จดหมายข่าวฉบับที่ 22

วันที่ 3 กันยายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน


ก่อนร่ำลาจากเชียงใหม่ครั้งนี้ ด้วยกลิ่นใอของความเป็นแม่ เรามีโอกาสพบกลุ่มดาวพิเศษอีก 25 ดวง เริ่มด้วยน้องตุ้กดวงดาวแห่งความร่าเริงยินดี (Star of Delight) ตอบคำถามด้วยประสบการณ์จริงที่เล่ามา
เฝ้ามองดูความร่าเริงยินดีของเด็ก และถามตนเองว่าเมื่อใดคือครั้งล่าสุดที่ฉันได้ร่าเริงยินดี?

"เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสไปร่วมงานที่โรงเรียนยุพราช เชียงใหม่ กับมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ซึ่งได้รับเชิญจากอาจารย์แดง ดร.กาญจนา ชื่นพิชัย (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ทุกคนได้เลือกบัตรดวงดาว ที่มีคุณสมบัติต่างๆกันไป ส่วนฉันได้บัตรดวงดาวแห่งความร่าเริง... ปีนี้ฉันอายุ 48 ปีแล้ว ลักษณะภายนอกของฉันเป็นคนที่นิ่งๆ สงบเสงี่ยม (ก็ตามอายุนั่นแหละ ) แต่ใครจะรู้ว่าหัวใจของฉันเต้นอย่างร่าเริงเหมือนเด็กอายุ 10 ขวบ ฉันรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ร่าเริงและมีความสุข ฉันอยากเห็นเด็กๆทุกคนในโลกนี้มีความสุขร่าเริงแบบนี้จังเลย ฉันรู้สึกซาบซึ้งกับทีมงานและอาจารย์แดง ผู้ใหญ่ที่มีหัวใจรักต่อเด็กๆ และมีความตั้งใจที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขและเติมเต็มคุณค่าของแต่ละคน"

ความเป็นแม่ของอาจารย์แดง ได้ฉายแสงเจิดจ้าในวันครอบครัวดวงดาว เช่นที่ท่านได้เล่ามาในฐานะดวงดาวแห่งความตั้งใจ (Star of Willingness)

"โครงการ I am for Peace เป็นความตั้งใจจะให้เป็นวาระแห่งจังหวัดของเชียงใหม่เพื่อสร้างความสงบสุขในการดำเนินชีวิตให้คนเชียงใหม่มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ก็ยังไม่ลงตัว ประกอบกับคณะทำงานของโครงการ นำโดยประธานกรรมการมูลนิธิบราห์มากุมารีมาที่เชียงใหม่ จึงขอชั่วโมง Home Room เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับครอบครัวดวงดาว ให้นักเรียนห้องม. 5/16 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครู...

เริ่มจากในโอกาส 'วันแม่' แม่ขอส่งผ่านความรักและความปรารถนาดีมายังลูกทุกคน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ในวันนี้ ..หลายๆครั้งที่ลูกๆสับสนในความรัก ความคิด ความไม่แน่ใจ ฯลฯ ในสรรพสิ่งรอบตัว แล้วทำอย่างไรดีล่ะ ???? รู้ได้อย่างไรว่าตัดสินใจในสิ่งที่ใช่ หรือไม่ใช่ ... ดังนั้น ลูกต้องนิ่งและทำใจให้สงบ เมื่อลูกสงบลูกก็จะมีสติ รู้คิดไตร่ตรองทุกสิ่งอย่างสมเหตุสมผล ... สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย วันนี้ ป้าหล้า ป้าแมว พี่ฝน และพี่ตุ๊ก จะทำให้ลูกๆ รู้จักตัวเองว่า.. 'เรานั้นคือใคร?'… เราคือมนุษย์..ประกอบด้วยร่างกายและดวงวิญญาณ ร่างกายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเกิดจากการรวมตัวกันของวัตถุธาตุ ซึ่งคงอยู่เพียงชั่วคราวและแยกสลายไปตามกาลเวลา แต่ดวงวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นพลังงานอันละเอียดอ่อน ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถแยกสลายและคงอยู่ตลอดไป ดวงวิญญาณคือผู้ควบคุมร่างกาย กำหนดความเป็นไปของชีวิต ดังนั้น..การเป็นนายเหนือตนเองจึงหมายถึงการมีอำนาจในการใช้คุณสมบัติทางจิตวิญญาณ อันได้แก่ ความสงบ ความรัก ความสุข ความบริสุทธิ์ และสัจจะ ให้ปรากฏเป็นพฤติกรรมหรือมีการแสดงออกด้วยความคิด คำพูด และการกระทำของร่างกาย


