English
ชีวิตครอบครัวทางจิตกับ ดีดี้ ซูเดช
1-3 มีนาคม 2556
ณ สวนธรรมศรีปทุม ปทุมธานี

เราต้อนรับ ดีดี้ซูเดช 'ไนติงเกลของพระเจ้า' (มาร่วม 50 ปี) ผู้ประสานงานของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ประจำประเทศเยอรมันและประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป ด้วยหัวข้อหลักของเราคือ 'จุติแห่งแสง' กับพี่น้องทางจิตประมาณ 100 คน เสริมด้วยหัวข้อ 'แสงปัญญา เปิดเผยความลี้ลับของสิ่งสูงสุด สำหรับแขกรับเชิญประมาณ 30 คน รวมทั้งกลุ่มเพื่อนของเจ้าของสถานที่ คุณวิเชียรและคุณศรีลำปาง สวาทยานนท์ ที่ได้รับบทเรียนราชาโยคะก่อนล่วงหน้า

โอกาสสุดท้าย ได้ถ่ายรูปกับสมาชิกที่เหลือเพียงครึ่งเดียว

คุณวิเชียรและคุณศรีลำปาง
มากล่าวต้อนรับและเข้าร่วมรายการกับเรา
เมื่อจบรายการหลายท่านได้แสดงความขอบคุณ รู้ค่าของสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำบุญ ซึ่งสามารถรองรับ 200 คนที่มาพักและทำกิจกรรม มีหลักดำเนินการด้วยจิตศรัทธา จากแต่ละกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่มาใช้บริการ

ครั้งนี้ เรานำเสนอหลักของการใช้ชีวิตด้านจิตวิญญาณที่เน้นความสำคัญของปัจเจกบุคคล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเป็นผู้นำด้วยการอยู่ร่วมกันกับชุมนุม หรือกลุ่มหมู่ที่มีเป้าหมายเดียวกัน

     ปัจเจกบุคคล ที่วิวัฒน์ พัฒนาตน บนฐานด้านจิตวิญญาณ รับรู้และ เล็งเห็นคุณค่าภายในของตนเอง อย่างชัดเจน โดยไม่หลงไปกับความถ่อมตนที่จอมปลอม เขาตระหนักรู้และยอมรับคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้เขาเป็นอิสระ ที่จะเลือก เป็น เช่นที่ เขาต้องการเป็น
     ขณะเดียวกัน ความเป็นไทภายใน ได้นำเขาไปใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยไม่มีอคติและสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสำเร็จ นั่นคือเอกราชที่แท้จริง ที่ไม่เห็นแก่ตัว เพราะการบรรลุผลด้วยตนเอง จากการค้นพบคุณค่าภายใน เขาจึงไม่ต้องการรับสิ่งใด แต่กลับกลายเป็นผู้แบ่งปัน โดยไม่ติดยึด หรือลอยล่องไปกับคำยกย่อง เช่นลูกบอลลูนที่ลอยขึ้นไป ด้วยภาพมายาอันลวงตา จากการได้รับความสำเร็จภายนอก
     ผู้ที่ค้นพบคุณค่าภายในตนเองอย่างแท้จริง นั้นอยู่เหนือ คำยกย่อง คำประณาม และ การพิสูจน์ตน
     เขาสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน ขณะที่ทุกคนก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยเช่นกัน
     ในธรรมชาติ เมื่อฝูงนกต้องบินข้ามเขตแดนจากที่หนาวเหน็บไปสู่ที่อบอุ่น นกจะจับกลุ่มรวมตัวและเริ่มออกเดินทางไปด้วยกัน ความสำเร็จของการเดินทางขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า...
     นกแต่ละตัวไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอาศัยการจัดรูปแบบการบินหมู่ที่เหมาะสม เพื่อให้กระแสลมช่วย ซึ่งนกแต่ละตัวจะต้องรักษาช่องว่างระหว่างกัน หากบินใกล้กันเกินไปปีกจะชนกันทำให้เสียสมดุลและหล่นตก และ หากเว้นช่องว่างห่างกันเกินไป ก็ไม่สามารถจัดรูปแบบที่จะช่วยให้ทั้งฝูงบินไปด้วยกันได้
     สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้นำ ในรูปขบวนนั้น ไม่ได้เป็นผู้นำตลอดการเดินทาง แต่จะถอยกลับและปล่อยให้ผู้อื่นผลัดกันทำหน้าที่ การจัดรูปขบวนและการเปลี่ยนตำแหน่งนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง ที่ทำให้นกแต่ละตัวเอื้อให้เกิดความสำเร็จในความเพียรพยายามร่วมกัน
ในรายการที่เชิญแขกมาร่วมงาน ดีดี้ได้พูดถึง แสงปัญญา หลังการแสดง 'หน้ากาก' ที่ต่างก็ติดกับในโลกมายา ภาพบนจอ... คือภาพจากบัตรเชิญ จากแผ่นผ้าพิมพ์พิเศษ ให้เห็นชีวิตที่ต้องฟันฝ่าจากความมืด มาสู่แสงสว่าง เมื่อตาที่สามเปิดขึ้นมา... กลางหน้าผาก เมื่อนั้นเราได้มองเห็นแสงสูงสุด ผู้เปิดเผยความลี้ลับของจักรวาล

