่ทั้งครอบครัวของฉันอยู่ที่นั่น... เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ให้แสงแห่งความหวังใหม่แก่พวกเรา ขอบคุณสำหรับการกระตุ้นให้กำลังใจ

สิ่งหลักที่ฉันได้รับและนำกลับไปจากรีทรีท
 • การฝึกจิตคือทัศนคติไม่ใช่แบบฝึกหัดที่ทำวันละสองครั้ง... ซึ่งเป็นสัจจะที่เรียบง่ายมากที่หลายคนมักลืม โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายที่มีเพียงพลังทางจิตวิญญาณสามารถช่วยเหลือเราจากการถูกกลืนกิน ในกิจวัตรประจำวัน ฉันพยายามที่จะเชื่อมโยง ได้รับพลังและที่สำคัญที่สุด การเติมพลังบวกและความรักให้แก่งานและสิ่งต่างๆจะให้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นและเป็นสุขมากขึ้น
 • สอนจิตใจให้มีสมดุล ให้คิด และไม่ตอบโต้ต่อฉากภายนอก ใส่ใจดูแลตนเอง ...เข้าใจความอ่อนแอภายใน และหยุดเติมเต็มความต้องการทางวัตถุ การสร้างสมดุลแก่ชีวิตอย่างเหมาะสมในทุกด้านนั้นสำคัญอย่างยิ่ง IQ EQ และ SQ คือที่สุด
(คุณ อลาเกเซน ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่)

...ขอบคุณจากหัวใจสำหรับการให้กำลังใจที่จะนำทั้งครอบครัวไปเข้ารีทรีท เพื่อที่จะสามารถได้รับคุณประโยชน์จากครอบครัวทางจิต ฉันรู้สึกถึงความรักของบาบาจากดวงวิญญาณทั้งหมด ที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ในช่วงรีทรีท ถึงแม้ว่าฉันไม่ได้เข้าร่วมตลอดเวลาตามตารางเพราะต้องดูแลครอบครัวทางโลก แต่การอยู่กับครอบครัวทางจิตได้ช่วยเปิดจิตใจให้เกิดความสงบในตนเอง กับผู้อื่นและในสิ่งแวดล้อมที่สงบเย็นของสถานที่

เห็นได้ชัดในกิจกรรมกลางแจ้งทำให้ทุกคนสนุกสนานและกิจกรรมภายในอาคารทำให้ทุกคนเรียนรู้ ทดลอง และมีประสบการณ์ความสงบ ความรู้สึก การใส่ใจ และความรักของครอบครัวบีเคไทย แสดงเป้าหมายอย่างมาดมั่นที่จะทำให้การตระหนักรู้ในตนเองและความสงบเกิดขึ้นในนามของพระเจ้าในประเทศไทย

ชีวิตทางจิตของฉัน เปลี่ยนแปลงในชั้นที่หยาบได้อย่างง่ายดาย ส่วนชั้นข้างในซึ่งหยั่งรากลึกในความคิด ทัศนคติ ต้องมีการเชื่อมโยงที่ดีมากกับสภาพภายในที่มีคุณภาพสูงของเราเองและการเชื่อมโยงที่ถูกต้องแม่นยำกับแหล่งของพลังที่เหนือกว่า นำมาซึ่ง... ความรัก ความสงบ และบราเธอร์ชาร์ลีได้ชี้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ จากการมองดูทุกคนเป็นดวงวิญญาณอย่างเป็นธรรมชาติ วิธีการที่ชัดเจน เรียบง่ายจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตนเอง ด้วยความเร็วอย่างเงียบสงบ
(ซิสเตอร์ วานาจ้า มาพร้อมกับครอบครัวชาวมาเลเซีย)


ทุกท่านได้ทิ้งอนุสรณ์ของความสุข-ความพอใจไว้เบื้องหลัง

เกมกระโดด 'คว้าโชค' มีเพียง 11 คน ได้ 11 ตัวอักษรมาเรียงกัน(ริมสระน้ำ) เป็น Peace of Mind
ตามเป้าหมายของการอบรม
ชีวิตของครอบครัวทางจิต คือการรักษาดุลของธรรมชาติที่สงบภายใน และความสุขสนุกสนาน เบิกบานกับเกมและการกิน ร้องรำ ทำให้เพลง... เป็นสื่อแสดงออกซึ่งความสุขในสาระธรรม นำไปสู่ความเงียบสงัด-นิ่งสนิท ทุกคนจึงเกิดประสบการณ์ที่ดีจากวัฒนธรรมใหม่นี้ ทุกต้นชั่วโมง หยุดหนึ่งนาทีไม่ว่าจะทำอะไร ด้วยการใช้สัญญาณเพลง 'แค่หนึ่งนาทีเท่านั้น' นี่คือการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบสุดท้าย ในเกมของละครชีวิต 'ทันทีทันใด'... จงปล่อยวางอย่างมีพลัง!


...จนลับตา ก่อนหลับตาเข้านอน ด้วยความสุขสดชื่นและสงบ
โคมลอย สัญลักษณ์แสงที่เบาสบาย หลังจากปลดเปลื้องเรื่องราว
ที่หนักหน่วงภายในด้วยความเข้าใจ ยอมรับและให้อภัยตนเอง
5 บราเธอร์ไทย ได้ให้ความหมาย
ของแต่ละตัวอักษร Peace
เพื่อนำกลุ่มไปปล่อยโคมลอย

เรารวบรัดตัดตอน ช่วยกันเก็บของกลับศูนย์ ทานอาหารเย็นและพร้อมรับฟังบราเธอร์ชาลีแบ่งปันประสบการณ์ก่อนนอน 4 ทุ่ม เพื่อพบกันวันใหม่ตี 4 และเรียนเมอร์ลี ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภาระกิจ
ผู้นำสถาบันต่างๆ ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงาน
ท่านสามารถรับฟังการบรรยายของบราเธอร์ ชาลี (แปลไทยจากอังกฤษ) ได้โดยคลิกที่ลำโพงนี้

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.