ความรักคืออะไร?

คือ กระแสพลังของสัจจะที่ไม่มีขอบเขต สามารถเอาชนะอุปสรรคในหัวใจ

 อุปสรรคของความรัก

ไม่ว่าอะไรที่อยู่ในหัวใจที่ไม่สะอาด ไม่จริงแท้ จะกลายเป็นกำแพงขวางกั้นการหมุนเวียนของความรัก ทำให้คิดว่า ชีวิตขาดความรัก แท้จริงแล้วความรักนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถยอมรับได้

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ ความหลงทะนง (Ego)

 • ขวางกั้นการไหลเวียนของความรัก ด้วยเงื่อนไขของการให้และรับ
 • ใช้ความรักเพื่อให้ตนเองสมหวังตามความอยากปรารถนา
 • มีความรักที่หลอกลวง ทำให้สมหวัง-พอใจชั่วคราว
 • ไม่ปล่อยให้สัมผัสรักแท้ที่พร้อมจะแบ่งปัน
 • ทำลายความสามารถที่จะรับรู้ว่าอะไรคือความรัก

เมื่อความหลงทะนง มีการยึดมั่นถือมั่นคอยหล่อเลี้ยงให้ ‘กลัว’ การสูญเสีย สิ่งจอมปลอมที่ยึดครองเป็นเจ้าของ ชีวิตจึงต้องแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับนับถือ หรือความสำเร็จที่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่ต่างสะสมมาไม่เหมือนกัน มากกว่า คุณค่า ความดี อันเกิดจากการหยั่งรู้จักตนเอง ว่าเป็นจิตวิญญาณ(ไม่ใช่ร่างกาย)ที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมเหมือนกัน นั่นคือ ความสงบ ความรักและความสุข ในจิตใจ ความรู้ที่เป็นสัจจะในสติปัญญาและความบริสุทธิ์ในจิตใต้สำนึกที่ลึกล้ำ

ดังนั้นเมื่อขาดความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ ก็เท่ากับขาดความรักและความเคารพตนเอง การใช้ชีวิตจึงเป็นไปอย่างผิวเผินด้วยการเรียกร้องต้องการ จากภายนอก หรือจากผู้อื่นตลอดเวลา ความรักที่มาจากจิตสำนึกของการเป็นร่างกายจึงกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่ทำให้เจ็บปวด ทรมานกับการครอบครองเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกคน

 ขอให้ พลังแห่งรัก ที่น้องนวลได้รับแรงบันดาลใจในการจัดรายการพิเศษขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาบ่าย 2 - 5 โมงเย็น ร่วมกับพี่ภาและสมาชิกครอบครัวทางจิต ณ บ้านแม่น้ำแห่งความสงบ จังหวัดนครปฐม เป็นสายธารแห่งรักแท้ ช่วยแก้ไขปัญหา ความหลงใหล   งมงายในสิ่งจอมปลอมที่ทำลายสัจจะจนหมดสิ้น จึงพยายามไขว่คว้า ขวนขวาย ยอมถวายชีวิตแม้ต้องจมอยู่กับความทุกข์ด้วยกัน


 

น้องนวล(นวลฉวี มั่งมี) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ขยายหัวใจให้กว้างใหญ่ ไม่ยอมตกเป็นทาสรัก มาทักทายทุกท่าน ในวันนี้...

มีคำพูดที่ว่า "ความรักคือความทุกข์ "   ทำให้บางคนไม่กล้าที่จะรัก ทั้งๆ ที่ต้องการความรัก  บางคนถึงกับเลือกที่จะไม่มีความรักตลอดไปเมื่อหัวใจพบกับความเจ็บปวด  และน้อยคู่นักที่รักและอยู่ด้วยกันจนตายจากกัน …..ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้วความรักช่วยเยียวยาหัวใจ เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต และพลังผลักดันให้ชีวิตของเราไปถึงเป้าหมาย...

