เปิดเผยความลี้ลับของสิ่งสูงสุด
The Universal Light
แสง... ผู้เป็นสากล

เป็นของทุกคน ทุกความเชื่อ ทุกศรัทธา

พ่อของเรา ดวงวิญญาณสูงสุด มหาสมุทรแห่งความรัก อยู่ ณ ที่นี่
ท่านได้มาเพื่อทำงานของการเปลี่ยนแปลงโลก
ท่านได้มาเพื่อสอนเราเกี่ยวกับตนเอง และท่านช่วยให้เรากลับคืนสู่สภาพเดิม: ความบริสุทธิ์ ความสงบ และความสุขสันต์
นี่คือเวลาที่จะรู้จักท่าน และความลับของละครชีวิต เราสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของท่าน ในเวลานี้

www.godishere.in

ใครคือสิ่งสูงสุด การดำรงอยู่ของสิ่งสูงสุด การดำรงอยู่ของสิ่งสูงสุด ความเข้าใจพระเจ้าสิ่งสูงสุด ท่านมีลักษณะเช่นไร? ลักษณะของสิ่งสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านอยู่ที่ไหน? 3 โลก ท่านเป็นเช่นไร? สิ่งสูงสุดไม่ได้เป็นเช่นไร? Supreme ท่านเป็นอะไรกับฉัน? ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อของฉัน ในฐานะที่ท่านเป็นแม่ของฉัน ในฐานะที่ท่านเป็นครูของฉัน ในฐานะที่ท่านเป็นเพื่่อนของฉัน ในฐานะที่ท่านเป็นกูรูของฉัน ชื่อของพระเจ้า

สมาชิกครอบครัวทางจิตบางคนในประเทศไทยได้สรุปความรู้สึกที่มีต่อชีวิตของความเพียรพยายาม ที่จะกลับคืนสู่สภาพที่สูงส่งอีกครั้ง ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาต่อผู้สร้าง ผู้เป็นพ่อสูงสุด ‘ชีวา’ ผู้ให้ทานชีวิตเรามา ตามจังหวะเวลาของละครที่ได้กำหนดบทบาทของผู้แสดงละครบางคนไว้ให้เป็น... ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน... ได้จากหายไปนาน กลับมาพบพานอีกครั้ง เพื่อเตรียมตัวกลับบ้านที่แสนหวาน... และกลับคืนสู่อาณาจักรที่แสนหวาน…
นี่คือสัจจะธรรม คงอยู่เป็นนิรันดร์ ตามกฎธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจร จากเจริญรุ่งเรืองสูงสุด มาถึงจุดของความตกต่ำเสื่อมสลาย มีสุขมีทุกข์ มีสว่าง มีมืด จากชีวิตที่หลุดพ้น สู่การติดบ่วง จากสวรรค์ตกสู่นรก ไม่มีใครหนีไปจากวงจรละครโลกนี้ได้ นอกจากผู้เดียวที่อยู่เหนือการเกิด-การตาย เพราะท่านไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเพียงจุดแห่งแสงที่บริสุทธิ์เสมอ ท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมและกฎธรรมชาติ จึงสามารถให้ความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ เพื่อการหลุดพ้นของดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมด ดังนั้นการมีความสัมพันธ์(yoga) กับสิ่งสูงสุด ผู้เป็นสัจจะ ผู้มีชีวิต ผู้มีความปีติสุข จึงมีผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม ด้วยความรู้ ที่เปรียบเหมือนน้ำทิพย์ และโยคะที่เปรียบเหมือนไฟแห่งรักที่บริสุทธิ์ระหว่างดวงวิญญาณมนุษย์และดวงวิญญาณสูงสุด


