จดหมายข่าวฉบับที่ 27

วันที่ 19 กันยายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่านในโอกาสที่สำนักงานกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข เทศบาลเมืองบางคูวัดจึงได้เชิญ มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะไปให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของความสงบให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบางคูวัด โดยมี นายพสิษฐ์ มะลิ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดเป็นประธานและร่วมฟังตลอดรายการ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวคุณค่า คุณธรรม พลังทางจิต และเรียนรู้ศิลปวิธีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อชัยชนะเหนือตนเอง อันเกิดความมั่นคงในชีวิตที่เป็นอมตะ จากการที่ได้ตระหนักรู้จักตนเองว่า ฉันคือใคร ฉันมาจากไหน ฉันอยู่ ณ ที่ใดในวงจรเวลานี้

ตอนจบรายการทุกท่านได้รับดวงดาวสีทองที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตน


คุณป้าวัลภา ของเรา ผู้สูงอายุวัย 73 ปี ได้มีโอกาสเปล่งรัศมีของดวงดาวแห่งการมีประสิทธิภาพ(Star of Efficiency) ในทางปฏิบัติ ยืนรอแจกโทลี (ขนมหวาน) ที่ทำด้วยตนเองจากสูตรความรัก ความสุขและความ สงบ

"ขอบคุณบาบาที่ให้ลูกได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ในยุคบรรจบพบกัน เป็นยุคเพชรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะทุกความคิด คำพูด การกระทำนั้นถูกต้องและให้คุณประโยชน์ มีสมดุล ไม่สูญเปล่า จากความบริสุทธิ์ใจ เต็ม 100% ความมุ่งมั่น การจดจ่อจิตใจ การจดจำระลึกถึงบาบา ในทุกความสัมพันธ์เช่นคำพูดที่ว่า 'เมื่อได้พบท่านได้พบทุกสิ่ง' ในฐานะที่เป็นดวงดาวแห่งประสิทธิภาพ ขอทำตามพ่อ ครู สัทกูรู เพื่อสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมจากการรับฟังการอบรมสั่งสอนของบาบาทุกวัน เพื่อลูกของท่านได้กลับบ้านไปพร้อมกับพ่อและประกาศสิทธิในมรดกแห่งสวรรค์ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจจากพ่อ"


จากคำถาม :ท่านได้ใช้พลังงานส่วนตัวของท่านอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?...คุณป้าตอบว่า

"ใช้พลังงานของตัวเอง ในการทำงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น(ซึ่งเป็นงานของบาบา) ด้วยความรักที่จะทำงานนั้นอย่างเต็มใจ ด้วยคติประจำใจ ทำงานที่ตนรักและรักงานที่ทำ เท่านี้ก็มีประสิทธิ์ภาพแล้วคะ"

เราขอถือโอกาสนี้ที่จะช่วยคุณป้าฉายแสงแห่งความดีงามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพียรพยายามที่จะเป็นอิสระจากคำว่า 'สูญเปล่า' (Waste) ... เพราะทุกคนรับรู้ด้วยหัวใจว่า คุณป้าวัลภา ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้การหล่อเลี้ยงทุกคนด้วยอาหารหวานคาวเป็นประจำ ขณะที่ได้รับอาหารทางจิตวิญญาณ(ความรู้)จากบาบาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 13 ปี พลังงานส่วนตัวใช้เพื่อส่วนรวมเสมอ หากมองที่หัวใจแต่เมื่อมองที่วัยหรือสังขารที่ควรพักผ่อนในเวลาเหมาะสม เราขอตอบแทนความรักและเมตตาของคุณป้า ด้วยข้อคิดจากดาดี้แจงกี ผู้นำสถาบัน เพราะท่านรักผู้ที่เตรียมอาหาร(bhog) ท่านบอกว่าคนครัวที่แท้จริง(real bandari) คือผู้ที่เสื้อผ้าไม่เปื้อนเลยขณะที่ทำอาหาร จะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาทำงานอะไรมา ทุกวันผู้ที่ทำงานในห้องครัวที่อังกฤษในศูนย์ประสานงานระหว่างชาติเตรียมอาหารแล้วมาเข้าห้องเรียนได้ทันเวลา (ทุกเช้า เวลาประมาณ 6 นาฬิกา) ไม่มีการขาดเรียนเลย เพราะผู้ที่เตรียมอาหารมีพลังบริสุทธิ์ของโยคะมากเท่าใดก็จะทำให้ผู้รับประทานอาหารนั้นเข้มแข็งมากเท่านั้น

จำได้ว่า ผู้ที่ทำงานในครัวที่อังกฤษจะนั่งแถวหน้าในห้องเรียนคอยตอบคำถามด้วยสติปัญญาที่บริสุทธิ์-ฉลาดและส่วนใหญ่คือแม่ผู้สูงวัย

