English


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรายการ
เรียน ผู้รักสันติ

เมื่อได้พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับคุณภาพความคิด จึงเห็นว่า ความคิดที่สงบนั้นเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการนำความเมตตาปรานี ไปสู่ผู้ประสบอุบัติเหตุในการจราจรบนท้องถนน และครอบครัวที่พบกับการสูญเสีย ด้วยแนวโน้มที่สูงขึ้นของอุบัติเหตุบนถนน ทุกวัน มากกว่า 3500 คน ต้องจบชีวิตอย่างกะทันหัน และอีกมากมายที่อาจรอดชีวิตจากเคราะห์ร้าย แต่สภาพที่พิการของพวกเขาเตือนเราว่ามีสิ่งจำเป็นมากมายที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน เรามีความยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านร่วมรายการสำคัญ ของโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันแห่งการจดจำระลึกถึงของโลกสำหรับผู้ประสบภัยบนถนน เป็นเวลาต่อเนื่องของทศวรรษ (2010 ถึง 2020) ประจวบเหมาะกับการเป็นวันอาทิตย์ที่สามของเดือน ที่บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก และเครือข่ายทั่วโลก ได้มีการถือปฏิบัติเป็นประจำ ในการทำสมาธิเพื่อโลก เวลา 18.30-19.30 น. เราจะฝึกปฏิบัติ"การควบคุมการจราจร" ของจิตใจ ด้วยพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ เพื่อให้การค้ำจุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณร่วมกันทั่วโลก กระแสของความรัก ความสงบ และความหวัง ความคิดที่บริสุทธิ์จะนำมาพาเราข้ามพ้นขีดจำกัดของเวลา และมีศักยภาพที่จะเยียวยารักษา อดีต เติมพลังให้ปัจจุบัน และสร้างอนาคตที่ดีกว่า การรวมพลังสมาธิครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะใช้พลังความคิดให้เกิดคุณประโยชน์ พร้อมกับการทำสัญญาเพื่อความปลอดภัยบนถนน...ทุกความคิดของท่านมีค่า! จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมรายการดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.30 น.-19.30น. ที่ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ โทรศัพท์ 02-5738242 มือถือ 08-6448-6700 www.bkthai.com www.brahmakumaris.org (ใหม่), email:bangkok@th.brahmakumaris.org (ใหม่)

ขอแสดงความนับถือ

B.K. สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
ประธานกรรมการ มูลนิธิฯรายการสำหรับประชาชน
17.00น. ลงทะเบียน-แจกซองสมบัติที่มีค่า
อาหารว่าง-เครื่องดื่ม
17.30น. เข้าห้องประชุม กล่าวต้อนรับ-แนะนำโครงการ
แนะนำ ตนเอง 'VCD'
ฉันคือคนขับรถ บนหนทางชีวิต
แบ่งปันประสบการณ์
18.00น. ทำสัญญา รักษาความปลอดภัยของชีวิต
รำลึกความดีงามของผู้ประสบภัย
เขียนการ์ด กุหลาบ
จุดแสงแห่งสันติ รอบลูกโลก
18.30น. เปิดตาสมาธิ VCD
ฟังเสียงสู่ความสงบ
19.00น. นำสมาธิ
19.30น. แจกพร มอบบัตรความปรารถนาดี