ท่านจันทร์(พุทธ) ได้สรุปคำบรรยายของดีดี้อย่างสวยงาม มีความครื้นเครงในลีลา คุณนิด(คริสเตียน) แสดงความรักพระเจ้าด้วยเสียงเพลง

คุณฮันและฮิวเด้ นักกฎหมายชาวเยอรมันผู้ประสานงานศูนย์บราห์มา กุมารี ในเมืองมิวนิคมาเพิ่มสีสันของ 'ครอบครัวชาวโลก'
ผู้ประสานงานศูนย์สาขาต่างๆ และคนเกิดเดือนมีนาคมร่วมจุดเทียน ตัดเค้ก เป็นศิริมงคลในการฉลองวันเกิดชีพบาบา พ่อสูงสุดของทุกดวงวิญญาณ

คืนนั้นจึงจบลงด้วยนัยสำคัญของสภาวะที่เป็นแสง ไร้น้ำหนัก โบยบินได้... เพื่อกลับ บ้านกับพ่อสูงสุดผู้ไม่มีตัวตนโดยปล่อยโคม 16 โคมพร้อมกับโคมลอยรูป 'ชีพบาบา'โอกาสนี้ เราได้เปิดตัวโครงการ 'เลือกทางที่สงบ' ด้วยพรของซีเนียร์ คือ ดีดี้สุเดช และพี่น้องทางจิต มีการแบ่งกลุ่มสนทนากัน 16 กลุ่ม ได้แนะนำคุณค่า 16 ประการ ที่ริเริ่มจากครอบครัวอาเจนติน่า ผสมผสานกับ 'ทางเลือก' ที่ครอบครัวออสเตรเลีย ใช้หลัก 3 ประการ คือ การรับฟังเสียงหัวใจ การเชื่อมโยงกับแหล่ง และการเพิ่มพลังความสามารถในการยืนหยัดในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะก่อนพายุ ระหว่างพายุ และหลังพายุ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และภายนอกจากสถานการณ์ที่ปรวนแปร ไม่แน่นอน
ซื่อสัตย์

ยืดหยุ่น

ให้อภัย

ถ่อมตน

รัก

อดกลั้น

สงบ

เคารพ

อดทน

ไว้วางใจ

เป็นหนึ่งเดียวกัน

พลังการปรับตัว

พลังความร่วมมือ

พลังการแยกแยะ

พลังการเผชิญ

พลังการปล่อยวาง

ทางเลือก

'ความสงบเย็นก่อนพายุ'
พูดถึง การสั่นสะเทือนหรือ
ความหวาดกลัวในน้ำเสิยง
ขณะที่รอคอยฟ้าผ่า
น้ำหลากและสายลม
ที่แรงพอจะดึงหลังคาบ้านไป
หรืออาจจะเป็นการรอคอย
ความโกรธ การดูหมิ่น น้ำตา

