15 กุมภาพันธ์ 2556


ทุกความคิดนั้นมีค่า
Every thought counts

เมื่อเราสร้างบ้าน อิฐทุกก้อนมีค่า เมื่อเราสร้างบุคลิกภาพทุกความคิดนั้นมีค่า เราเป็นเช่นที่เราคิด ความรัก       ความบริสุทธิ์ ความสงบ ปัญญา ยิ่งเราคิดถึงคุณลักษณะนี้มากเท่าไหร่ เราจะเป็นเช่นที่เราคิดมากเท่านั้น

Peace

Love

Happiness
อยู่กับตนเองด้วยความสงบ และความสงบนี้จะแผ่ไปถึงผู้ที่เรารัก และในที่สุดจะกระจายไปทั่วโลก

ความสงบประกอบไปด้วย ความคิดที่บริสุทธิ์ ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และความปรารถนาที่บริสุทธิ์ เพราะกระแสพลังของความคิด คำพูด การกระทำที่สมดุลและมั่นคง ทำให้แต่ละคนสงบอยู่ภายในตนเอง ในความสัมพันธ์ และ   ในโลก เราจึงต้องเสริมสร้างพลังของความสงบด้วยการมองเข้าสู่ภายใน เพื่อจะได้ออกไปข้างนอกด้วยความกล้าหาญ   ด้วยเป้าหมายและด้วยความหมายของแต่ละย่างก้าวในชีวิต

ทุกชีวิตดิ้นรน เพื่อความสงบ สุขที่แท้จริง แต่ขาดความรักที่บริสุทธิ์เป็นสะพานเชื่อม ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาจึงเป็นเพียงอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราว ขึ้นลงไม่มั่นคง เมื่อเราไม่สามารถควบคุมพลังของจิตสำนึกภายใน จิตใจจะหงุดหงิด กระวนกระวาย นั่นหมายถึง เรากำลังมีอารมณ์! ทางออกคือละวางจากพายุภายใน ก้าวห่างออกมาและเฝ้ามองพายุเฮอริเคนผ่านไป การสังเกตการณ์ได้อย่างละวาง คือการนำกระแสพลังงานกลับมาดูแลอารมณ์ ซึ่งหากเราพลาดไม่อาจละวาง เราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์

 
ปล่อยวางจากอารมณ์

เราสามารถรู้สึกได้ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เราไม่มีทางเลือกนอกเสียจากว่ามีประสบการณ์กับสิ่งนั้น แต่เมื่ออยู่ด้วยอารมณ์เท่ากับว่าเราอยู่ภายใต้การบีบบังคับของจอมบงการ การเรียนรู้จักอารมณ์ว่า เป็นเช่นไรโดยไม่อับอาย หรือรู้สึกผิด ปล่อยให้ผ่านไป เหมือนลมพัดผ่านใบไม้ จดจำให้ได้ว่า...  เพียงแต่เมื่อเราปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นเท่านั้น เราจึงจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ 
 
มองเข้าไปภายใน

เราทั้งหมดมี 3 ตา 2 ตาสำหรับมองออกไปและ 1 ตาสำหรับมองเข้ามา เหตุใดเราจึงต้องการมองเข้ามา เมื่อทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นข้างนอก? ก็เพราะว่าสมบัติที่มีค่าที่เรามองหานั้นอยู่ภายใน ไม่ใช่ภายนอก สมบัติที่มีค่าคืออะไร? ความงามภายใน สัจจะ ความสงบ ความสุข เรามีอยู่แล้วสำหรับสิ่งที่มองหา เราสวยงามอย่างน่าตะลึงงัน เราเป็นผู้ที่สงบและมีความรักอยู่แล้ว เหตุใดเราจึงไม่รู้? ง่ายนิดเดียว เราไม่เคยมองเข้าข้างในและไปอยู่เหนือความจำที่ผิวเผิน หรือประสบการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เคยเห็นความร่ำรวยของตนเองเลย ใช้เวลาซักครู่ หยุด มองดู และจะเห็น อย่ารีบรน อย่าค้นหา เพียงมองดูและรู้ตัว... ว่าเราเป็นใคร
 
 
อารมณ์ดี มีสุนทรียะ ชนะใจตน

น้องฝน 'พรรษพร วิทูรเมธา' เล่าประสบการณ์ในการร่วมเป็นวิทยากร
กับพี่หล้า 'สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์'

"ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-11.00น.ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ กองบัญชาการโรงเรียน เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะได้บรรยายเรื่อง 'อารมณ์ดี     มีสุนทรียะ ชนะใจตน' ในโครงการ 'รร.ตท.ลดอ้วนลดพุง'ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการเน้นถึง 3 อ. คือ อ.อาหาร  อ.ออกกำลังกายและอ.อารมณ์ โดยมูลนิธิฯได้รับผิดชอบในหัวข้อ อ.อารมณ์ ในเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับข้าราชการในโรงเรียนเตรียมทหารจำนวน 100 ท่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุนทรียะทางอารมณ์ อันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักของร่างกายรวมทั้งน้ำหนักของความคิดที่ไร้ประโยชน์ของจิตใจด้วยการเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของจิตวิญญาณคือความสงบ ความรักและความสุข

 

 

เราเริ่มต้นการบรรยายด้วยการใช้สื่อภาพยนตร์ที่ทำให้เกิด ความสงบ พลังและปัญญา ในการเอาชนะจิตใจของตนเองได้...และแล้วชีวิตที่มีความสงบจะนำเราไปสู่การพัฒนาความรักที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ
 
อะไรคือความรักที่แท้จริง?

