วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556


เรียนเชิญพี่น้องญาติมิตรที่เคารพ-รักยิ่ง


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 6 รอบ (72 ปี) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาฉลองร่วมกันในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 9/397 ม.มัณฑนา
ถ.กาญจนาภิเษก ลำดับรายการมีดังนี้


16.00น. รับประทานอาหารว่าง (เจเจ)
17.00น. แนะนำโครงการนานาชาติ 'เลือกทางที่สงบ'
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 'ชีวิตอมตะ'
และการจาริกแสวงบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์(ฉายภาพยนตร์)
19.00น. ทำสมาธิแบบเปิดตา

ขอได้โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่าน มามอบความรักให้กัน แบ่งปันสิ่งดีๆจากบทเพลง...
จากพลังทางจิตวิญญาณ เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำที่มีค่า

สุดท้ายขอเชิญรับพรและของขวัญคุณธรรม พลาดไม่ได้ โอกาสทองเป็นของท่านนะคะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ*(ของดของขวัญค่ะ)


ด้วยความรัก-เคารพยิ่ง
วัลภา จันทรังษี
สมาชิกอาวุโสของมูลนิธิฯ
087-685-5313

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.