จดหมายข่าวฉบับที่ 6วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

วันนี้เราหันมามองมุมของการจัดการบริหารงานขององค์กรที่ไม่มุ่งหารายได้ นอกจากความสงบภายในสู่สันติภาพโลกโดยมีคุณ Silvana เป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

พี่ทิมของเรา ในฐานะผู้บริหารมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ สาขาปัตตานี ได้เข้ารับตำแหน่ง รองประธาน กรรมการมูลนิธิ ในปี 2555นี้ สรุปความรู้สึกเกี่ยวกับการทำงานรับใช้ช่วยเหลือสังคมด้านจิตวิญญาณไว้ จากการประชุมร่วมกับคุณ Silvana ครั้งนี้

"การทำงานรับใช้เป็นงานจิตอาสาที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และวางทุกสิ่งที่เป็นส่วนตนไว้ข้างๆ ซิลวาน่าเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ทักษะความสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศและโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม … สำหรับทิม ได้เรียนรู้ 5 ประเด็น

  1. โอกาส เรามีโอกาสได้สร้างโชค และ มีความสงบสุข หากเราทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ งานของบาบา (ดวงวิญญาณสูงสุด-พ่อสูงสุดของทุกคน) นั้นสำเร็จอยู่แล้ว โดยที่มีหรือไม่มีเราก็ได้ ฉะนั้นเราควรจะรีบไขว้คว้าโอกาสเพื่อเปลี่ยน(อีโก้) ตนเอง
  2. วิธีการทำงาน เราต้องใช้การรับฟังทุกคนอย่างมากจากหลากหลายความคิดเห็น แล้วเราจะได้ความร่วมมือ และพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
  3. ตนเอง หากเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองและกับบาบา ชื่อเสียงหรือตำแหน่งจึงไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกในการทำงานด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์
  4. ความคาดหวัง เราต้องระวังความคาดหวังของตนเองและของผู้อื่น ที่ทำให้เกิดความกดดัน ไม่ให้ความร่วมมือ เราจึงควรจะใส่ใจเรื่องความรู้สึกของผู้อื่นมากกว่าความสำเร็จในรูปของผลงานที่ออกมา
  5. ความสำเร็จ ไม่ใช่ผลงาน แต่เป็นความรัก ความร่วมมือ ความไว้วางใจที่ทุกคนได้ทำอะไรร่วมกัน
คิดแบบนี้แล้ว เราก็สงบ ไม่ว่างานจะออกมาเป็นเช่นไร โอมชานติ"

คุณ Silvana เป็นใคร? ทำไมจึงกลายเป็นข่าวของนกพิราบขาว?

หากเศรษฐกิจล่มสลายกลายเป็นความระส่ำระสายในทุกระบบของสังคม เราจะยังหายใจอย่างสงบหรือ?

Silvana ผู้บริหารการเงิน-การคลัง จากประเทศออสเตรเลีย เป็นตัวอย่างในการนำเอาแนวคิดทางจิตวิญญาณมาใช้กับการทำงาน เธอมาเยี่ยมครอบครัวทางจิตที่ศูนย์บราห์มา กุมารี ในประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับลึก ทั้งในมิติของโครงสร้างและทางวัฒนธรรม

ด้วยกฎแห่งความเป็นนิรันดร์ พลังงานที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั้น ไม่มีวันสูญสลายและถูกทำลายได้ แต่มีการแปรสภาพตามกฎธรรมชาติ โลกวัตถุนี้จึงต้องการเราทุกคน จากทุกพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ-สุขและสมบูรณ์ เพราะเราคือดวงวิญญาณ พลังงานที่มีชีวิต-มีปัญญาสามารถกำหนดชะตากรรมของตน ด้วยความยุติธรรมของกฎแห่งกรรม เราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างกรรมดีในสำนึกที่ถูกต้องเพื่อโลกใหม่ที่จะมาถึง

สัมมนาของเธอในหัวข้อ 'การจัดการและการเป็นผู้นำในภาวะที่สับสนวุ่นวาย' ได้เปิดตัวผู้จัดการสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งวิธีการทำให้มีพลังหรืออิทธิพลที่แท้จริงที่จะได้รับความร่วมมือจากการบริหารเวลาและความคิดของตนเอง เรามีผู้นำองค์กรมาร่วมรายการที่บ้านสุขุมวิทหลายท่านที่ต้องการขอบคุณสำหรับรายการฟรีที่มีค่าอย่างยิ่ง คงต้องเล่าประสบการณ์ภาคภาษาอังกฤษต่อไป

พี่ธม คือผู้แปลการสัมมนา 2-3 ชั่วโมงครั้งนี้จากภาษาอังกฤษเป็นไทย แม้ภาษาธุรกิจนั้นไม่คุ้น แต่ฐานจิตวิญญาณทำให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทันการณ์กับคุณค่า สาระของผู้บรรยาย วันนี้พี่ธมจึงมาแบ่งปัน ความเข้าใจการใช้จิตวิญญาณในชีวิตประจำวันที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การมีพลังของการอยู่กับปัจจุบัน การใช้เครื่องมือทางจิตวิญญาณ ตัวอย่าง เช่น - การใช้จุดFull stop - อภัยได้ ลืมได้ - การใช้ทัศนคติที่เป็นบวก คุณสมบัติด้านใน และ พลังงานที่อยู่ภายในได้ทันที - ตรวจสอบคุณภาพของความคิด และปัญหาว่าอยู่เบื้องหน้า หรืออยู่ในตนเอง?

"สิ่งที่ชอบมากและชัดเจนอย่างยิ่งเกี่ยวกับว่าเหตุใดเราจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้ (Reaction) เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก เหตุใดกลไกของการทำงานของสมองจึงสั่งงานเช่นนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ทางจิตที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงวิญญาณที่มีจิตใจ สติปัญญา และจิตใต้สำนึก (เก็บข้อมูลของอดีตหรือสันสการ์) สิ่งที่รับรู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปสู่การแยกแยะตัดสิน แต่นำข้อมูลมาทางลัดเข้าสู่ Amygdala และแสดงออกเลยทันที โดยไม่มาจากการควบคุมจิตใจ"
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.