จดหมายข่าวฉบับที่ 24... จากปัตตานี
กว่า 1,500 คน ร่วมสนับสนุนโครงการ

วันที่ 8 กันยายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 นักศึกษาและอาสาสมัครมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ปัตตานี (องค์กรสาธารณประโยชน์)และเครือข่ายความสงบ ได้ร่วมมือกันรณรงค์ โครงการ I am for Peace ฉันอยู่เพื่อความสงบ เพื่อสร้างกระแสของความสงบแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม จนถึงขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 1,500 คน กระจายในทุกกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ และทุกศาสนา เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าเป็นโครงการช่วยทำให้ตนเองมีความสงบมากขึ้น มีความคิดที่ดีกับตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น

นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมโครงการและแสดงความคิดเห็นว่า "เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนอยู่ในความสงบด้วยความรักและความบริสุทธิ์ ก็คือ อยู่ด้วยความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง สร้างความยุติธรรม นำปัตตานีสู่สันติสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี" นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวด้วยว่า ในแง่ของศาสนาอิสลาม อิสลาม แปลว่า สันติ ก็คือแนวทางไปสู่ความสงบเรียบร้อย ทุกศาสนา มีส่วนช่วยกันสร้างความสงบได้ เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนกระทำความดี "สิ่งที่ I am for Peace ทำ ทั้งเรื่องของความสงบ เริ่มต้นที่ตัวเรา เป็นสิ่งที่ดีมาก เช่น ไทยพุทธ สวดมนต์ มุสลิมละหมาด หรือการฝึกสมาธิ ฝึกจิต มีความคิดที่สงบ พูดน้อยลง ทุกคนทำได้ อย่างน้อยที่สุด กาย วาจา ใจ ของเราปฏิบัติดี การทำความดี ไม่จำเป็นต้องพูด เพราะการทำความดี คือ การละเว้นกระทำความชั่ว ก็คือการทำความดีแล้วจดจำในสิ่งที่ดี ให้มีความคิดที่ดี ให้มีสติ"

ทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สปอตโครงการ I am for Peace ฉันอยู่เพื่อความสงบ จากเครือข่ายสถานีวิทยุต่างๆในพื้นที่ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการส่งเสริม ให้เกิดความสงบและความสุข ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ผู้สนใจติดตามรับฟังสปอตโครงการ I am for Peace ได้ตามสถานีวิทยุต่างๆดังนี้ :
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) F.M.107.25 MHz เวลา 10.00 น.วันจันทร์- ศุกร์ 09.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์
  • รายการรักกัน ช่วยกัน ชายแดนใต้ 13.10-13.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
  • รายการปั้นแต่งสังคมไทย 14.35-15.00 น. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  • รายการวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี 20.00-20.30 น. ทุกวันศุกร์
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.ปัตตานี F.M.91 MHz เวลา13.35 น. และ 18.45 น.วันจันทร์ - ศุกร์
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.ปัตตานี F.M.101 MHz เวลา 10.10 น.วันจันทร์ - อังคาร
 • เสียงตามสายเทศบาลเมืองปัตตานี เวลา 08.10 น.วันจันทร์ - ศุกร์ (หลังเคารพธงชาติ)


ท่ามกลางความมืด ดวงดาวเหล่านี้กำลังทำหน้าที่ส่องแสงแห่งความหวัง ด้วยคุณสมบัติที่ต่างกันไป
พี่ทิมของเรา คือดวงดาวแห่งความอบอุ่น (Star of Warmth)

"ความอบอุ่น คือ สภาพของผู้ที่มีวุฒิภาวะแห่งปัญญาภายใน ที่ทำให้เขาอยู่ได้อย่างสมดุลพอดีกับทุกสิ่งที่เป็นตัวเขา เขาจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสา ที่ทำให้คนรอบข้างเกิดสมดุลหรือความพอดีไปด้วย ใครที่กำลังร้อนอยู่ก็เย็นลง ใครที่เย็นชาก็อบอุ่นขึ้น ผู้ที่มีความอบอุ่นภายในจึงเป็นผู้ที่สามารถปลอบประโลมหัวใจของทุกคนได้"

คำว่า 'อบอุ่น' มาพร้อมกับความรู้สึกยอมรับ เข้าใจ ให้อภัย เป็นความอบอุ่นของหัวใจที่อ่อนโยนและเป็นพลังในบุคลิกที่ถ่อมตน...รู้ค่าทุกคน ไม่ปฏิเสธ หรือขัดแย้ง แข็งขืน

