จดหมายข่าวฉบับที่ 43

วันที่ 31 มกราคม 2556

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
ขอเริ่มด้วยคำถามที่สำคัญ สำหรับจดหมายข่าวฉบับสุดท้ายของโครงการ'อยู่เพื่อความสงบ'ในวันนี้...
สรุปจากคำสอนของดาดี้แจงกี

อะไรคือความสงบ?
ในการที่จะทำให้เราไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน บาบาได้ให้คำสอนที่ดีมากซึ่งสามารถทำให้เราเข้าใจประเด็นที่ลึกล้ำต่างๆ... เมื่อถึงที่สุดของวงจรก็จะเริ่มต้นยุคทองอีก เราควรมีความรู้ของวงจรอยู่ในสติปัญญาอย่างถูกต้องแม่นยำ นี่คือจุดเชื่อมต่อระหว่างการจบสิ้นและการเริ่มต้น ความสงบที่สุดอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ...ดินแดนนิพพาน(เหนือเสียง)เท่านั้น ที่ที่เราอยู่ในเวลานี้คือสนามของการกระทำ หรือเวทีแสดงละคร ครึ่งหนึ่งของวงจรเวลาเรามีความสุขเท่านั้น อีกครึ่งหนึ่งของวงจร โลกมีความทุกข์ เรากำลังนั่งในความสงบเพื่อสร้างโลกแห่งความสงบ นั่งด้วยกันในชุมนุม สร้างความคิดที่บริสุทธิ์ เป็นบวกและมีพลัง ณ ที่นี่ สันสการ์(ธรรมชาติดั้งเดิม) ของเรามาพบกันและร่วมมือกัน ดึงความสงบและพลังขึ้นมา เราจะสามารถทำงานด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน... นี่คือเวลาสำหรับสันสการ์ของเราทั้งหมดมาพบกัน...เราจึงจำเป็นต้องจบสิ้น จิตสำนึก ‘ของเธอ’ ‘ของฉัน’

ความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่สวยงามกับบาบาทำให้เราใกล้ชิดกับท่าน เมื่อมีเพียงหนึ่งเดียวในจิตใจ เราจะมีความสงบและพลังอย่างแน่นอน ในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ เราเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญากับผู้เป็นเมล็ดที่มีชีวิต (Living Seed) ผู้เดียวที่อยู่เบื้องบน เมื่อท่านลงมาประกาศสัจจะ-เมล็ดของสัจจะให้กำเนิดต้นกัลปะ ต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มี ความหลากหลาย จากความเจริญรุ่งเรืองจนถึงความล่มสลาย ตามธรรมชาติของทุกสิ่ง ชีวา-ผู้เป็นเมล็ด ผู้เป็นจุด ผู้ให้คุณประโยชน์ คงความบริสุทธิ์เสมอจึงเป็นผู้ชำระล้างดวงวิญญาณและวัตถุธาตุให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง

ภ า พ ว ง จ ร แ ล ะ ต้ น ไ ม้ คื อ ก ร ะ จ ก สำ ห รั บ ค น ต า บ อ ด
จริงๆแล้ว ความสงบคืออะไร? ในขณะที่ยุคเหล็กกำลังจะจบสิ้นพร้อมกับ การทุจริต ความยากจน และการก่อการร้าย บาบากำลังเติมเต็มเราด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่เราจะนำติดตัวไปยุคทอง คุณลักษณะเหล่านี้กำลังกระจายออกไปจากลูกบาบาทั่วทั้งโลก ด้วยพลังโยคะ,บรรยากาศจะเต็มไปด้วยพลังความสงบ เป็นเวลาที่ต้องจบสิ้นความเป็นลบทุกรูปแบบ ถ้าเรายังมีสิ่งไร้ประโยชน์ในจิตใจ เราจะไม่สามารถมีความคิดที่สงบและมีพลังในเวลาเดียวกัน มีรูรั่วของกระแสพลังงานอย่างมากจากสิ่งไร้ประโยชน์ การสร้างความคิดที่มีพลัง คือการหยุดรูรั่ว บาบากำลังพยายามทำความสะอาดดวงวิญญาณและทำให้บริสุทธิ์ ฉันต้องร่วมมือกับท่านในงานนี้ การอยู่อย่างสงบ ไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่า ไม่มีอะไร แต่หมายถึง การเติมตนเองให้เต็มด้วยความดีงาม เมื่อเรามีผู้เดียวในจิตใจ เราจะมีความสงบและพลังเพื่อจบสิ้นสิ่งไร้ประโยชน์

