จดหมายข่าวฉบับที่ 28... จากนครราชสีมา

วันที่ 23 กันยายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา ทีมงานนกพิราบขาว มีโอกาสจัดรายการ 'อยู่เพื่อความสงบ' ที่โรงเรียนกวดวิชาศาสตร์เสถียร (ศูนย์คุมองสุรนารี) จ.นครราชสีมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 15 ท่าน คือ ผู้ปกครอง ครูผู้ช่วยสอน และเพื่อนของคุณป้าวัลภา ที่อยู่ในจังหวัด เราเริ่มจากการอธิบายภาพรวมของการจัดรายการนี้ด้วยสื่อ 'ความสงบ พลังและปัญญา' และเน้นความสงบที่เกิดจาก...ความสอดคล้องของความคิด คำพูด และการกระทำ จาก...การรู้จักตัวตนที่แท้จริงคือจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมทั้ง 7 ประการ ซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงพลังและคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน
กิจกรรมทำนายคุณธรรมช่วยกำหนดชะตาชีวิตและเปิดโอกาสให้ 3 กลุ่มได้ร่วมกันไตร่ตรองคุณธรรมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
เมื่อเราผ่านการสำรวจตนแล้วก็สามารถมองเห็นอุปสรรคที่เกิดจากความอ่อนแอ เราจึงให้"วัวเจ้าปัญญา" ทั้ง 2 มาช่วยกันถอดรหัสปัญหาชีวิตด้วยความคิดบวก สำหรับความวิตกกังวล (Worry) และอารมณ์เสีย (Moody) นั่นคือ การอยู่อย่างเป็นสุขจากการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้ ไม่มีความคิดไร้สาระไปกับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา


ความวิตกกังวล (Worry) สาเหตุ: การมีคำพูด "ถ้าหากว่า..." อยู่ตลอดเวลา การวิตกกังวลถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข: จดจ่อกับสิ่งที่เราควบคุมได้ หยุดความคิดไร้สาระ กลับมาสู่คุณสมบัติดั้งเดิมของจิตวิญญาณแก้ไขปัญหา ด้วยความคิดที่เป็นสุข


อารมณ์เสีย (Moody) สาเหตุ: การมองอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าเป็นตัวตนของเรา การรับอารมณ์ที่ไม่ดีจากผู้อื่น วิธีแก้ไข: ทำใบหน้าให้ยิ้มแย้ม ถอดรหัสอารมณ์เพื่อค้นหาสาเหตุของอารมณ์เสีย เปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยความเป็นบวกและอารมณ์ที่เป็นสุข

เมื่อเราต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเอง เราได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบโดยไม่หลงเหลือ รูปเดิมเอาไว้จากหนอนเป็นผีเสื้อ สุดท้าย เราได้พบกับ 'ครอบครัวดวงดาว' ในจังหวัดนครราชสีมาที่จะช่วย ส่องประกายแสงออกไปทั่วทุกทิศ

คุณเยียรจิตต์ สุมนัสเสถียร เจ้าของโรงเรียน ได้ความมั่นใจในตนเองเป็นคุณธรรมรากฐานชีวิตและได้รับดวงดาว แห่งความหลักแหลม (Star of Brilliance) มาฉายแสง

"ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำงาน ฉันเชื่อว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไรฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ความหลักแหลมในชีวิตของฉันปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลาที่ฉันตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ฉันไม่มีประสบการณ์มาก่อนและมาทำในจังหวัดที่ฉันมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียว จากการที่ฉันรักษาสัจจะไว้ ฉันมั่นใจว่าฉันจะสามารถทำธุรกิจได้สำเร็จอย่างแน่นอน ปัจจุบันฉันทำธุรกิจคุมองมาย่างปีที่ 9 ฉันมีความสุขและพึงพอใจในธุรกิจที่ฉันสร้างขึ้นมา"

น้องมีมี่ได้หันมาพิจารณาแง่มุมทางจิตวิญญาณ "เมื่อมองดูการทำงานในแวดวงธุรกิจด้านการตลาด เห็นว่า ความมั่นใจและความหลักแหลมเป็นสิ่งสำคัญที่ จะทำให้ประสบความสำเร็จ มีกำไรและไม่ขาดทุน แต่ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังย่ำแย่ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราทำนั้นจะสร้างกำไรมากกว่าการขาดทุน? การทำทุกอย่างบนฐานของสัจธรรมนั้นมีความแม่นยำ โดยไม่มีการเสี่ยงกับผลกรรม เพราะกฎแห่งกรรม คือความยุติธรรม นักธุรกิจหลายท่านอาจจะมีการตัดสินใจที่หลัก แหลมและสร้างกำไรมากมายมหาศาลที่วัดได้จากจำนวนตัวเลข แต่จำนวนกำไรเหล่านั้นไม่สำคัญเท่ากำไรที่ได้จาก ความสงบ สุขที่แท้จริงในชีวิตที่มุ่งหลักการของความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร มิใช่ศัตรูที่คอยฉกฉวยโอกาสได้ ผู้อื่นเสีย"

สุดท้ายขอเสริมคำตอบด้านจิตวิญญาณ
ความหลักแหลมในชีวิตของท่านปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร?
เมื่อมีความลุ่มลึกในการใช้ความคิดและเวลา...อย่างมีค่าซึ่งปรากฏให้เห็นในบัญชีงบดุลของชีวิต

บัญชีงบดุลของชีวิต
การเกิดคือการเปิดงบดุล
การตายคือการปิดงบดุล
ความคิดที่มีอคติคือหนี้สิน
ความคิดที่สร้างสรรค์คือทรัพย์สิน
หัวใจคือทรัพย์สินหมุนเวียน
ดวงวิญญาณคือทรัพย์สินถาวร
สมองคือเงินฝากประจำ
การคิดคือบัญชีกระแสรายวัน
ความสำเร็จคือเงินทุน
อุปนิสัยและจรรยาคือสินค้าคงคลัง
บัญชีกรรม (การกระทำ)ของฉัน
สอนโดย Br.Nick จาก UK


บัญชีออมทรัพย์
แต่ละบล็อกในบัญชีนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำที่เป็นบวกที่ฉันได้ทำมา มันเป็นเช่นการใส่เงินออมเข้าไปในธนาคารของฉัน ในขณะที่ฉันเดินทางผ่านชีวิต ฉันได้รับโชคหรือผลตอบแทนที่เป็บบวก, ที่เป็นเช่นการเอาเงินออมออกจากธนาคารของฉัน และใช้จ่ายเงินออมนั้น


บัญชีเงินกู้
แต่ละบล็อกในบัญชีนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำที่เป็บลบที่ฉันได้ทำมา เป็นเช่นการเอาเงินกู้จากธนาคารและเข้าไปสู่หนี้สินที่มากขึ้น ในขณะที่ฉันเดินทางผ่านชีวิต ฉันได้รับความอับโชคหรือผลที่เป็นลบที่เป็นเช่นการจ่ายคืนหนี้ของฉัน

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.