หากถามว่าอะไรทำให้หัวใจท่านอบอุ่น?
ขอตอบด้วยคำว่า 'สมดุล' เช่นที่พี่ทิมพูดถึงเพราะเป็นคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา จนกระทั่งบรรลุภาวะทางอารมณ์ ถือว่าเป็นศิลปะของผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีความเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง...ด้วยการรักษาดุลของ...
 • การใช้สมอง หัวใจและมือ
 • ความรับผิดชอบต่อตนเองและทำให้ผู้อื่นรับผิดชอบด้วยเช่นกัน
 • การมีความรับผิดชอบ แต่ก็มีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยน
 • การประหยัด (ซึ่งทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและร่วมมือ) และความใจกว้าง (ซึ่งเปิดหัวใจผู้อื่น) เป็นการประหยัดกับตนเองและใจกว้างกับผู้อื่น
 • ความรู้สึกภาคภูมิใจ (ที่บริสุทธิ์) ในบทบาทของตนและมีความเคารพในบทบาทของผู้อื่น
 • การให้ผู้อื่น ขณะที่รับจากแหล่ง เจ้าของสมญา"ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ" ที่กำลังสอนเราให้รักษาดุล
น้องอุ๋ยของเรา คือ ดวงดาวแห่งการยอมรับ
(Star of Acceptance)

"ฉันกระจายลำแสงแห่งการยอมรับ ที่เปิดรับและเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวอย่างจริงแท้ จากการตระหนักถึงคุณค่าของทุกคนและทุกสิ่ง พร้อมทั้งจบสิ้นคำถาม ว่าอะไร ทำไม ได้อย่างอ่อนโยน ผู้คนจึงรู้สึกผ่อนคลายและสบายอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเบื้องหน้าดวงดาวแห่งการยอมรับ เพราะพวกเขารู้สึกปลอดภัย มั่นใจ เชื่อใจ ไว้วางใจ และพร้อมจะเปิดรับหนทางสว่างที่ฉันกำลังส่องแสงแห่งความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์

พวกเขาได้เรียนรู้วิถีแห่งการยอมรับตนเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัวโดยปราศจากการตัดสินหรือพยายามชี้นำให้ใคร เป็นเช่นไร ดวงดาวแห่งการยอมรับจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและรวมตัวกันผนึกพลังแห่งแสงที่จะส่องสว่างให้แก่โลกใบนี้ เพื่อช่วยให้มวลมนุษยชาติได้เห็นแง่งามความหมายของการยอมรับตนเอง แล้วพวกเขาจะเรียนรู้การยอมรับผู้อื่น การยอมรับจึงเป็นกุญแจแห่งการสานความสัมพันธ์ สายใยแห่งความสุข สงบ สันติภาพ"

ขอบคุณน้องอุ๋ยที่ได้ตอบคำถามนี้แล้วค่ะ "ท่านเห็นว่าผู้อื่นดีเหมือนกันหรือมีการตัดสินบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ในใจ?"

เยี่ยมศูนย์บราห์มา กุมารี ปีนัง มาเลเซีย
เสื้อยืดทีมงานนกพิราบขาว ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่เพื่อความสงบที่ปีนัง มาเลเซีย ขณะทำสัญญารักษาความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ในพิธีผูกข้อมือกับ Sr.Meera, Sr.Helen, Sr.Kim

ทาร์ซาน
ยกระดับ


น้องพีค
สร้างสรรค์
'พี่แอ๊ด' ประสิทธิภาพ เปล่งประกายเจิดจ้า ด้วยแสงของความคิดที่บริสุทธิ์ สูงส่ง มั่นคง (ในศาสนาดั้งเดิม)มองทุกสิ่งด้วยสายตาที่เป็นเช่นยุคทอง ปรารถนาดี ให้คุณประโยชน์ต่อตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน ทำตาม(ศรีมัท-หนทางสูงสุด) จดจำระลึกบาบาแต่เพียงผู้เดียว ต่อดวงวิญญาณอื่นที่มาอยู่เบื้องหน้า ด้วยการสร้างสมความคิดที่บริสุทธิ์เพื่อให้พลังแก่การกระทำที่เกิดประโยชน์สูงสุด
'ปุย' กรุณา เริ่มด้วยการมีความกรุณาต่อตนเองโดยฝึกมองและเห็นคุณสมบัติพิเศษของทุกคนในบทบาทที่เขาเล่นและทำให้เรามีความเคารพในตนเอง จากการมองเห็นคุณสมบัติของนางฟ้าแห่งความกรุณา ผู้มีใจกว้างที่จะยอมรับทุกสถานการณ์และทุกคนด้วยความเข้าใจ ในสิ่งที่เขาทำในบทที่เราเล่น สภาพของเราเป็นนางฟ้าต้องอยู่เหนือ สิ่งที่มากระทบและหลอมละลาย การอยู่อย่างตรวจสอบตนเองและ เข้าใจความรู้สึกของตนเองและคนอื่น คือความกรุณาที่มาจากใจ และมองทุกสิ่ง ทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าด้วยความเข้าใจ