ทำอย่างไรเราจึงเข้าใจและสัมผัสกับรักแท้ และเหตุนี่เองรายการความรักคือพลังจึงเกิดขึ้น รายการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงคำว่ารักแท้ ความรักที่เป็นความหวานชื่น  ความรักทำให้เรามีความสุข และดึงเราออกจากความทุกข์

ความรักเริ่มต้นจากตนเอง  แล้วจึงไปยังผู้คนรอบข้าง ในครอบครัว สังคม ประเทศ  โลก  ความรักนั่นเองที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน  รักแท้ทำให้เรารัก และรักกันตลอดไป  องค์ประกอบของรักแท้   เริ่มต้นจาก

 1. ความเข้าใจ ความรักคือความเข้าใจ  เมื่อเราเข้าใจตนเองเราจะเข้าใจผู้อื่นโดยอัตโนมัติ
 2. การยอมรับ ความรักคือการยอมรับ เมื่อมีความเข้าใจเราจะยอมรับเค้าอย่างที่เค้าเป็นมิใช่อย่างที่เราต้องการให้เค้าเป็น เราก็จะได้ช่อดอกไม้ที่ต่างสายพันธุ์ต่างสีสันสวยงามแปลกตา
 3. ความไว้วางใจ ความรักคือความไว้วางใจ  ความไว้วางใจเป็นผลพลอยได้ เมื่อเรามีความเข้าใจ และยอมรับ โดยอัตโนมัติเราจะไว้วางใจเราจะรู้สึกว่าแต่ละคนจะสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับชีวิตของตน ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหามากมายแค่ไหน เค้าก็จะผ่านไปได้และในที่สุดเค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ซึ่งเราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหนทางชีวิตของผู้ใด ซึ่งความไว้วางใจผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราไว้วางตนเอง
 4. ความรับผิดชอบ ความรักคือความรับผิดชอบ เมื่อนักแสดงแต่ละคนรับผิดชอบต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด การแสดงก็เป็นไปด้วยความราบรื่น จบลงในเวลา ตามบทที่กำหนดไว้ และนั่นคือความสำเร็จ
 5. การใช้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน แน่นอนความรับผิดชอบต่อการเล่นบทบาทเป็นสิ่งจำเป็น แต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าที่จะทำให้ทุกบทบาทสามารถเล่นได้อย่างสอดคล้องกันอย่างดี ซึ่งมาจากการรู้ค่า เคารพในแต่ละบทบาทของแต่ละคน และนั่นหมายถึงเราต้องนำคุณสมบัติที่ดีมาใช้ในการอยู่ร่วมกัน
 6. สุดท้ายคือ ความสุข สิ่งชี้บอกของส่วนผสมที่ถูกต้องของความรัก ก็คือความสุข เพราะมาจาก ความเข้าใจ การยอมรับ ความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ การใช้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน
เรามักใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญญาลักษณ์ของความรัก เพราะกุหลาบสวยงามเป็นราชินีของดอกไม้ ที่เติบโตสวยงามจากการเปลี่ยนสิ่งสกปรกให้กลายเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงลำต้น เช่นเดียวกันด้วยสายตาของความเข้าใจเราสามารถเลือกที่จะได้รับสิ่งที่มีคุณค่าจากสิ่งที่ไร้ค่า แม้แต่หนามแหลมที่พร้อมจะทิ่มแทงก็ยังคอยปกป้องแทนที่ทำร้ายเรา 

  ดังนั้นหากพื้นฐานแรกของความเข้าใจมีความมั่นคง เราจะได้รับส่วนผสมอื่นตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ  แต่ความรักมิได้โรยด้วยกลีบกุหราบ นั่นคือไม่ง่ายเลยที่เราจะมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะว่า มีเหตุปัจจัยมากมายที่พร้อมจะทำให้เราไม่เข้าใจกัน   อะไรบ้างเป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจ เช่น ทัศนคติต่างกันทำให้เรามีการมองคนละมุม  ใส่แว่นตาคนละสี  รับข้อมูลไม่สมบูรณ์   พูดสั้นเกินไป หรือพูดวกไปวนมา หรือพูดอ้อมค้อม  ทำให้คนเข้าใจไปคนละประเด็น  พูดออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะพูด อันเนื่องมาจาก ความสับสน มีความกดดัน หรือความไม่เข้าใจบางอย่าง หรือต้องการประชดประชัน  ข้อมูลที่สื่อสารมีการปะปน เจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

  มีคำพูดว่า "เมื่อมีความรักก็ต้องมีความทุกข์"  นั่นแสดงว่ามีความเข้าใจที่ผิดไปเกี่ยวกับความรัก มีอะไรบ้าง

