จดหมายข่าวฉบับที่ 8
เปิดแล้วโครงการ I am for Peace ฉันอยู่เพื่อความสงบ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

น้องเจนนี่วัย 6 ขวบ ได้พัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ มาเพื่อเชิญชวนผู้รักสันติทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ด้วยเสียงสดใสกระจ่างชัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาและอาสาสมัครบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ปัตตานี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมเปิดตัว เพื่อรณรงค์โครงการ
I am for Peace ฉันอยู่เพื่อความสงบ
สร้างกระแสของความสงบแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ในเมืองปัตตานี โดยการนั่งอยู่ในความสงบและแบ่งปันวิธีการของการสร้างความสงบในจิตใจ ทุกวันเวลาเช้า (06.00 - 06.30 น.) และเวลาเย็น (19.00 - 19.30 น.) เราจะนั่งในความสงบด้วยกัน

ทุกคนมีส่วนร่วมรณรงค์โดยนำแบบฟอร์มการรับบริจาคความสงบไปเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ไห้แสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการสร้างความสงบให้แก่ตนเอง มีความใส่ใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 นาที ต่อวัน พร้อมทั้งมอบบัตรความสงบให้แก่ผู้ที่เขียนลงในแบบฟอร์มเพื่อย้ำเตือนตนเองให้รักษาความสงบสุขภายในอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีสปอตรณรงค์โครงการฯ ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 107.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์

ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 300 คน กระจายในทุกกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ และทุกศาสนา เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของประชาชนบอกว่าโครงการนี้ช่วยทำให้ตนเองมีความสงบมากขึ้น มีความคิดที่ดีกับตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการเตรียมพร้อมให้ตนเองเข้าสู่เดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม จะช่วยให้เกิดความสงบและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่งด้วย© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.