พี่นุช
เข้มแข็ง


พี่ดา
อ่อนโยน
'พี่ลักขณา' ความงามภายใน ฉันมององเห็นความงามภายในของตนเองและผู้อื่น ในความพิเศษเฉพาะตน และความมหัศจรรย์ของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ตามเวลาที่ถูกต้อง สิ่งที่นำไปปฏิบัติ คือ ฝึกฝนตนเองให้มีความอดทน อดกลั้นและเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง
'พี่ฮะ' ใจกว้าง เมื่อฉันเปี่ยมล้นอยู่ภายในด้วยคุณสมบัติทั้งหมดของดวงวิญญาณ ที่ฉันได้รับมาจากแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่สูงส่งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมของความรัก ความสงบ ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และพลัง ฉันสามารถแจกจ่ายคุณสมบัติเหล่านี้ออกไปสู่บรรยากาศสู่ธรรมชาติรอบข้างผ่านความรู้สึกที่ใส สะอาด ผ่านความคิดที่เป็นบวก ผ่านกระแสที่บริสุทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษา เสียง และไม่เคยนับครั้งที่ไห้ไป รับมาเท่าไหร่ ให้ทั้งหมดที่รับมา ที่มีอยู่ เพราะสต็อกของพระเจ้าไม่มีขีดจำกัด ไม่เคยเหือดแห้ง หรือลดน้อยลงเลย ฉันดวงวิญญาณเป็นเพียงสื่อกลางระหว่าง พระเจ้า และโลกวัตถุเท่านั้น

'พี่เจี๊ยบ' อดกลั้น โดยปราศจากการบีบบังคับ ความอดกลั้นทำให้เรามีการกระทำที่ถูกต้องที่ทำให้เราได้รับความเคารพ ความรัก ความสุข ความสงบ ด้วยความเข้าใจในทุกสิ่ง ในบทบาทของแต่ละคนและในธรรมชาติวัตถุธาตุที่อยู่รอบข้าง

'แนน' เข้าใจลึกซึ้ง นิ่งสงบ อยู่ในการสำรวจตนเองภายใน ทำให้การรับรู้ การเข้าใจ นำไปสู่การยอมรับในตนเอง ผู้คน บทบาท สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีคุณประโยชน์