คุณป้าวัลภา ไม่มีคำว่า ขาด ที่จะให้อย่างเต็มกำลังตามสมญา ของผู้เพียรพยายามที่แท้จริง คือ All-rounder(ผู้ที่ทำทุกสิ่งได้) เป็นของคุณป้าอย่างสมศักดิ์ศรีที่ได้ใช้ความสามารถอย่างรอบตัว รอบด้าน ในการเอาใจใส่ดูแล ให้บ้านบาบานี้มีพลังของการอุทิศตนด้วยหัวใจ

ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ คือการทำทุกสิ่งอย่างประหยัดและให้ประโยชน์สูงสุด ทั้งการใช้ความคิด เวลา พลังงาน และปัจจัยอื่นๆให้อยู่ในมาตรฐานปานกลาง ไม่สิ้นเปลืองกับความหรูหราเลอเลิศแต่เรียบง่ายและสูงส่ง โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ นั้นต้องสะอาด บริสุทธิ์ เรียบง่ายและมีคุณค่าสูง
ขอเชิญไปเยี่ยมครอบครัวทางจิตในรัสเซียที่ช่วยกันดูแลอาคารบ้านช่องกันอย่างมีความสุข...แข็งขันกันทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะ (คลิกที่รูปขวามือ)


คุณป้าอนงค์ พี่สาวคุณป้าวัลภา นักเรียนประจำทุกวัน (ทางโทรศัพท์) ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกวัย 78 ปี เป็นดวงดาวแห่งอิสรภาพ (Star of Freedom)

"พ่อของฉันเคยพูดว่า ดวงดาวบนฟากฟ้าเป็นดวงดาวประดับท้องฟ้า แต่ลูกนั้นเป็นดวงดาวที่มีชีวิตเป็นจิตวิญญาณเป็นดวงดาวประดับโลก ลูกต้องให้คุณประโยชน์โลกฉันตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติดั้งเดิมของฉัน คือ ความบริสุทธิ์ ความสุข ความสงบ ความรัก สัจจะ ความปรารถนาดี และความรู้สึกเป็นพี่น้องกับทุกคน ฉันกระจายกระแสของคุณสมบัติดั้งเดิมของฉันออกไปสู่โลกและพี่น้องของฉัน อิสรภาพของฉันคือ แบ่งปันทุกสิ่งที่ฉันมี"


ท่านกำลังยึดบางสิ่งที่ต้องปล่อยวางหรือไม่?
เมื่อเราทำทุกสิ่งกับทุกคน และทุกสถานการณ์อย่างดีที่สุดแล้ว แต่ผลของความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง หรือสถานการณ์กลับยังไม่ดีขึ้น บางครั้งเราจำเป็นต้องนิ่งเงียบ เพื่อฟังเสียงภายใน แม้กระทั่งดวงดาวก็สามารถบอกเราได้ว่า ...จงปล่อยวางภาระหนักหน่วงที่แบกรับไว้เบื้องล่าง อยู่เหนือความวุ่นวายของโลกนี้ โบยบินกลับไปสู่ท้องฟ้าเบื้องบนอย่างเบาสบายไร้น้ำหนัก เป็นอิสระด้วยการเป็นดวงดาวที่สงบ ส่องแสงและมองทุกสิ่งจากเบื้องบน นี่คือ อิสรภาพที่เกิดจากการละวาง (ในขณะที่มีความรักอยู่เต็มเปี่ยม) ตระหนักรู้ว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดเป็นของฉันอย่างแท้จริง เมื่อจิตใจไม่เข้าไปยึดติดอยู่กับสิ่งใด ในสภาพนั้นไม่มีแรงดึงดูดของสำนึกที่มีตัวตนเลย เหมือนได้รับการปลดปล่อยจากที่คุมขัง จิตใจพบกับอิสรภาพ อยู่เหนือขีดจำกัดต่างๆ ไร้ความคิดของความอยาก ความกลัวและความวิตกกังวล จิตใจจึงสร้างความสงบนิ่งจากภายในและมีพลังที่จะค้ำจุนตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ตกภายใต้อิทธิพลของกิเลสใดๆ กลับมีคุณธรรมมาแทนที่ เพื่อจะสร้างคุณประโยชน์มากมาย

ประชาบิดา บราห์มา
Prajapita Brahma
ผู้ก่อตั้งสถาบัน...
กำลังสร้างบราห์มิน
ทายาทที่เกิดจากปาก
ทั่วโลก อีกครั้งหนึ่ง
ความยิ่งใหญ่ของผู้สูงวัย คือการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ามากมาย
มาแบ่งปันลูกหลาน จึงมีคำกล่าวที่ว่า...
อำนาจของประสบการณ์ (Authority of Experience) นั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของความรู้ (Authority of Knowledge)