phon พระเจ้าสำหรับฉัน คือผู้มีชีวิต จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความสู่งส่ง เป็นบวกเสมอ และท่านสื่อสารกับฉันด้วยภาษาของความสงบเงียบ
ชีวิตหลังจากมีพระเจ้า ฉันได้เรียนรู้บุคลิกที่สูงส่งของท่านผ่านคำสอน (เมอร์ลี) ทุกวัน ในโยคะ พระเจ้าทำให้ฉันตระหนักรู้เสมอว่าท่านอยู่ใกล้ชิดกับฉัน ท่านต้องการพูดคุยและพบปะกับฉันเสมอ เพราะโยคะหรือการฝึกจิตทำให้ฉันได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับฉัน และตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ฉันพบเสมอว่าในความสงบเงียบ ฉันได้ยินเสียงของพระเจ้า เสียงของความเงียบสงบที่ส่งผ่านมาในจิตใจและสติปัญญาของฉัน ณ ที่นี้เราเรียกว่า รับสัญญาณ (signal) เมื่อฉันได้ทำตามที่ท่านสอน ฉันรู้สึกว่าจิตสำนึกของฉันได้รับการยกระดับ จากประสบการณ์ของความนิ่งเงียบ ท่านสอนฉันให้จบสิ้นปัญหาหรือทัศนคติของความเป็นลบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการมีความเมตตาเช่นเดียวกับท่าน และเมื่อฉันทำ ฉันมีความสุขมาก ฉันรู้สึกว่าการชี้นำของท่านทำให้ฉันเป็นอิสระจากบ่วงพันธะใดๆ ของจิตใจ
และอีกประการหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง คือ ทันทีที่ท่านให้ประสบการณ์ของคุณธรรมใด ๆ และฉันได้แบ่งปันให้ผู้คนรอบข้าง สิ่งนั้นมีผลต่อบรรยากาศและให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วย
“แม้ท่านมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสถึงท่านได้ด้วยหัวใจของเรา”
นั่นคือ ความรัก ความสงบเย็นของท่าน ที่ให้ประสบการณ์กับฉันเสมอ
โยคะของฉันคือการอยู่ในความสงบนิ่งและรับฟังเสียงของพระเจ้าด้วยการสร้างสภาพของการเชื่อมโยงกับท่านด้วย หนึ่ง ความคิดที่ดีและเป็นสมาธิ
ขอบคุณชีวบาบาของฉัน
sri


ทำไมฉันต้องการพระเจ้า? เพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ให้ฉันเป็นคนดี มีพลัง เป็นประสบการณ์ จากการที่ฉันเชื่อและศรัทธาว่าท่านมีอยู่จริง เป็นมิตรร่วมทางชีวิตเสมอ ฉันรู้สึกได้ถึงชีวิตที่ปลอดภัย มั่นใจ มั่นคง ไร้กังวล มีความสุข-พอใจ และสามารถแบ่งปันให้ประโยชน์กับผู้ที่กำลังอ่อนแอ ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเหนื่อย เมื่อฉันมีโยคะ ด้วยการจดจำท่าน ฉันจะได้รับพลังเติมเต็มตนเองให้เข้มแข็ง จากการที่ท่านสอนให้ฉันมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ฉันก็จะปลอดภัยจากความไร้สาระ
ขอบคุณพระเจ้า


thonอะไรเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา?
การมีพระเจ้าอยู่ในชีวิต เราสามารถที่จะอยู่อย่างพอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ มีความสงบในจิตใจ มีความรักที่พร้อมจะแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคุณประโยชน์แก่เรา ชีวิตทางจิต เรามิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป เราลูก ๆ ดวงวิญญาณมีพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นมิตรร่วมทางอยู่กับเราเสมอ จะทำสิ่งใดต้องบอกท่าน แล้วท่านจะให้แนวทางที่ถูกต้องที่เราจะทำตามนั้น

 


