พักสักครู่
สงบสักครู่
...รู้ค่าชีวิต


คำคม อารมณ์สุนทรีย์ คือที่มาของทางเลือกที่สงบ ทุกที่ที่ไป ทุกสิ่งที่พบ จึงมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 3 ถึง 7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานประจำประเทศและประจำศูนย์ในแต่ละประเทศของบราห์มา กุมารี มีการประชุมในหัวข้อ เป็นผู้นำสาสน์ ให้แรงบันดาลใจด้วยใบหน้าและรูปลักษณะ เพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านจิตวิญญาณ เริ่มจากการบริหารตนเอง และการใช้คุณธรรมความพอใจ ในความสัมพันธ์ ซึ่งมีผลต่อการทำงานร่วมกัน ในประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

ณ ศูนย์การพื้นฟูชีวิตเพื่อการเรียนรู้ทางจิต
(Retreat Center for Spiritual Learning)
ของบราห์มา กุมารี เมือง Tagaytay ประเทศฟิลิปปินส์
ต้อนรับตั้งแต่ประตูทางเข้า ด้วยบรรยากาศสีฟ้าพร้อมข้อความ...
ก่อนอื่น... เราต้องเปลี่ยนแปลงตามที่เราปรารถนา
เมื่อเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน


เพียงแต่ต้องหาเวลานอก และเพียรพยายามที่จะเข้าใจว่า ความรักคืออะไร?
นี่คือสิ่งแรกที่แสดงถึงความรัก
ความรักเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง!

ความพอใจ
ความคิดที่เป็นบวก
ไหลรินเข้าสู่จิตใจมากเพียงใด
ความรู้สึกพอใจ
ก็มากขึ้นเพียงนั้น

คิด ทำ มีความเป็นบวก


มี ดร.เนอร์มาละ ผู้ประสานงานภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก เป็นประธาน
มี พี่หล้าและพี่ทรงยศจากประเทศไทย

วันแรกเราเริ่มการฟื้นฟูจิตวิญญาณ ด้วยการถอยออกมาจากบทบาทต่างๆ ที่เราเล่นอยู่.... จากความคิดเกี่ยวกับการทำงานรับใช้ช่วยเหลือโลก และก้าวเข้าไปสู่การสนทนากับตนเอง นั่นคือ สนทนาในความสงบเงียบกับจิตใจ ด้วยความรัก เพื่อเพิ่มพละกำลังให้แก่สติปัญญา และขจัดรอยประทับที่ไม่ดีในอดีตออกไปจากร่องความจำ

ความสงบทำให้ท่านมีพลานามัยดี และมีปัญญา


วันต่อมา เราได้สะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับพลังของความพอใจ ที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในงานรับใช้ช่วยเหลือ และสภาวะที่อยู่ท่ามกลางมิตรร่วมทางอื่นๆ จนกระทั่งเราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์กับทุกผู้ทุกนามตลอดการเดินทางไปรอบวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบ.

ในฐานะที่เป็นผู้สังเกตุการณ์ เราจะเห็นว่าชีวิตประจำวันนั้นขึ้นอยู่กับพลังของความพอใจ ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ความสัมพันธ์ (ที่ต่อเนื่องมาจากอดีตชาติ) และมาสู่ช่วงเวลาที่ปั่นป่วน แปรปรวนในปัจจุบัน... ตามที่บาบา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ได้สอนไว้

"ความพอใจ คือกระจกที่สะท้อนการสร้างสมคุณธรรมทั้งหมด ลูกได้รับประกาศนียบัตรของความพอใจจากตนเอง และจากผู้อื่น ด้วยคุณธรรมของตนเอง... จงอยู่อย่างพอใจ ทำให้ผู้อื่นพอใจ และกระจายกระแสของความพอใจไปสู่โลกด้วยพลังของความพอใจ"