'ความสงบเย็นหลังพายุ'
ยืนนิ่งด้วยความตกใจกลัว
ขณะที่มองดูความเงียบ
ที่ไม่สงบ บ้านไม่มีหลังคา
ต้นไม้ล้ม
หรืออาจเป็นการข่มขู่
ความเจ็บปวด การปฏิเสธ

'ความสงบเย็นระหว่างพายุ'
...นั่นคือพลังไม่ว่าพายุ
ประเภทใดที่อยู่เบื้องหน้า
ทางเลือกเป็นของขวัญที่มี
นัยสำคัญ เป็นพลังที่เรา
สามารถใช้เปลี่ยนผลลัพธ์
ที่ตามมามากมาย

พลังของทางเลือก ...
เลือกที่จะสงบ
เป็นทางเลือกของเราเอง
สามารถยืนหยัด
ก่อนพายุ ระหว่างพายุ
หลังพายุ
เปลี่ยนผลลัพธ์
ที่ตามมามากมาย
พี่น้องจากกลุ่มต่างๆ ได้แสดงคุณค่า 16 ประการ สำหรับทางเลือกที่สงบ ในหลากหลายวิธี

ยืดหยุ่น ด้วยระบำกระจก ที่มาจากความสอดคล้องของการเคลื่อนไหวที่แต่ละคู่ ผลัดกันเป็นผู้นำ ดีดี้และพี่หล้าจับคู่กัน

รัก (น้องนวล) กับพลังปรับตัว(พี่ภา) มาพร้อมกองทัพ 9 พลัง หนุนกำลังความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ถ่อมตน (พี่ชัย) ใช้โครงกลอนที่ถนัดบรรยายความหมาย
ไว้วางใจ มีคุณฮันแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจ... เหตุใดเขาจึงยอมรับ 'พระเจ้า'... เพราะความรักที่มีต่อสัจจะ .... และเมื่อเราเป็นผู้มีสัจจะ เราก็จะเป็นที่ไว้วางใจของทุกคน!

ให้อภัย พี่ธรเตรียมพร้อมสำหรับ 'การทำบุญเริ่มที่บ้าน' ดีดี้สุเดชจึงเสริมสร้างคุณค่าการให้อภัยจนกลายเป็นพลังของการลืม (คลิกเพื่อแสดง)

ดีดี้สุเดชคือ 'นกไนติงเกล' ของพระเจ้าที่สวยงาม ตามสมญาที่บาบาได้ให้ไว้ เมื่อถ่ายทอดคำสอน ที่ทำให้ผู้ฟังมีความสุขและเพลิดเพลิน กับเสียงเพลงแห่งความรู้ที่ลึกล้ำนี้

จากหัวข้อ 'ดวงวิญญาณบุญ' เราได้จัดทำสาระของ 'บัญชีบุญ' เพิ่มจากดาดี้ (คลิกเพื่อแสดง)

ซิสเตอร์คาเรน ได้เสริมความรู้สึกของการตื่นทั้งด้านความรู้และโยคะ (คลิกเพื่อแสดง)

คุณฮันและฮิวเด้ แสดงความรู้สึกครั้งนี้ไว้... ครอบครัวไทย เบาสบาย ต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เห็นความใหม่ในการนำศาสนาต่างๆ มารวมกัน มีการแสดง การร่ายรำและเสียงเพลง ที่สร้างสรรค์ในสาระที่นำเสนอโครงการ 'เลือกทางที่สงบ'

สุดท้ายคือความรู้สึกของท่านจันทร์ ในการอยู่ในชุมนุมที่มีความเป็นพี่น้อง เมื่อใครถามท่านว่าท่านอยู่สำนักไหน ท่านตอบว่า 'ไม่มีสำนัก มีแต่สำนึก... บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก คือสำนักของสำนึกทางจิตวิญญาณที่ท่านมีความยินดีมาร่วมงานเสมอ เพราะรู้สึกว่าเป็นของทุกคน'

โอมชานติ

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.