ความรัก คือพลังที่ให้ชีวิตแก่เรา ชีวิตที่ปราศจากความกลัว
และเมื่อเราเข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณ เราจึงจะพบกับความรักที่แท้จริง เพราะจิตวิญญาณมีความเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีวันสูญสลาย สามารถใช้กระแสพลังที่ละเอียดอ่อน ของจิตใจ สติปัญญาและจิตใต้สำนึก(ที่บันทึกสิ่งที่ดีงามไว้
ในส่วนลึก) มาช่วยดูแลเอาใจใส่ร่างกายหรือบ้านชั่วคราวของทุกดวงวิญญาณ ด้วยความรักในสำนึกที่ถูกต้อง...ของการเป็นดวงวิญญาณ จุดแห่งแสงที่เปรียบเสมือนดวงดาวกลางหน้าผาก

เคยคิดไหม L O V E หมายถึงอะไร?

คำว่า L O V E นั้นประกอบด้วยอักษร 4 ตัวย่อซึ่งมีความหมายทางจิตวิญญาณดังนี้

L = Light แสงสว่าง
O = Open-minded หัวใจที่เปิดกว้าง+ซื่อสัตย์สามารถยอมรับได้
V = Victory ชัยชนะเหนือภาพลวงตาทั้งหลายที่สร้างอุปสรรคให้กับหัวใจของเรา
E = Eternity ความเป็นนิรันดร์


ฉันจะรักตนเองได้อย่างไร?

เป็นเวลาที่เราขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนที่จะตอบคำถามตนเองว่า "อะไรคือคุณสมบัติที่ท่านรักตนเองที่สุด" เราได้เสริมต่อไปว่า เราจะรักตนเองได้เราจำเป็นต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริง คำว่า "โอม ชานติ" ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ จึงเป็นคำตอบว่า ตัวตนของเราหรือตัวฉัน
คือดวงวิญญาณที่มาใช้ร่างกายเพียงชั่วคราวตามเวลา อายุขัย ร่างกายของฉันคือเครื่องมือที่ฉัน-ดวงวิญญาณใช้ทำกรรม  เมื่อมองดูสุขภาวะของร่างกาย วันนี้ปัญหาหลักคือการลดความอ้วน หรือลดน้ำหนักส่วนเกิน ซึ่งแม้เราจะมีความรู้เรื่องการทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายที่ช่วยลดน้ำหนักได้แต่ถ้า อารมณ์และนิสัยเก่าๆยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน โรคอ้วนก็จะกลับมาอีกครั้ง เราจึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือนิสัยที่ไม่ดีให้มีผลต่อการบริโภคหรือออกกำลังกายเป็นระบบได้ เพราะเมื่อจิตใจดี ผลดีย่อมเกิดแก่ร่างกายด้วย เป็นการดูแลทั้งสุขภาวะของจิตใจและจิตวิญญาณที่ใช้อารมณ์สุนทรีย์ให้มีผลในการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเก่าๆ จิตใจนั้นต้องการความรักอย่างมากจนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้เป็นไปได้ การจะเป็นคนใหม่ที่มีร่างกายสมดุลและมีผลยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการลดความอ้วน การอดอาหารหรือการบีบบังคับตนเอง ในระยะสั้นโดยจิตใจไม่มีความสุข แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความรักต่อตนเอง คิดก่อนทำทุกสิ่ง คิดก่อนทานทุกอย่าง เลือกแต่สิ่งที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและจิตวิญญาณเท่านั้น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการสร้างความสุขแก่กัน คือ การมอบดวงดาวสีทองเพื่อเน้นคุณค่าที่ดีงามให้ทุกท่านจับคู่สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้สึก เสริมตอนจบด้วยบัตรคุณธรรมและขนมหวานที่ทำจากความรักมอบให้ทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจที่จะมีทั้ง 3 อ.อย่างสมบูรณ์..." (น้องฝน)
 
แม้โครงการ 'อยู่เพื่อความสงบ' ได้จบระบบ ส่งจดหมายข่าวไปแล้ว 43 ฉบับ เรายังมีโอกาสใช้ใบประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทำสัญญาที่จะรักษาความสงบไว้ทุกเช้า วันละ 5 นาที จึงต้องขอขอบคุณ หลักการและเหตุผลที่ดีของโครงการ ที่ยังช่วยเตือนเราให้อยู่กับโลกภายใน© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.