การมีปัญญา คือการมีชีวิต
ที่สามารถลืมอดีต และไม่ตกภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติหรือนิสัยเก่าของตนและผู้อื่น
การฝึกสมาธิแบบเปิดตาจึงเป็นหนทางที่ก้าวไปสู่ชีวิตใหม่บนพื้นฐานของสัจจะที่สมบูรณ์ในภาวะที่เป็นนิรันดร์เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน อนาคตวันต่อมา เราให้ความสำคัญต่อสภาวะจิตของตนเองว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่จะทำให้ความสัมพันธ์และงานรับใช้ช่วยเหลือทางจิตนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เราได้รับฟังปัญญาญาณของผู้อาวุโสกว่า และผู้ที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน เป็นการเรียนรู้ที่จะหาหนทางในการค้ำจุนเกื้อหนุนตนเองเพื่อรักษาสภาวะจิตของตนไว้กลางใจให้มั่นคงสม่ำเสมอ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนที่จะรวบรวมสาระขณะที่มีการขยายตัว

ในที่สุดเราได้พบว่า เราสามารถเป็นผู้นำสาสน์แห่งสัจจะได้ด้วยใบหน้า และรูปลักษณะ ของสภาวะจิตที่เข็มแข็ง จากการได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่มีค่ามากมายในชีวิตอย่างเป็นสุขกับผู้อาวุโสกว่า ผู้อยู่ในรุ่นเดียวกันและเพื่อนๆ ทางจิตในหนทางแห่งความรู้ที่เป็นสัจจะนี้

ห้องสมาธิ
สร้างขึ้นมาด้วยการร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกทุกรุ่นทุกวัย

ทุกขณะเราก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันลึกล้ำยิ่งขึ้นกับพ่อสูงสุด ผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิต จนกระทั่งถึงช่วงเวลาพิเศษของความนิ่ง...อยู่ด้วยกัน อันเป็นการเตรียมตัวกลับคืนสู่กิจวัตรประจำวันในประเทศของตน

การเรียนรู้ การตระหนักรู้ และประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไปเพื่อนิ่งอยู่กับบาบา ผู้เป็นหนึ่งเดียว และแล้วในความนิ่ง ในความเงียบ เราจะได้ยินเสียงปัญญาภายใน ที่กลายเป็นประสบการณ์สำหรับแบ่งปันให้กับพี่น้องในศูนย์ ในประเทศของเราได้ต่อไป....

เราปิดท้ายรายการ ด้วยการฉลองครบรอบ 30 ปี ของบราห์มา กุมารี ในประเทศฟิลิปปินส์ จึงมีของฝากที่มีค่ามาให้พี่น้องชาวไทยคือ...นิสัย 'พักสักครู่ สงบสักครู่' Pause Muna Peace Muna ที่จะมีการทำกิจกรรมกลุ่ม ของโครงการ 'เลือกทางที่สงบ' ในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. ณ อาคารสัมมนา ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ก่อนเริ่มรายการหลัก หัวข้อ 'ความสงบภายใน ความงามของจิตใจ' Inner Peace Inner Beauty' ในวันเดียวกัน กรุณาติดตาม รายละเอียดภายในอาทิตย์หน้า

อยู่กับความจริง แล้วจะเห็นว่า
ความสงบภายใน มาจากเธอและฉัน

ความสงบคือสิทธิ์โดยกำเนิดของฉัน

ฉันพบ...ชิ้นส่วน (piece)...
ความสงบ (peace) ที่หายไป
ในความนิ่งที่สงบเงียบ!

นึกภาพว่าท่านคือแม่น้ำ ไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ขอให้น้ำนั้นไหลผ่านท่านเอง
เพื่อชะล้าง ความวิตกกังวล
และเติมเต็มความสงบ
ให้ท่านพูดกับตัวเอง... ฉันคือผู้ที่สงบเขียนป้ายกลางสวน
อย่างภาคภูมิใจ
ว่าฉันคือลูกของพระเจ้านักร้อง-นักแสดงชื่อดัง Timmy Cruz ได้พาไปเที่ยวบ้าน และร้องเพลงที่สั่งลามารดาให้ฟัง เพื่อให้ดวงวิญญาณจากร่างด้วยความสุข... ตัวอย่างของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเช่นนั้น ทำให้ Timmy ได้รับเชิญเป็นทางการให้ไปสร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศ

วันสุดท้าย ได้ไปเยี่ยมกระท่อมสีฟ้า ห่างจากที่พัก 5 นาที

ร่ำลาครอบครัวฟิลิปปินส์
ก่อนจะเดินทางกลับ วันที่ 9 ก.ค. ออกจากที่พักเมือง Tagaytay หลังตี 4 ตรงไปถึงศูนย์หลักในเมืองมานิลาเพื่อให้ทันฟังคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวทางจิตทั่วโลกทุกวัน เราเรียก เมอร์ลี แปลว่า ขลุ่ยวิเศษ หรือเสียงสวรรค์(Divine Song) ที่มาของคำว่า กีตะ(Gita) ชื่อเต็ม ศรีมัท ภควัตคีตา เป็นคัมภีร์แรกของโลกที่รวมสาระของทุกคัมภีร์ไว้ให้เราได้กลับมาศึกษากับพระเจ้าโดยตรงด้วยตนเอง เพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำ จากกำเนิดของอารยธรรมที่รุ่งเรืองของมนุษย์จนในที่สุดต้องกลับมากอบกู้อาณาจักรแห่งสวรรค์ของเหล่าเทพในเวลาที่ทุกสิ่งล้มสลาย เงื่อนงำอยู่ในคำว่า ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ในทุกวงจรของละครโลก ผู้ที่กลับมาศึกษาและบรรลุผลเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คือบรรพบุรุษที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก

บทเรียน 'ราชาโยคะ' จึงกลับมาสอนผู้ที่เคยเล่นบทบาทในการกู้ชีวิตกู้โลก ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองจนถึงที่สุด ตามลำดับของพลังทางจิตวิญญาณ


อดีตวุฒิสมาชิก 'ชาฮานี'
(คลิกที่รูปเพื่อดูจดหมายข่าว
ฟิลิปปินส์)
แต่ละประเทศจะมั่นคงปลอดภัยในภาวะวิกฤตได้ ขึ้นอยู่กับผู้นำนั้นมีพลังทางจิตวิญญาณ
มากเพียงใด นั่นหมายถึงการเข้าใจพระเจ้า เราจะเข้าใจทุกสิ่งเช่นที่ได้กล่าวไว้

ครอบครัวฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการมีผู้นำระดับสูงหลากหลายสถาบันเข้ามาเป็นนักเรียนประจำ เช่นอดีตวุฒิสมาชิก 'ชาฮานี' ได้ให้ข้อคิดไว้ในจดหมายข่าว The Point เกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่มีความกระจ่างชัดและความมุ่งมั่น

หลังจากเรียนจบเช้าวันนั้นด้วยกัน ท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกับเรา ทั้งสี่คือ
บราเตอร์ชาลี ฮ็อก ผู้ประสานงานประเทศออสเตรเลีย
ซิสเตอร์ราชินี ผู้ประสานงานประเทศฟิลิปปินส์
ซิสเตอร์หล้า ผู้ประสานงานประเทศไทย (ผู้เขียน)
และบราเตอร์เพลู ผู้ประสานงานศูนย์ประเทศมาเลเซีย

การสนทนาของเรา เน้นความสำคัญของผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่ต้องให้คุณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนของสังคมด้วยหัวใจ เช่นความพยายามทางโลก ที่จะผนึกกำลังทางเศรษฐกิจของ ASEAN

ขอขอบคุณ ครอบครัวฟิลิปปินส์ ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้านจิตวิญญาณ สำหรับประเทศแถบเอเชีย แปซิฟิกทั้งหมด ทำให้เรามองเห็นการณ์ไกล ในความลึกล้ำของสัจจะที่มีอดีต ปัจจุบัน อนาคตเป็นนิรันดร์ เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ 'ทันทีทันใด' ในทุกขณะ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.