รีทรีท ความสงบและพลังภายใน

การมีชีวิตรอดและดิ้นรนในโลกที่ปั่นป่วน เราต้องมี ความสงบและพลัง ไม่ใช่สงบแต่ยังวิตกกังวลเล็กน้อย และไม่ใช่พลังที่ใช้ควบคุมผู้อื่น นี่คือความสงบและพลังภายในที่ทำให้เราเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความพอใจที่ลึกล้ำ

อาจเป็นเสียงเรียกของเวลาให้เรากลับคืนสู่สันโดษและมีความสงบในแต่ละช่วงเวลา...เพื่อห่างไกลจากกิจกรรมที่ได้ทำมาด้วย สำนึกของการเป็นมนุษย์ที่ใช้ร่างเพื่อทำๆๆกลายเป็น Human doing แทนที่จะเป็นมนุษย์ที่ใช้ร่างสร้างชีวิต(being)ให้เป็น Human beingจริงๆที่รวมร่าง (Human) และชีวิต/ดวงวิญญาณ (Being) เข้าด้วยกันอย่างเป็นนาย


ผู้เข้าร่วมรายการจากประเทศไทย 11 ท่านได้พบ Dr.Nirmala ผู้อำนวยการ
'Gyan Sarovar' ภูเขาอาบู ผู้ประสานงานประจำภาคพื้นออสเตรเลียและ
เอเชีย-แปซิฟิค
ชีวิตคือการเดินทางที่ไกลห่างออกไปจากแก่นกลางคือความนิ่งเงียบและความสงบ วิธีหนึ่งที่ผู้คนใช้มานานหลายพันปี ในการจุดแสงภายในคือการฝึกฝนที่จะเข้าสู่ภายใน ปล่อยวางจากเรื่องราวความรับผิดชอบต่างๆ ทางโลก บ่อยครั้ง...เรามองหาสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเป้าหมายที่จะอยู่อย่างกลมกลืนภายในด้วยการกระสะท้อนความคิด ฝึกจิตใจ ไตร่ตรองอย่างลึกล้ำ และมีการสอดคล้องกับการทำงานของร่างกายด้วยอากาศสดชื่น การออกกำลังกาย อาหารที่มีคุณค่า ให้ พลานามัยดี เมื่อมีการปรับสมดุล แต่ละคนก็พร้อมที่จะกลับไปเล่นบทบาทในชีวิต ด้วยมุมมองที่ลึกล้ำมากขึ้น เกิดกระแสพลังงาน..ที่เพิ่มความกระตือรือร้น

รีทรีทในหัวข้อ ความสงบและพลังภายใน(Inner Peace Inner Power)ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ศึกษาราชาโยคะมาแล้วจากประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ญาณสาโรวาร์ ภูเขาอาบู


ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักธุรกิจชื่อดัง ตั้งใจทำธุรจิต...เพื่อชีวิตที่งดงามภายในและรายได้ทางจิตที่ไม่
สูญสลาย
คุณอนุสรา จันทรังษี (กบ)
การฝึกจิตคือโอกาสดีที่จะอยู่กับตนเอง ได้แรงบันดาลใจจากความสงบและการให้อภัย

คุณธเนตร วงษา
การฝึกจิตทำให้มีแนวคิดดีๆสำหรับทีมและเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ การเดินทางไปอินเดียครั้งแรกและมีความเข้าใจผู้คนในโลกดีขึ้น
อิสรภาพบนภูเขา 'Baba's Rock' จากสมาธิยามอาทิตย์อัสดง ที่คงอยู่ในความทรงจำตลอดกาล

ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ๊กที่ตัดสินใจไปร่วมรายการทันทีที่ปลดเกษียณอายุราชการเพื่อรักษาดุลของความเมตตาและปัญญา

คุณจันทนาถ่ายรูปร่วมกับSister Aruna ผู้จัดรีทรีท IPIPและผู้ประสานงานของ
บราห์มา กุมารี
ประจำประเทศคูเวต
จันทนา ปานปรีชา (ตุ๊ก)
อดีต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
การฝึกจิตที่ Mount Abu เป็นครั้งแรกของ ดิฉัน จากเดิมที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน การได้นั่งสำรวมจิต ในความเงียบทำให้สงบได้และเข้าใจว่าจริงๆแล้ว เราคือใคร ตัวตนที่เห็นที่เป็นอยู่ไม่ได้คงทนถาวรเลย นับวันแต่จะเสื่อมถอยและดับสลายในที่สุด ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับสิ่งลวงตาเหล่านี้มากนัก เราก็จะพบความสงบและความสุขที่แท้จริง รีทรีทครั้งนี้ให้ความรู้สึกดีๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกาย จากสถานที่ที่สวยงามสงบร่มเย็น ความสะดวกสบาย รวมทั้ง อาหารที่อร่อยมากๆ และความสุขทางใจจากการที่ทุกคน มีความเอื้อเฟื้อ มีเมตตา พร้อมจะให้ความรักและสิ่งดีๆ แก่กัน ยากที่จะพบเห็นได้จากที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รู้จัก พี่น้องมากมายจากประเทศต่างๆได้แบ่งปันประสบการณ์กัน และที่สำคัญคือทุกคนล้วนมีไมตรีต่อกัน

1   8         o   f         J   a   n   u   a   r   y


จดหมายข่าวฉบับสุดท้ายของโครงการ ‘อยู่เพื่อความสงบ’นี้ถือเป็นสิริมงคลที่ได้บอกเล่าเกี่ยวกับรายการสำคัญที่สุดของชีวิตบราห์มิน ในวันที่ 18 มกราคม ด้วยการอยู่ร่วมกันทั่วโลกในความสงบ...ในความละเอียดอ่อนของร่างแสง ไร้น้ำหนัก มีเทวดานางฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุถึงสภาพของสำนึกที่สูงสุดนี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนจากสภาพที่มีตัวตนไปสู่สภาพที่ไม่มีตัวตน

ระหว่างโลกที่มีตัวตนและโลกที่ไม่มีตัวตนจึงมีอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน (Subtle Region)เป็นสภาวะสมมุติสำหรับการพบปะกันของ บราห์มิน(ผู้ที่ทำตามบราห์มาบาบาและชีพบาบา)กับเทพหรือมนุษย์ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมสูงส่งและศิลปะในการใช้ชีวิตในดินแดนสัจจะซึ่งเป็นผลของความเพียรพยายามที่จะได้รับมรดกทางจิตวิญญาณทั้งสองคือ การหลุดพ้นหรือมุกตี(Mukti)เพื่อกลับบ้านที่แสนหวาน และการหลุดพ้นในชีวิต หรือจีวันมุกตี(Jeevan Mukti) เพื่อไปสู่อาณาจักรที่แสนหวาน

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม สมาชิกที่หยุดงานทางโลกมาร่วมรายการตั้งแต่ตี 4 ถึง 5 ทุ่มทั้งหมด 36 คน
เป็นพยานในการเปิดเผยความจริงด้วยความสงบภายใน

ตอนตี 5 น้องทั้งสอง ' ไก่-นันท์ ' ทำหน้าที่เปิดม่านให้ทุกคนเห็นภาพวาดบราห์มา บาบา

ตอนเย็น เราใช้เวลาสำหรับการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึก ในสวนสมเด็จ
ในหัวใจของเรามีภาพสถานที่จาริกแสวงบุญทางจิตในมธุบาน... ห้องบาบา กระท่อมบาบา Tower of peace
ทั้งก่อนและหลังการตบแต่งประดับประดาในวันพิเศษ