พระเจ้าให้ความรักความเมตตาหล่อเลี้ยงฉันตั้งแต่ฉันยังไม่ได้เข้ามาศึกษา ฉันเป็นลูกที่พ่อตามใจ ขออะไรไม่เคยถูกขัดใจ จนฉันแปลกใจตนเอง ฉันเป็นใครกันแน่? มหาวิทยาลัยทางจิตให้คำตอบ พระเจ้าคือพ่อแม่ที่แท้จริง มาให้ความรู้ คำสอน ผ่านปากพ่อบราห์มานี่เอง ท่านเป็นทั้งพ่อและแม่ของมวลมนุษย์ทั้งโลก เราเปลี่ยนที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้ เวลานี้วงจรโลกจะต้องเปลี่ยนจากยุคเหล็กเป็นยุคทอง พ่อจึงต้องมาบอกเรื่องราวทุกสิ่งเพื่อการเตรียมตัวกลับบ้าน เพลิดเพลินแค่ไหน สนใจหรือไม่ก็ต้องกลับ หน้าที่ของผู้ที่เข้ามาศึกษาคือต้องบอกพี่น้องให้ได้รู้จักพ่อที่เป็นดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา เมื่อให้โอกาสตนเองเข้าใจอย่างมั่นใจจะไม่อยู่กับสิ่งหลอกลวง ที่กำลังจะถูกทำลาย ก่อนป้ายประกาศ 'สายเกินไป' (too late) ถูกยกขึ้น ท่านไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพื่อให้ทุกสิ่งต้องกลับมาใหม่อีกครั้ง (ป้าวัลภา)

walapa
คุณป้าใช้พลังความร่วมมือ สร้างความสงบเย็น และทำให้บ้านเป็นที่สังสรรค์ของครอบครัวทางจิต

Br. Kailash
เพื่อที่จะเปิดเผยพระเจ้า เราจะต้องกลายเป็นสิ่งที่บาบาคาดหวังให้เราเป็น ความคิด สายตา คำพูด และการกระทำของเราจะต้องบริสุทธิ์และมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีต่อทุกคน เราจะต้องทำให้ร่างกายของเราเป็นวัดก่อน จากนั้นร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงการกระทำของเรา เมื่อสภาพของเรานั้นสูงส่ง ผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้า หรือครูของเราจะต้องเป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้น นี่เป็นวิธีที่จะเปิดเผยพระเจ้า เมื่อคนอื่นได้เห็นฉันอยู่อย่างเยือกเย็นและมั่นคงแม้ในเวลาของความโกลาหล พวกเขาก็จะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเรา “เพื่อที่จะเปิดเผยบาบา เราต้องกลายเป็นเช่นท่าน(บัพ สมาน - เสมอเหมือน)”

3brother
ผู้บริหารธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ช่วยกันบริหารธุรจิต
ในครอบครัวทางจิตเล็กๆ เป็นประจำ เพื่อรายได้ที่ไม่สูญสลาย

Br. Uday

  1. พระเจ้าคือชีวิตนิจนิรันดร์ที่ตอบคำถามทางจิตของฉันทุกวัน
  2. พระเจ้าเป็นพลังที่เคลื่อนไหวในเวลาจริง และให้ความคิดที่ถูกต้องแก่ฉันเพื่อทำให้ชีวิตทางสังคมและครอบครัว ตลอดจนชีวิตทางจิตวิญญาณของฉันง่ายดายขึ้น
  3. ด้วยสำนึกว่าสิ่งสูงสุดเป็นมิตรร่วมทางที่สม่ำเสมอของฉัน ความรู้สึกกลัวในชีวิตของฉันก็บรรเทาไปอย่างมาก
  4. หลังจากได้รู้จักพระเจ้า ฉันสามารถเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สามารถอธิบายได้ตั้งแต่วัยเยาว์
  5. พระเจ้าสอนฉันทุกๆ วัน สำหรับเวลาปัจจุบันเพื่อจะรักษาและยกระดับคุณสมบัติที่เป็นมรดกที่ฉันได้รับ

