จดหมายข่าวฉบับที่ 5


วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการ 'อยู่เพื่อความสงบ' เป็นทางการโดยเริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ดาวแห่งความสอดคล้องกลมกลืน(Star of Harmony) มาช่วยเปิดรายการ เพื่อบอกเราว่า ความสงบคือ ประสบการณ์ภายใน ความร่วมมือ คือสื่อสันติภาพที่แท้จริง ส่วนความสอดคล้องกลมกลืน คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวดวงดาว เราขอเล่าขานตำนานดวงดาวมาในวันนี้

จากทีมงานนกพิราบขาว


นี่คือดาวที่น้องฝนได้เลือกเพื่อแบ่งปันคุณสมบัติพิเศษนี้
ความสอดคล้องกลมกลืน (Harmony)…
ผู้ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนสามารถจะเข้าถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองและเป็นนายเหนือตนเองที่สามารถจะปกครององค์ประกอบของจิตวิญญาณทั้ง 3 ส่วนของตนได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่
  1. ควบคุมจิตใจ...ให้สร้างความคิดที่ถูกต้อง
  2. ควบคุม สติปัญญา....ให้แยกแยะตัดสินได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือหลอกลวง
  3. ส่งผลให้สันสการ์(จิตใต้สำนึก).ได้บันทึกสิ่งที่ดีและให้คุณประโยชน์เสมอ
ทั้งนี้ความสอดคล้องกลมกลืนทำให้เราเห็นคุณประโยชน์ในทุกฉากตอนของละครชีวิต และรู้ว่าผู้ที่อยู่รอบข้างต่างมีความพิเศษเฉพาะตนและให้เกียรติทุกคนในฐานะที่เป็นครอบครัวโลกเดียวกัน (One World Family)
ความเป็นนายเหนือตนเองคือ การมีอำนาจในการใช้คุณสมบัติทางจิตวิญญาณให้ปรากฏเป็นพฤติกรรมหรือมีการแสดงออกด้วยความคิด คำพูด และการกระทำของร่างกาย
ยินบทเพลงขับขานตำนานเล่า
เป็นสัญญาณจากภายในจิตวิญญา
ฉันคือ 'ดวงดาวทางจิต'
มีความรัก ความสงบอยู่ภายใน
ฉันเป็น 'ดวงดาวทางจิต'
เดินทางมาจากแดนไกล
เข้ามาใช้ร่างกายในโลกนี้
เป็นหญิงชาย ดำ ขาว อลวน
มีพ่อแม่ พี่น้องและตัวฉัน
มีทรัพย์สิน สมบัติ ละลานตา
ด้วยหลงไปว่าร่างกายที่ได้มา
ว่าทุกสิ่งของฉันเลยผูกพัน
เมื่อสูญเสียสิ่งทั้งหลายในชีวิต
จึงโศกเศร้าเสียใจได้ทุกวัน
พอเข้าใจ ฉันไม่ใช่ร่างกายนี้
เพื่อใช้ร่างสร้างกรรมกระทำไป
คงสำนึกเป็นวิญญา หาใช่ร่าง
ตระหนักว่าทุกสิ่งนั้น อาจสั่นคลอน
เป็นดวงดาวพราวแสงแห่งความดี
เปล่งประกาย สดใสได้ทุกวัน

ถึงเรื่องราวดวงดาวที่มีค่า
มาบอกกล่าวเรื่องบนฟ้าให้เจ้าฟัง..
มีชีวิตเป็นแสงสดใส
บริสุทธิ์ สุกใสได้ทุกวัน
เปล่งประกายชีวิตสว่างไสว
จากโลกซึ่งไร้ตัวตน
ก็เริ่มมีมากมายให้สับสน
หลากหลายชนชาติเชื้อเหลือคณา
ความสัมพันธ์โยงใยหลากหลายหน้า
ที่ตามมาคือปัญหาไม่เว้นวัน
คือ อัตตาตัวฉันสำคัญมั่น
ร่างกายนั้นยึดติดไม่คิดวาง
เพราะไม่คิดว่ามากมายใช่ของฉัน
เพราะของฉันสูญไปไม่ยั่งยืน
เป็นเพียงที่ให้วิญญามาอาศัย
ตามผลกรรมเคยทำไว้ในละคร
ค่อยเบาบาง มายามาหลอกหลอน
แต่ฉันนั้นถาวรนิจนิรันดร์
คุณธรรมมากมีคือสีสัน
บทเพลงนั้นก็จบลงตรงนี้เอย


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.