น้องนัท
เป้าหมาย


กิ๊ฟ
ประกายแสง


พี่ไพ
ดูแลเอาใจใส่


ขอให้มีชัยชนะนะคะ ในการรักษาความสงบภายใน ตามที่ได้กรอกแบบสอบถามนี้ไว้สรุปความสงบเริ่มต้นที่ตัวฉัน
(วิธีการจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1,500 คน ที่ให้ความสงบอย่างน้อยวันละ 5 นาที)
 • ละหมาด 714 ท่าน
 • มีความคิดที่สงบ 613 ท่าน
 • พูดน้อยลง 586 ท่าน
 • สวดมนต์ 533 ท่าน
 • นั่งสมาธิ 415 ท่าน
 • การฝึกจิต 265 ท่าน
 • อื่นๆ ระบุ
  • อ่านอัลกุรอาน 24
  • อ่านหนังสือ 22
  • ฟังเพลงเบาๆ ที่สงบ เพลงกำลังใจ 12
  • นอน 9
  • อยู่ในความเงียบ คิดถึงสิ่งดีๆ คิดบวก 8
  • นั่งทำใจให้สงบ นั่งนิ่งๆอยู่อย่างสงบ 6
  • อยู่คนเดียว อยู่ลำพังครู่หนึ่ง 6
  • มองโลกในแง่ดี 5
  • อ่านหนังสือธรรมมะ 5
  • นั่งในที่เงียบคนเดียว 5
  • ให้อภัย 4
  • ปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ยึดติดกับปัญหา 3
  • รำลึกถึงอัลเลาะห์(การซิกิร) 3
  • สร้างความดี ทำความดี 3
  • ปลูกไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ 3
  • ฝึกสติ มีสติตลอดเวลา 3
  • ออกกำลังกาย 3
  • พักผ่อน ผ่อนคลาย 2
  • งดเล่น Face Book / Internet 2
  • ทำทุกสิ่งในความสงบ 2
  • ให้ความรักที่บริสุทธิ์ 2
  • ตั้งใจทำงานมากขึ้นในเวลาที่สงบ 2
  • ช่วยโลกได้ 2
  • อาบน้ำละหมาด 2
  • คิด พูด กระทำสิ่งที่ดีๆ 2
  • โยเร 2
  • ว่ายน้ำ 2
  • จดจำสิ่งที่ดีงามสูงสุด
  • ต้องซอบามากๆ(ซอบา แปลว่า อดกลั้น)
  • ใช้ความนิ่ง...สยบการเคลื่อนไหว
  • ทำงานต่อเนื่อง
  • ให้กระแสความสงบแก่ตนเองและผู้อื่น
  • มองธรรมชาติรอบๆบ้าน
  • ขอพรจากพระเจ้า
  • เกร็งกล้ามเนื้อ
  • ทำทาน
  • ฟังเพลงบรรเลง
  • สำรวจตนเอง
  • จัดลำดับความสำคัญ
  • ฟังแต่เรื่องดีๆ
  • ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ประเทศ
  • การทำงาน
  • ไม่คิดแบ่งแยก
  • แผ่เมตตา
  • โอนบุญ
  • ทำให้จิตใจมีความปลอดโปร่ง
  • ทำใจยอมรับอย่างเป็นสุข
  • งานประดิษฐ์
  • การให้
  • ลดการนินทาว่าร้ายผู้อื่น
  • หยุดคิด หยุดทำ
  • ปลงกับทุกสิ่ง
  • ซิเกร์(ให้พร)หลังละหมาด
  • ฟังการบรรยายธรรม
  • เล่นเกม
  • การนึกถึงพระเจ้า
  • ไหว้พระจีน กราบพระ
  • ชวนคนปฎิบัติธรรมต่อเนื่อง
  • ไม่พูดทุกอย่างที่คิด
  • ทำจิตใจให้ว่างเปล่า
  • ทำงานเพื่อคนอื่น
  • นั่งมองต้นไม้ในกระถาง
  • มีการอบรมกลุ่มย่อย
  • นับ 1 ถึงจำนวนที่เรารู้สึกสงบ ขันติ
  • ความซื่อสัตย์ต่อคนไทยด้วยกัน
  • สมาธิกับลมหายใจ
  • อยู่กับธรรมชาติ
  • กำลังฝึกหัดบำเพ็ญ
  • โยคะ
  • ใช้ชีวิตเรียบง่าย
  • เลิกเบียดเบียนผู้อื่น
  • ไปถวายสังฆทานที่วัด
  • ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ
  • ฟังเพลงนมัสการพระเจ้า
  • ทำกับข้าว
  • การใช้ความคิด
  • นึกถึงบ้าน ครอบครัว
  • ปลูกผักสวนครัว
  • มองแต่สิ่งที่สวยงาม
  • นั่งนิ่งๆแล้วคิดเรื่องดี
  • ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชน
  • อยู่ในที่แคบๆ มืดๆ เงียบๆ
  • ชอบอยู่ห้องน้ำเวลาว่าง
  • เดินเล่นไปตามสถานที่ผู้คนไม่เยอะ ที่เป็นธรรมชาติ
  • ทบทวนเรื่องที่ผ่านเข้ามา
  • ดูดาวให้เกิดสันติสุข
  • ไม่ฆ่าสัตว์
  • ไม่มีความชั่ว
  • ประพฤติตนให้อยู่ในศีล5
  • รู้ตัวตลอดเวลา
  • นอนสมาธิ
  • ชวนคนปฎิบัติธรรมต่อเนื่อง
  • ไม่พูดทุกอย่างที่คิด
  • ทำจิตใจให้ว่างเปล่า
  • ทำงานเพื่อคนอื่น
  • นั่งมองต้นไม้ในกระถาง
  • ระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิม
  • ให้เวลากับตนเอง© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.