Br. Anil
ตั้งแต่วัยเยาว์ ฉันรู้สึกเสมอว่าพระเจ้ามีจริง ฉันเคยมองไปบนท้องฟ้าและดวงดาวในเวลากลางคืนแต่ก็ไม่พบท่านที่นั่น ฉันต้องการท่านเพื่อที่จะรู้จากท่านถึงความลับของสิ่งสร้างของท่าน เป็นทั้งความสุขและความทุกข์หรือ? ฉันต้องการการชี้แนะจากท่านที่ฉันไม่รู้สึกว่ามีท่านอยู่ในที่ที่มีการกราบไหว้บูชาท่านและผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่สามารถแนะนำให้ฉันรู้จักพระเจ้าได้ จากนั้นฉันรู้สึกว่าความปราถนาอันไร้เดียงสาของฉันที่จะล่วงรู้ถึงความลับของชีวิตทำให้ท่านเขียนถึงฉัน ฉันได้อ่านจดหมายของท่าน คือ เมอร์ลี (คำสอนอันศักดิ์สิทธิที่สาขาทั่วโลกของ บราห์มา กุมารี ได้รับทุกเช้า) ในจดหมายของท่าน ฉันได้เห็นบุคลิกภาพของท่านและความรู้ในระดับต่างๆ ทั้งกว้างและลึก ไม่นานพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแปลงฉันจากคนที่มีบุคลิกอ่อนแอและขี้อายเป็นดวงวิญญาณที่มีความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็ถ่อมตน นั่นเป็นสิ่งพิสูจน์สำหรับฉันว่าพระเจ้ามีจริง ท่านสื่อสารและชี้ทางให้ฉันในทุก ๆ นาทีของชีวิตนี้

 Sr. Damyanti
คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อเรื่องพลังสูงสุดในรูปแบบของแสงที่ปกครองจักรวาล จากการฝึกจิตแบบราชาโยคะ ฉันมีประสบการณ์ว่าพลังนั้นมีอยู่จริง ฉันรู้สึกถึงการมีอยู่ของ พระเจ้า หรือ บาบา ในรูปแบบของความปิติ ความสุข ฉันไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้ ต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองจึงจะเข้าใจ
เห็นภาพเหล่านักบุญและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นั่งในสมาธิ เกิดคำถามก็ว่า พวกเขาเหล่านั้นเพ่งจิตไปที่ใครเมื่อทำสมาธิ พวกเขาไม่มีความรู้ที่สมบูรณ์ เขาจึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมดแต่นำเอาบางคุณสมบัติของท่านมาใช้ ทำให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น
เวลานี้พลังสูงสุดนั้นได้อธิบายความลึกลับทั้งหมดด้วยตนเอง แม้แต่อธิบายให้เราเห็นว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นเช่นนั้น ทำไมชีวิตนี้จึงอยู่ที่นี่ ด้วยเป้าหมายใด ทำไมผู้นี้ถึงยากจน ทำไมผู้นี้ถึงมั่งคั่ง ทำไมผู้นี้ถึงมีพลานามัยดี ทำไมผู้นี้ถึงเจ็บป่วย เพื่อจะรู้และเข้าใจ ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้สร้างด้วยตนเอง แม้แต่แพทย์ยังบอกคนไข้ว่าเขาต้องการพรของพระเจ้าและยา เราจะสามารถเปิดเผยพระเจ้าได้เมื่อเรากลายเป็นภาพลักษณ์ของท่าน ไม่ใช่เพียงแต่การได้อ่านเกี่ยวกับท่านเท่านั้น

2sister

ชีวิตครอบครัวทางจิต มีความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรัก-ศรัทธาต่อพ่อสูงสุด
ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของทุกดวงวิญญาณมนุษย์

Sr. Neeru
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต ฉันรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า ชีวิตฉันดูสมบูรณ์แบบเมื่อทุกครั้งที่พระเจ้าได้ช่วยฉันไว้จากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าฉันจะร้องขอในสิ่งนั้นก็ตาม ท่านได้หล่อเลี้ยงฉันด้วยความรักแม้ในเวลาที่ฉันไม่เชื่อ พระเจ้าได้ประพรมฉันด้วยสำนึกที่ถูกต้องตามศิลธรรม จรรยา
ในอดีตฉันพบการมีอยู่ของพระเจ้าและรักท่านที่ท่านอยู่กับฉันตลอดมา ปัจจุบัน ฉันขอบคุณท่านที่ได้เปิดเผยตัวตนของท่านกับฉันด้วยวิธีที่ฉันเข้าใจและสามารถยอมรับ

 

โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.