รายการสำหรับสมาชิกประจำ
ตารางเวลา สำหรับ 8 ชั่วโมงของการสะสมพลังโยคะ ด้วยกิจกรรม 8 พลังทางจิตของ 8 กลุ่ม
4.00-5.00
พลังการแยกแยะ
เปรียบเช่นพ่อค้าเพชร ชำนาญด้วยประสบการณ์ ในการประเมินสถานการณ์และเข้าใจว่า การกระทำใด ให้คุณให้โทษ ชีวิตจึงเริ่มต้นในเวลาอมฤตที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อจดจำระลึกถึงสิ่งสูงสุด (ตี4-5) เป็นการวางรากฐาน ระเบียบวินัยการจราจรของจิตใจ(Traffic Control Mind) สำหรับชีวิตประจำวันที่สามารถ ใช้สติปัญญาอย่างกระจ่าง ในการแยกแยะเลือกสรรเพชรแท้จากอัญมณีปลอม
5.00-6.00
พลังการตัดสิน
เมื่อมีพลังการแยกแยะ สติปัญญาสามารถตัดสิน สิ่งผิด-ถูก ได้ด้วยความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน
เครื่องหมายตราชูจึงสะท้อนความสมดุลของความบริสุทธิ์-ยุติธรรมของทั้งกฎหมายและกฎแห่งกรรม ใครทำสิ่งใดไว้ ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ไม่จำเป็นต้องตัดสิน กล่าวโทษตนเองหรือผู้อื่น แต่ต้องหันกลับมาปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนให้เป็นบวกที่จะส่งผลให้ชีวิตมีสมดุลของกรรมและธรรมะ
6.00-7.00
พลังการละเลิก
เปรียบเช่น เต่า ที่เคลื่อนตัวไปสู่ความปลอดภัยด้วยการหดตัวเข้าไปในกระดอง เราคือเต่าที่ต้องดูแลตนเองด้วยการเลิกราจากสภาวะที่ท้าท้ายอย่างเยือกเย็น
บนหนทางชีวิตที่มียานพาหนะและผู้สัญจร หลากหลายประเภทที่อาจเป็นเหตุของอุบัติเหตุ เราจึงต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังและมีทักษะในการใช้เกียร์ ใช้เบรกควบคู่กันไปอย่างดี
จิตใจคือเกียร์(คันเร่ง)ที่สร้างความคิด ทั้งที่รวดเร็ว รุดไปข้างหน้า อย่างอิสระ ผลีผลาม พุ่งพรวดพราดไป หลายทิศทาง ทั้งที่วกวนสับสน หาทางออกไม่ได้เหมือนเครื่องหมายคำถามที่คดงอ
สติปัญญาคือ เบรก-ห้ามล้อ ทำหน้าที่หยุดได้ เหมือน จุด หยุดทุกสิ่ง เป็นการจบสิ้นคำถาม ?
จุด . ที่หยุดความคิดที่ไร้สาระ และให้โทษได้ด้วยสติปัญญา
จุด . ที่เบรกการขับขี่ยานพาหนะได้ทันการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะไม่ระมัดระวัง
7.00-8.00
พลังความอดทน
ความอดทนไม่ใช่สภาพยอมจำนน ไม่ตอบโต้หรือรับรู้ แต่เป็นการตอบสนองต่อทุกสิ่งได้อย่างเหมาะสม ด้วยการให้ประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอแม้แต่กับผู้ที่ไม่รู้ค่า คอยวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวร้าย โดยไม่มีความรู้สึกขุ่นเคืองหรือเสียอารมณ์ กลับมีแต่ความปรารถนาดี เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ให้ดอกผลและร่มเงาตามธรรมชาติโดยไม่คาดหวังหรือชั่งใจในการให้ แม้ว่าจะถูกผู้ประสงค์ร้ายที่ต้องการได้แต่ประโยชน์ขว้างปาด้วยก้อนอิฐหรือก้อนหินก็ตาม
กล่าวกันว่า ที่ใดมีรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่นั่นไม่ต้องอดทนต่อสิ่งใด เริ่มด้วยการรู้จักและรักตนเองว่าเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ฉันก็จะอดทนต่อขีดจำกัดหรือข้อบกพร่องของตน จนฉันสามารถอดทนกับผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดจากความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยภายใน
ใครหรือมีความรักอันยิ่งใหญ่ในตำนาน?
จักกะตัมบ้า (Jagadamba)- แม่ของชาวโลก คือ เทวีที่ได้รับการบูชา เพราะสามารถให้ความรักที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ลูกมั่นใจ มั่นคงปลอดภัยปราศจากความกลัวใดๆ ในหนทางของการฟื้นฟูคุณค่าชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งด้วยการเชื่อมโยงกับพ่อสูงสุด มหาสมุทรของความรักและความรู้
8.00-9.00
พลังการปล่อยวาง
เปรียบเช่นนกที่โบยบิน เรามีพลังที่จะรวบรัดจัดการกับความคิดที่ให้ความทุกข์กับตนเองและผู้อื่น
ปล่อยให้อดีตเป็นอดีตด้วยการเข้าใจละครชีวิต รู้ค่าของเวลาปัจจุบันของท่าน ด้วยทัศนคติที่ว่า "ทุกขณะเป็นเวลาสุดท้าย -ทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุด พร้อมจะวางสิ่งต่างๆที่เป็นภาระและเลือกเก็บแต่สิ่งให้คุณประโยชน์ไว้ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยสภาพจิตที่งดงาม
ปัญหาและความท้าทายอาจเกิดขึ้น แต่ไม่ปล่อยให้จิตใจหนักหน่วงด้วยสิ่งเหล่านั้น เพราะเข้าใจว่าเป็นหนทางในการเรียนรู้สำหรับชีวิต
9.00-10.00
พลังความร่วมมือ
เปรียบเช่นญาติผู้ใหญ่ที่น่ารัก เรามีพลังที่จะแบ่งปันความเข้าใจที่ลึกซึ้งและช่วยทำให้โลกดีขึ้น ด้วยการแบ่งปันเวลา ประสบการณ์และปัญญาเพื่องานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น
การให้ความร่วมมือในการแบ่งปันสาส์นแห่งความสงบให้กับผู้คนบนท้องถนน แม้จะไม่ได้ใช้คำพูดแต่ด้วยถ้อยคำสั้นๆที่เตือนย้ำผ่าน Sticker ติดรถให้ผู้คนใช้ความสงบในยามวิกฤต ก็ถือเป็นการให้พลังความร่วมมือแก่โลกด้วยกระแสแห่งความปรารถนาดี
10.00-11.00
พลังการเผชิญ
ความไม่รู้คือเหตุของความกลัว การเข้าถึงและยอมรับสัจจะ สามารถเอาชนะอุปสรรคและเผชิญหน้ากับความกลัวภายในตนเอง เช่น กลัวความมืด กลัวการสูญเสีย การพลัดพราก การตายที่ไม่รู้ตัว เป็นความกล้าหาญและศรัทธาในสติปัญญา ที่เกิดจากการเข้าใจสัจจะที่ว่า ฉันคือดวงวิญญาณ ร่างกายนี้เป็นของฉันแต่ไม่ใช่ฉัน ร่างกายนี้สูญสลายแต่ดวงวิญญาณ เป็นอมตะ ไม่มีวันตาย
11.00-12.00
พลังการยอมรับปรับตัว
ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใดๆ แต่หมายถึงสภาพจิตที่กว้างและเป็นกลาง ยอมรับทุกอย่างได้ด้วยความเข้าใจ จึงอดกลั้น รอคอย ประนีประนอม ผ่อนปรน ให้อภัย เพื่อให้ความพอใจและให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ขณะที่ยังคงความเป็นตัวของตัวเอง และรักษาความเคารพตนเองไว้ เป็นเช่นเดียวกันมหาสมุทรที่ลึกและกว้างใหญ่ ที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ไหลมาพร้อมกับแม่น้ำจากทั่วทุกทิศ โดยไม่เปลี่ยนสภาพเดิมที่ใสสะอาด จากการปรับตัวเช่นนี้ อดีตจะถูกลืมและอนาคตก็จะกระจ่างสดใส

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.