สาสน์พิเศษจากดาดี้แจงกีสำหรับวัน 18 มกราคม 2556-วันแห่งการจดจำระลึกถึง


ดาดี้แจงกี พี่สาวคนโต(วัย97)
ผู้ทำหน้าที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขณะนี้ได้เขียนจดหมายถึงเราทุกคนทั่วโลก...
18 มกราคมคือวันแห่งการจดจำระลึกถึง บาบาที่สุดแสนหวานของเรา เดือนมกราคมนั้นเต็มไปด้วยพลังที่เราสามารถรับพลังมามากเท่าที่ต้องการ นี่คือช่วงเวลาของการเป็นผู้เอาชนะมายาและเป็นผู้เอาชนะวัตถุธาตุ ภาวนาที่บริสุทธิ์ของดาดี้คือ ลูกบาบาแต่ละคนให้การพิสูจน์การหล่อเลี้ยงที่ละเอียดที่ได้รับมาจากบาบา การศึกษาที่บาบาสอนและสมบัติที่มีค่าที่บาบาให้เพื่อไม่ให้สายตาของเราถูกดึงรั้งไปที่ใดอื่น

ไม่ว่าสภาพของร่างเก่าจะเป็นอย่างไร วัตถุธาตุก็ยังให้ความร่วมมือ เรากำลังอยู่ใต้ร่มฉัตรของการปกป้องของบัพดาดา และมีชัยชนะด้วยศรัทธาในสติปัญญา
‘พระเจ้าพึงพอใจกับหัวใจที่จริงแท้’ขอเชิญชมเรื่องราวของ
บราห์มา บาบา

ตลอดทั้งชีวิต ดาดี้ไม่ได้มองดูใครนอกเหนือจาก
บาบาเพียงผู้เดียว ทำตามบาบาเพียงผู้เดียว แม้ว่าบรรพบุรุษของเราคือรากฐานและเป็นมิตรร่วมทางกันมา อย่างไรก็ตาม บาบาของเรา คือผู้ทำให้เขาทั้งหมดมีพละกำลัง ให้การหล่อเลี้ยงจนกระทั่งมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างมากมายทุกหนแห่งในโลก

วันนี้ เราทุกคนฉลอง ครบรอบ 44 ปี ของการจดจำระลึกถึง บราห์มา บาบาผู้เป็นที่รักของเรา พี่น้องหญิงชายมากกว่า 20,000 คนจากบารัติและดินแดนอื่นๆ ได้มา ณ ที่นี่...ทุกคนหลุดหายไปในความทรงจำเหล่านั้น...

หัวใจของลูกแต่ละคนได้จดจำคำสอนที่แสนหวานของบาบา บาบาพูดว่า...

