ข่าว


วันวิสาขบูชา(วันที่ 4-5 มิ.ย.2555)
การให้สัมภาษณ์ ในงานฉลองวันวิสาขบูชา และพุทธชยันตี วัดเทวราชกุญชร 2012

มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้รับเชิญจากเขตดุสิตให้เข้าไปร่วมฉลองเทศกาลสำคัญโดยการเปิดบูธกิจกรรมทำนายคุณธรรมและเกมงูและบันไดชีวิตและได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคความสงบ 5 นาทีในเวทีย่อย มีพิธีกรมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างความคิดเพื่อพลังแห่งความสงบ รวมทั้งหลักการของบราห์มา กุมารี ในการสอนบทเรียนราชาโยคะ การทำสมาธิแบบเปิดตา และประโยชน์ที่ได้รับ คุณนันท์นภัสได้อธิบายว่า จิตใจจะไม่ถูกรบกวนจากความคิดที่ปรากฏขึ้นมาจากจิตใต้สำนึก ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากมายที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบ การฝึกจิตแบบราชาโยคะจึงช่วยทำให้เป็นศาสนิกที่ดี เป็นผู้ครองเรือนที่ความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างมุ่งมั่นและสมดุล และแล้วความมั่นคงภายในก็จะนำไปสู่ความสำเร็จตามปรารถนา แน่นอนการฝึกจิตนั้นช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง มีพลานามัยดี จนกลายเป็นสุขภาวะที่ทุกคนในทุกศาสนา สามารถใช้ความคิดที่เป็นบวกได้อย่างดี เพราะเป็นการควบคุมจิตใจอย่างเป็นธรรมชาติ แม้กระทั่งการนอนหลับที่ไม่ถูกรบกวนจาก 'ฝันร้าย' จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้สิ่งที่เป็นลบหรือไร้สาระ เข้าไปเก็บสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกและปรากฏขึ้นมาในเวลาที่นอนหลับ การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ช่วยทำให้เกิดประสบการณ์ของการใช้คุณธรรมต่างๆซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทุกรูปแบบเพื่อทำให้เกิดความเคารพในคุณค่าของตนจนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.