Brahma Kumaris Thailand
จดจำ...การเดินทางกลับสู่สาระ ขอเชิญที่น้องทางจิตร่วมฉลองวันเกิด 'ราชา โยคะ'
อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
ณ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ค้นหาสาระของการดำรงอยู่ จากเรื่องราวของประวัติศาสตร์มนุษย์ ในวงจรละครชีวิต... ที่ไม่มีวันจบสิ้นระหว่างสิ่งสูงสุด ดวงวิญญาณมนุษย์ เวลา และโลก


เป็นการนำเอากระจกสี (โมเสก) แต่ละชิ้นของคำพูด สีสัน ความคิดและมุมมองชีวิตมาประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์ของสัจจะในสภาวะที่เป็นนิรันดร์

เพียงแต่รื้อพื้นความทรงจำด้วยการเดินทางกลับสู่สาระของแต่ละฉากตอนในละครชีวิตที่เปิดเผยความลี้ลับของจักรวาลและให้ประสบการณ์เกินคำพูดในความนิ่งสงบ

เราจะเริ่มการเดินทางตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของ 'ราชาโยคะ' ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม


เสาร์ 4 พ.ค. 56
  บ่าย (เริ่มบ่าย 4 โมง)
 • เริ่มการเดินทาง
  ด้วยความสงบและมิตรภาพ
  เย็น / ค่ำ
 • แนะนำตนเอง และวิธีเพาะหว่าน
  เมล็ดของการกระทำ
 • เก็บเกี่ยวผลและหลับฝันดี

อาทิตย์ 5 พ.ค.56
  เช้า (เริ่มตี 4)
 • ผู้แสดงเอกตื่นเวลาอมฤต
 • ฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ
 • ปลุกเรียกความดีงามดั้งเดิม
 • ฉลอง
  ตัด Cake แจกพร ชักธง
 • สรุปงาน 'ราชา โยคะ'
  บ่าย / เย็น
 • อาหารเย็น เดินเล่นในสวน
 • เตรียมฉากใหม่
จันทร์ 6 พ.ค.56
  เช้า (เริ่มตี 4)
 • พบกับความมหัศจรรย์
 • ฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ
 • จากความสงบเงียบ
  กลับเข้าสู่กระแสคลื่น
  ของกิจกรรมสร้างสรรค์


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.