เนื่องจากมุมมองทางจิตวิญญาณ ไม่ได้กำหนดคุณค่าชีวิตที่เพศ วัย หรือสิ่งใดภายนอก แต่เป็นการสั่งสมคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์ซึ่งร้อยเกี่ยวกันไว้ด้วยคุณธรรมความดี เริ่มตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติสุดท้าย เนื่องจากทุกวงจรชีวิตตามจำนวนชาติเกิดของแต่ละคนนั้นแบ่งเป็นสี่ส่วน จากสภาพที่บริสุทธิ์ 100%(ยุคทอง) ลดลง 80% (ยุคเงิน) ลดลงมา 20%(ยุคทองแดง) และ 0% หรือติดลบ(ยุคเหล็ก)

ความยิ่งใหญ่ของผู้ที่เคยอยู่ในยุคทองและยุคเงินนั้น คือประสบการณ์ที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งทั้งภายในและภายนอกที่มีค่าต่อมวลมนุษย์เพราะเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษโลกที่เก่าแก่ที่สุด ในปลายยุคเหล็ก เขาเหล่านั้นจะตื่นขึ้นมา ช่วยเหลือตนเองและโลก ด้วยความบริสุทธิ์สูงส่งดั้งเดิมของตน...ในวันนี้ เรามาปลุกเรียก
พี่ธร ดวงดาวของความยิ่งใหญ่ (Star of Greatness)

"...ก่อนที่จะกลายมาเป็นดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของผู้คนก็เคยเป็นดาวเล็กๆ... แทบจะหาค่าอะไรไม่ได้... อับแสงอยู่ในราตรีกาล จนกระทั่งพระอาทิตย์แห่งความรู้ได้ส่องสว่างขึ้นกลางใจได้ซึมซับความรู้แห่งสัจจะที่เป็นนิรันดร์ กลายเป็นกระจกเงาสะท้อนความบกพร่อง อ่อนแอ ความไม่บริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การกระทำผิดที่ให้ความทุกข์

เมื่อเข้าใจความรู้อย่างลึกซึ้ง และตระหนักรู้ในความจริงแท้เกี่ยวกับตนเอง ทำให้มองเห็นความงามของสรรพสิ่ง ด้วยดวงตาแห่งปัญญา ที่สามารถเปลี่ยนสภาวะที่เป็นลบให้เป็นบวก นั่นคือ เปลี่ยนจากความไม่บริสุทธิ์อันเกิดจากกิเลสเข้ามาเจือปนสภาพดั้งเดิมของตนให้เกิดความบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น ในหนทางของความบริสุทธิ์นี้ มีความซื่อสัตย์เป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยขจัดมลพิษในจิตใจ หัวใจกลับมาสะอาด มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์แก่ทุกคน

ทุกการกระทำและการปฏิสัมพันธ์ สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ หากเรามีเป้าหมายในการให้ความสุขแก่ทุกคน เราย่อมมีทัศนคติที่รู้ค่าในตนเองและผู้อื่น มีความพอใจและเข้าใจต่อสภาพการณ์ต่างๆและกล้าเผชิญกับอุปสรรคที่เข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างเบาสบายและมีความสดชื่นแจ่มใสในการปฏิสัมพันธ์

อะไรคือความยิ่งใหญ่ และสำหรับตัวท่าน ความยิ่งใหญ่หมายถึงอะไร?
ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง คือ การกลับมาเป็นราชาที่มีพลังควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั่นคือ อำนาจในการปกครองตนเองให้อยู่กับความงาม ความดี แล้วกระจายคุณงามความดีออกไปให้ผู้อื่นได้
สำหรับตนเอง... การที่ได้มาศึกษาและฝึกฝนราชาโยคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนตนเองจากผู้ที่หลงทางหลงตัว ให้กลับมาอยู่ในหนทางที่สว่างกระจ่างในความรู้ที่เป็นสัจจะของพระเจ้า กระบวนการชำระสะสางบัญชีบาป(ความเป็นลบ) ค่อยๆ ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดสภาพที่เป็นบวก มีการใช้คุณธรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น ดังนั้น ความยิ่งใหญ่คือการได้มาเป็นลูก เป็นนักเรียน เป็นเพื่อนของพระเจ้าที่จะนำตนเองไปสู่หนทางของความบริสุทธิ์สมบูรณ์"

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2555 ในโครงการเดียวกันนี้ พี่ธรได้ช่วยสรุปเนื้อหาของรายการที่มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 80 ท่าน

ภาพยนตร์เรื่องวันที่ 13


"ผู้ร่วมรายการได้ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง วันที่สิบสาม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ละร่าง และวนเวียนอยู่กับผู้ที่เขาผูกพันยึดมั่นหรือห่วงใย สิบสามวันก่อนจะเกิดใหม่ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสามโลก ดวงวิญญาณสูงสุดและการมีโยคะเพื่อสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีกิจกรรมทำนายคุณธรรม ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.