จดหมายข่าวฉบับที่ 9


วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

"อเมริกาทำสมาธิ" และดาวในธงชาติอเมริกันมาเตือนเราให้เห็นความสำคัญของหมู่ดาวทางจิตที่ทำหน้าที่ฉายแสงในยามค่ำคืน
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสงบสุขพร้อมกันในเวลา 7 นาฬิกา เช้า-เย็น
ขอให้ประกายแสงของดวงดาวตรงกลางหน้าผาก เปล่งรัศมีออกไปไกล
กว้างมากเท่าที่จะมีความลึกล้ำในความบริสุทธิ์สวยงาม

ภายใต้หลักการของโครงการ "อยู่เพื่อความสงบ" : I am for Peace เราสนับสนุนทุกอุดมการณ์ที่นำไปสู่ความสงบภายในเพื่อสันติภาพโลก เริ่มจาก "โอลิมปิคภายใน"ของบราห์มา กุมารี อังกฤษ และโครงการ "อเมริกาทำสมาธิ" ของบราห์มา กุมารี อเมริกา โดยได้ดำเนินการแข่งโอลิมปิคภายใน 70 วันกับ 70 คุณค่าชีวิตก่อนการแข่งโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 27 กรกฎาคม 55 เราจึงฉลองชัยชนะและกลายเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จ ในวันนี้ที่ 28 กรกฎาคม 55 ครอบครัวดวงดาวจะทยอยกันมาสะท้อน 70 คุณค่าเหล่านั้นด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอิสระจากการมองเห็นความพิเศษของตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณหรือดวงดาวที่มีชีวิต มีธรรมชาติดั้งเดิมที่เหมือนกันจึงมีความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเราได้ใช้โอกาสวันชาติอเมริกา 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาแนะนำ "ดวงดาวแห่งความสอดคล้องกลมกลืน: Star of Harmony"

วันนี้พี่หล้า
"ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์:Star of Honesty"
มาแบ่งปันคุณค่าของความซื่อสัตย์

...เราต้องการทางออกหรือการแก้ไขปัญหาสำหรับทุกสิ่ง จึงไม่เพียงแต่เป็นการได้ยินอะไรมา แต่เป็นการตรวจสอบหัวใจตนเองว่าเรามีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ภายในหรือไม่ บางครั้งต้องเช็ดน้ำตา แล้วใครหรือจะช่วยเรา นอกจากความดีงามที่แฝงอยู่ภายใน นี่คือพลังของจิตวิญญาณ

เรามีดาดี้ แจงกี วัย 97 ปี ผู้นำบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกเป็นตัวอย่างของผู้มีหัวใจแข็งแกร่งเช่นเพชร ไม่ใช่แข็งกระด้างหรือเย็นชา แต่เต็มไปด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ หัวใจของท่านไม่เคยเจ็บปวดจึงสามารถเยียวยาหัวใจผู้อื่นได้ ท่านพูดว่า ... "ถ้าเรารู้สึกว่าใครทำให้เราเจ็บปวด เราก็จะเก็บไว้ในจิตใจ และเมื่อไม่ให้อภัยก็จะไม่ลืม ดังนั้นหัวใจต้องพร้อมที่จะให้อภัย เมื่อเราทำผิดอย่างน้อยที่สุดจงขออภัยจากพระเจ้าโดยอยู่ในความนิ่งเงียบและถามตนเองว่าอะไรที่ทำให้ความสงบหายไป เมื่อพบคำตอบและสามารถให้อภัยตนเอง พระเจ้าจึงจะให้อภัยเราได้"

การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าทำให้สติปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงที่เป็นสัจจะและความหลอกลวงที่ให้ความทุกข์ พลังสัจจะที่สมบูรณ์ทำให้ใจเข้มแข็ง ซื่อสัตย์และเมตตา ผลรางวัลคือพรและธรรมชาติที่ปล่อยวาง ประโยชน์สูงสุดของหัวใจที่ซื่อสัตย์ คือ การมีจิตใจ สุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดี สามารถจบสิ้นอดีตหรือสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีเพื่อให้ความดีและสิ่งใหม่ปรากฏขึ้นมาแทน

การค้นพบความสงบเงียบ(Silence) เราต้องให้เวลาแก่ตนเอง ถ้าเราเริ่มทำทุกสิ่งด้วยความสงบ ก่อนรับประทานอาหาร เคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมใดๆก็จะไม่มีอะไรรบกวนเราได้ ความสงบเงียบไม่ใช่เรื่องการนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไร หรือไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เป็นเรื่องของการตื่นตัวในการบริหารจัดการตามความรับผิดชอบที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร เพื่อประโยชน์สูงสุดในแต่ละวัน เพราะผู้ที่ซื่อสัตย์จะใช้จิตใจ ร่างกาย สมบัติและเวลาอย่างมีค่าที่สุด

"เมื่อเรารักพระเจ้า
เราจะรักทุกคน
เมื่อทุกคนรักเรา
พระเจ้าก็จะรักและ
ปกป้องคุ้มครองเรา
และผู้ที่เรารักนั่นเอง"
มีคำถามที่ต้องถามตนเองอย่างซื่อสัตย์ว่า "ฉันจดจำพระเจ้าด้วยความรักมากแค่ไหน?" ถึงวันนี้ต้องตอบว่า "มากเท่าที่ฉันรักตัวเองและผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์ จริงใจโปร่งใส ในทุกความสัมพันธ์" การจดจำพระเจ้าด้วยความรัก คือ การจดจำคุณค่าความดีของลูกพระเจ้าทุกคน ความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์กับทุกคนจะส่งผลให้เกิดความกล้าหาญในการยอมรับความจริงว่าทุกปัญหาในชีวิตเกิดจากความไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ของตนเอง

จึงมีคำพูดที่ก้องอยู่ในใจว่า
"พระเจ้ารักหัวใจที่ซื่อสัตย์(The Lord is pleased with an honest heart)".


ทุกขณะ ทุกวัน เราพร้อมทำผิด บวกกับหนี้กรรมที่ต้องชำระและภาวะปัจจุบันของโลกมายาที่แรงกล้ามากยิ่งขึ้น ในรูปของกาม โกรธ โลภ โมห์ อหังการ์ ซึ่งมาทำลายศรัทธาต่อตนเอง ผู้อื่นและพระเจ้า ดังนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ย่อมมีเจตนาที่จะเห็นความผิดของตนเพื่อแก้ไขและไม่เก็บ ไม่เจ็บกับความผิดของใคร เมื่อความเมตตากรุณามาพร้อมกับความซื่อสัตย์ เราจะไม่หลงกลมายาจนเกิดภาวะอารมณ์ที่อ่อนไหว ไม่สามารถทำให้หัวใจเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงที่จะแบ่งปันทุกสิ่งให้แก่ทุกคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

จากครอบครัวดวงดาว


ประกายแสงแวบเข้ามา...
เมื่อประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คุณค่าแก่ชีวิตไว้
หัวใจที่ซื่อสัตย์บอกว่า จงตอบแทนด้วยพลังของจิตวิญญาณ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.