ที่เราเข้าใจผิด นั่นคือ

 1. ความรักเป็นที่ต้องการ  แต่ความจริงแล้วความรักไม่ต้องการได้รับหรือให้ออกไป แต่เป็นความใส่ใจที่จะนำความสุขมาให้กับผู้อื่น และเช่นเดียวกันผู้ที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงได้เมื่อเค้าตระหนักรู้ว่าเค้าคือตัวของความรัก เช่นที่มีการให้ของขวัญ ความรักมิได้อยู่ที่ห่อ โบว์ หรือของขวัญนั้น แต่อยู่ที่ความตั้งใจที่จะให้มากกว่า
 2. ความรักคือสิ่งที่ได้รับมา  ความจริงแล้วความรักคือพลังงานที่เป็นตัวของเรา เราคือพลังงานของความรัก มีคำกล่าวที่ว่าพ่อแม่ต้องให้ความรักกับลูกนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้เด็กเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะผูกพันพึ่งพิงผู้อื่น  ซึ่งความจริงแล้วบทบาทของพ่อแม่จะต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวของความรัก เป็นความรักที่มาพร้อมกับอิสรภาพ
 3. ตกหลุ่มรัก ความรักไม่เคยทำให้ใครตกลงไปในที่ที่มีขีดจำกัดหรือในที่ต่ำกว่า ตรงกันข้ามความรักเป็นการยกระดับไม่มีการบีบบังคับหรือการครอบงำ แต่ความรักที่แท้จริงให้อิสระภาพในความสัมพันธ์ หากเราตระหนักรู้ว่าความรักอยู่ในเราแต่ละคน มีอยู่ในทุกคน
 4. ความรักเป็นของผู้เดียว หรือความรักสำหรับผู้เดียวที่เป็นเนื้อคู่ของฉัน แต่ความจริงความรักนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีขีดจำกัด ไม่ใช่เฉพาะใครบางคน  แต่ความรักนั้นอยู่เหนือสิ่งที่ตาเห็น มิใช่การกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัส หรือการแลกเปลี่ยนการกระทำในระดับของร่างกาย  ความรักคือการยอมรับ โอบกอดทุกคนไว้ ไม่ตัดสิน ไม่ดุว่าหรือวิพากวิจารณ์
 5. ความรักคือความผูกพัน แต่ความจริงความผูกพันมิใช่ความรัก แต่เป็นความวิตกกังวล กระวนกระวาย ความกลัว  ถ้าเป็นความผูกพัน จะเป็นการตอบโต้ แต่ความรักจะเป็นการตอบรับ ด้วยความเข้าใจ การยอมรับ โอบกอดได้ไม่ว่าเค้าจะเป็นเช่นไร
 6. ความรักทำให้เจ็บปวด  แต่ความจริงความเจ็บปวด นั่นไม่ใช่ความรัก   เป็นความจริงที่จะพูดว่าเมื่อไหร่ที่มี  การตัดสิน ตำหนิ การคาดหวัง การผูกพัน พึ่งพิง และอิจฉา ในเวลานั้นความรักไม่อยู่ เพราะความรักเป็นตัวเยียวยารักษาความเจ็บปวด  ความเจ็บปวดเป็นผลผลิตของความหยิ่งทะนง (ego) ที่ใดที่มีความหยิ่งทะนง ที่นั่นไม่มีความรัก  ความหยิ่งทะนงคือความมืดที่กักขังแสงของความรักไว้
 7. ความรักคือการสูญเสีย  ที่เรารู้สึกเช่นนั้นเพาะเราลืมตนเอง เราลืมว่าเราคือความรัก ความรักคือตัวตนของเรา รักเป็นราวกับประกายแสงของเพชร ที่โอบกอดทุกคนที่เข้ามาในรัศมี ทุกคนจะรู้สึกได้ถึงคุณค่าและความงาม

จะเห็นว่าเราแต่ละคนล้วนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักกันทั้งสิ้น แล้วความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรล่ะ  ทำไมจึงเปรียบความรักกับหัวใจ?

 

พี่ภาได้สรุปจาก Mike George ผู้เป็นครูด้านจิตวิญญาณมาเกือบ 30 ปี ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

การมองดูที่สองหัวใจ
ลมหายใจของหัวใจ
แสงของหัวใจ
การเคลื่อนไหวของหัวใจ
ความรู้สึกของหัวใจ

โอมชานติ
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.