"เด็กๆ ได้รับบัตร 'ความเป็นนายเหนือตนเอง' (Self Mastery) เพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนควรใช้คุณสมบัติใดเป็นรากฐานในเรื่องของครอบครัว งานอาชีพ ความสัมพันธ์ ชีวิตสังคมและการพัฒนาตนเอง ด้วยการนำเอาคุณสมบัติพิเศษภายในตนเองมาใช้สร้างพลังใจ สร้างพลังความคิด พร้อมกันกับวิธีการที่จะพิชิตสิ่งท้าทายภายนอก ด้วยการเอาชนะใจตนเอง เพื่อที่ลูกจะสามารถมีชัยชนะในทุกสถานการณ์…" ผู้เป็นนายเหนือตนเองนั้นสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดี ความตึงเครียด หรือการขาดความเชื่อมั่นให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดีมีความมั่นใจที่จะใช้คุณสมบัติที่ดีงามของตนเอง และไว้วางใจในคุณสมบัติที่ดีงามของผู้อื่น ผู้เป็นนายเหนือตนเองเป็นผู้ที่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยทัศนคติของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์

กลุ่มดวงดาวผู้โชคดีนี้ มีโอกาสติดดวงดาวบนหน้าผาก ผูกข้อมือขวา และทำสัญญารักษาความบริสุทธิ์ในสายใยความเป็นพี่น้องของครอบครัวดวงดาว ที่ทำให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นนายเหนือตนเองในการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง


เมื่อเราอยู่อย่างตั้งใจในทุกสถานการณ์ เราจะรู้สึกอย่างไร?
วันนี้ ความตั้งใจของแม่เหมือนจะบังเกิดผลแล้ว แต่เมื่อพิจารณาความคิด ความรู้สึกของตัวเองอย่างระมัดระวังก็จะสามารถควบคุมทิศทางในสิ่งที่สร้าง ด้วยความคิดที่บริสุทธิ์และความปรารถนาดีโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานหรือความตั้งใจที่จะทำให้เด็กๆเกิดความเข้าใจในคุณค่าของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ที่จะทำงานในเป้าหมายเดียวกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม่ดีใจที่แม่สามารถจัดกิจกรรมจุดประกายแห่งความสงบให้ลูก สมความตั้งใจในเบื้องต้น สามารถสร้างดาวแห่งคุณค่า 21 ดวง...ให้เป็นจุดเริ่มของดาวดวงอื่นๆ ในเชียงใหม่ ในประเทศไทย และในโลกนี้"น้องมายด์ได้กลายเป็นดวงดาวแห่งประกายแสง
(Star of Sparkle)

น้องมายด์ ขอเลือกใช้ภาษาอังกฤษ เพราะวันนั้นหลายคนได้ทำหน้าที่แปลให้เพื่อนต่างชาติ เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน... สรุปความรู้สึกของน้องมายด์... คุณสมบัติของดวงดาวนี้ตรงกับชีวิตจริง รู้สึกดีหากได้แนะนำใครที่กังวลให้คิดถึงคุณธรรม คุณลักษณะพิเศษของตน และทำให้เขารู้สึกดี ... เชื่อว่าเมื่อเราตั้งใจกำหนดจิต ก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้

"I got a word 'Sparkle' on my star, and the definition on the star is 'Realising the spark of virtues and how unique I am, I see the virtues in others'.

This star can possibly be right in my real life. I'm a type of person who would feel really good if somebody would come to me and tell me about their worry, I just love to give advices. I think everyone has their own virtues and those should be unique. And because of I can give people advices by sometime seeing their virtues and pull their advantages up to make them feel good about themselves. I believe in one thing about mind, if you can all perfectly set up your mind then nothing could ever be impossible for you."

อะไรคือสิ่งที่จุดประกายของท่านขึ้นมา?
ความสงบ ด้วยความเข้าใจว่าเราคือชีวิตแห่งแสง แล้วเชื่อมโยงกับแสงสูงสุดในอาณาเขตสูงสุด เป็นการจุดประกายแสงให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน
หยุด-กลับสู่แก่นแท้ภายใน
ก้าวออกไป-สู่โลกภายนอกเพื่อแบ่งปัน

ขอบคุณโครงการ ที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์โลกไว้ จากการถ่ายทอดทั่วโลก และมีการหยุดอย่างพร้อมเพรียงกัน... เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นท่านสามารถเปลี่ยนโลกได้© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.