  1. ลูกผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาคือผู้มีชัยชนะ ชัยชนะหลอมรวมไว้ในศรัทธา อย่าได้ปล่อยให้ความสงสัยใดเข้ามาในลูก,ในพระเจ้า,พ่อของเราหรือในเวลาของการให้คุณประโยชน์ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีและมีเพียงแต่สิ่งดีเท่านั้นจะเกิดขึ้น
  2. พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ พ่อมีความสุขอย่างสม่ำเสมอกับลูกที่ซื่อสัตย์ ท่านประพรมพวกเขาด้วยพร ท่านมีความรักต่อสัจจะอย่างยิ่ง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันเป็น อย่างไรก็ตามที่ฉันเป็น บาบา ฉันเป็นของท่าน คงอยู่อย่างสะอาดและซื่อสัตย์ทั้งภายในและภายนอก
  3. ผู้ที่ไม่เห็นข้อบกพร่องของผู้อื่นนั้นคือผู้ที่มีโชค ได้มีการบันทึกไว้ด้วยเช่นกันว่าขณะที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับทุกๆคน ลูกต้องเลือกเก็บเกี่ยวแต่คุณธรรมเท่านั้น ผู้ที่ต้องการจะกลับมาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งหมดและต้องการจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของคุณธรรมต่างๆจากพ่อเท่านั้นจะเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคน ดวงวิญญาณเช่นนั้นได้กลายเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับบาบาในคุณธรรมของท่าน
  4. บาบา ฉันเป็นของท่าน ฉันเป็นของท่าน ขอให้มีเพียงความใส่ใจเดียวนี้ เราได้เปลี่ยนทั้งหมดจากคำว่า “ของฉัน”ให้กลายเป็น “ของท่าน” ดังนั้นจึงเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวล พวกเราไม่ได้อยู่อย่างไม่ระมัดวังแต่พวกเราอยู่อย่างไร้กังวล บาบารับเอาความกังวลทั้งหมดของเราไปและเราได้ทำข้อตกลงที่แท้จริงที่จะคงความกล้าหาญและได้รับการช่วยเหลือจากพ่อ
  5. ชีวิตนี้เป็นการเดินทางที่ยาวไกล เรากำลังก้าวไปในการเดินทางนี้ ด้วยการเก็บแต่สิ่งที่ให้ประโยชน์และหลอมรวมทุกๆสิ่งไว้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตทั้งหมดถูกหลอมรวมเข้าไป นี่คือเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งของปัจจุบัน บาบาได้ให้การตระหนักรู้ของคำว่า“ฮัมโซ โซฮัม”(ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันเคยเป็น) ก่อนหน้านี้ เราเคยจะพูดว่า ดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด และเวลานี้เราได้รับความเข้าใจว่าเราเคยเป็นเหล่าเทพและแล้วก็ได้วนไปรอบวงจร จากเหล่าเทพเราได้กลายเป็นศูทร เวลานี้อีกครั้งที่เราจะกลายเป็นเหล่าเทพ
  6. พรต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องร้องขอ แต่ผู้ที่ความคิด คำพูดและการกระทำเป็นไปตามศรีมัทและผู้ที่ให้ความสุขกับทุกคนจะได้รับพรโดยอัตโนมัติ ผู้ที่ให้ความทุกข์จะได้รับความทุกข์ด้วยและพวกเขาไม่สามารถจะมีค่าต่อการได้รับพร
  7. จงให้ความใส่ใจเสมอที่ลูกจะคงความผ่องแผ้วทางจิตและดึงความรักของพระเจ้า นี่คือสาระของการศึกษา ด้วยสิ่งนี้ที่ลูกสามารถจะมีโยคะที่ง่ายดาย บาบาได้ให้พร(Vardan)และพวกเราได้รับความปรารถนาดีจากทุกคน(duaye)
  8. ในทุกวันนี้ เราไม่สามารถให้คำสอนแก่ใครได้เพราะทุกคนมีความรู้สึกอ่อนไหวอย่างมาก ไม่มีใครพร้อมที่จะฟังคำสอนใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ด้วยความรัก พวกเขาจะสามารถดึงคำสอนนั้นได้ ผู้ที่มีทัศนคติของการเรียนรู้จะเรียนรู้จากทุกหนแห่ง
  9. ผู้ที่อยู่อย่างสำรวจตนจะมีความสุขสม่ำเสมอ การมองออกไปภายนอกคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยสิ่งนี้ที่มายามา การสำรวจตนขับไล่มายาไปและดังนั้น จงเข้าใจความแตกต่าง(antar)และใช้ในรูปของมนตรา จงกลายเป็นผู้สำรวจตนและไม่มีปัญหา
  10. บาบาทำให้พวกเราเป็นของท่านและสอนเราถึงวิธีที่จะยิ้ม เรามีรอยยิ้มอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งที่ยากลำบากใด แต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทของตนเองในละคร อย่าได้สูญเสียเวลาในการตัดสินว่าใครบางคนว่าดีหรือไม่ดี ภาวนา(ความรู้สึกที่บริสุทธิ์)ของเราควรจะเห็นว่าแต่ละคนเล่นบทบาทใดก็ตามนั้นดีมาก ขอให้ฉันมีการคิดถึงตัวตนดั้งเดิมและการคิดถึงพระเจ้า
วันนี้เป็นวันพิเศษ 18 มกราคม และเนื่องจากเป็นวันพิเศษ ดาดี้กำลังเขียนและเตือนเราทุกคนถึงคำสอนที่แสนหวานของบาบา จงนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติในชีวิต ให้การตอบแทนความรักและการหล่อเลี้ยงของบาบา เปิดเผย
บัพดาดาด้วยชีวิตของเรา
ด้วยความปรารถนาดี และความรักอย่างมากจากหัวใจสำหรับทุกคน
ในงานรับใช้พระเจ้า
ดาดี้แจงกี

