English


ใครนำแสงมาสู่โลกที่มืดมิด?
ใครให้ทานชีวิต เพื่อเป็นอิสระจากความกลัวทุกชนิด?

ความกลัวเกิดจากภายใน ใครจะรู้หลบซ่อนอยู่ภายใน ใครไม่เห็น
เฝ้ากัดกินความกล้าหาญ ทุกเช้าเย็นทุกข์ลำเค็ญ สิ้นความหวัง พังทลาย
กลัวความมืด กลัวความตาย กลัวพ่ายแพ้กลัวจะแย่ กลัวอับอาย กลัวขายหน้า
หมดพลังความเชื่อมั่นในปัญญาหมดราคา จนสิ้นไร้ในความดี
เมื่อชีวิตยังแล่นไปไม่หยุดนิ่งพบหลายสิ่งมากมายในภายหน้า
หากวันนี้ มีความกลัวในวิญญาจงเร่งมาเพื่อไขว่คว้าหาความจริง
กุญแจแห่งอิสระจากความกลัวอยู่ในตัว อย่าได้มัวเที่ยวค้นหา
คือความรักความสงบ ความศรัทธาคือกลับมาเห็นคุณค่าภายในจิตใจตน


วิทยากรรับเชิญ: บีเค ซิสเตอร์ ชีวานี
  • ผู้สอนการฝึกอบรมด้านจิตวิญญาณที่ให้แรงบันดาลใจจากการจัดสัมมนาและรายการโทรทัศน์
  • ครูสอนการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ มาเป็นระยะเวลา 16 ปี หลังจากจบการศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์(รางวัลเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยปูเน ในปี 1994
  • สมาชิกในกลุ่มแกนหลักของ โอม ชานติ สตูดิโอ ในเดลี ซึ่งรับผิดชอบด้านการวางแนวทางและการจัดสคริปต์รายการ ของบราห์มา กุมารี
  • ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียและต่างประเทศ จากการนำเสนอเรื่องราวด้านจิตวิญญาณในทางปฏิบัติผ่านรายการโทรทัศน์ เช่น "Awakening with Brahma Kumaris" ซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ในปัจจุบันผ่านช่องรายการ Sony,Aastha และ Sanskar ในประเทศอินเดียและมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
พลังความมุ่งมั่นของเธอนั้นคือ "ทุกสิ่งนั้น ถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์แบบ และให้คุณประโยชน์"
รายการโทรทัศน์การอบรมและจัดกลุ่มกิจกรรมของเธอ แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลทางจิตวิญญาณที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตได้อย่างง่ายดายและเป็นไปโดยธรรมชาติ

ผู้จัด : มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
มูลนิธิฯ เป็นสาขาในประเทศไทยของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1937 มีสำนักงานใหญ่บนภูเขาอาบู รัฐราชสถาน ประเทศอินเดียเป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรนานาชาติ ปัจจุบันมีสาขากว่า 9,000แห่ง ใน 130 กว่าประเทศ ที่ให้ความรู้เพื่อการฝึกจิตแบบราชาโยคะ โดยไม่หารายได้ รวมทั้งจัดอบรม สัมมนา ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพภายใน สำหรับบุคคลทั่วไปจากทุกเชื้อชาติและสถาบัน บราห์มา กุมารีได้ทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 และได้ริเริ่มโครงการนานาชาติเพื่อสันติภาพและความร่วมมือระหว่างชาติ บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกทั่วโลก
ลงทะเบียน online
ชื่อ/Name           
E-Mail           โทร./Phoneแผนที่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (สถานที่จัดรายการ)

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.