วันที่ 19 มกราคม เวลา 10 โมงถึงเที่ยง เรามีโอกาสแนะนำบราห์มา บาบาอีกครั้งและรับฟังประสบการณ์ของการเยือนมธุบานของแขกรายการ Peace of Mind หลายๆรุ่น อาทิเช่น รศ.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ (อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิต) คุณเอกภพ จันทรังษี(ไก่ อดีตวงUHT) มีท่านจันทร์ มาให้เกียรติร่วมรายการ ทุกท่านตอบรับด้วยความเต็มใจที่จะจัดรายการ Peace of Mind ให้พี่น้องชาวไทยได้รับประสบการณ์เดียวกันในเดือนพฤษภาคม 2556

วันที่ 23 มกราคม เรามีBrother Vinod วัย 70 มาเยี่ยมประเทศไทยและประเทศพม่าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การอุทิศตนและการใช้ชีวิตกับบราห์มา บาบามาตั้งแต่วัย 20 จึงกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างโชคให้แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอเมริกาที่ท่านมีอาชีพวิศวกรขณะดูแลศูนย์ราชาโยคะนานกว่า 30 ปี

เช่นที่บาบาเตือนเราให้รู้ว่าทุกคนได้รับการหล่อเลี้ยงจากดวงวิญญาณที่ได้อุทิศตนอย่างแท้จริงให้แก่พระเจ้าเพื่อให้ยักย่าหรือไฟบูชายัญทางจิตให้คงอยู่และทำแต่ละศูนย์เป็นที่สังเวยกิเลสจนสามารถอุทิศตนได้เช่นพ่อบราห์มา ในที่สุดท่านจากลูกไปด้วย 3 คำพูด “ไม่มีตัวตน ไม่มีกิเลส ไม่มีความหลงทะนง”
เมื่อ ‘ของฉัน’ ได้กลายเป็น ‘ของท่าน’ อย่างสมบูรณ์

การเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์เท่านั้นที่แต่ละดวงวิญญาณจะสามารถยืนหยัดอยู่ในสนามรบกับศัตรูภายในจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายและเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง...ขณะที่ทุกสิ่งที่เห็นด้วยตาต้องถูกสังเวยในไฟบูชายัญแห่งความรู้นี้
วันพฤหัสที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้จัดรายการการแนะนำความรู้และการฝึกจิตแบบราชา โยคะ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ณ ห้องทับทิม สวนสามพราน จ.นครปฐม


เรามีสมาชิกครอบครัวดวงดาวเพิ่มอีก 13 ท่านที่ได้แสดงคุณค่าชีวิตด้วยการตอบคำถาม
1.Purpose (เป้าหมาย) Br.Vinod
2.Kindness (ปราณี) ภัทรพร
3.Tenderness (นิ่มนวล) อาทิตยา
4.Faith (ศรัทธา) นพณภัทร
5.Community Spirit (จิตวิญญาณชุมชน) สุรัตน์
6.Empowerment (เพิ่มพลัง) กิจจา
7.Flexibility (ยืดหยุ่น) ศิริณา
8.Trustworthiness (มีค่าต่อการไว้วางใจ) ศุภลักษณ์
9.Wisdom (ปัญญา) เดือนเพ็ญ
10.Balance (สมดุล) มัณฑนา
11.Enthusiasm (กระตือรือร้น) นันทนา
12.Openness (เปิดใจ) เสกสัณฑ์
13.Co-operation (ร่วมมิอ) สุวิดา

โอมชานติ ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.