จดหมายข่าวฉบับที่ 4


วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

ขอถือโอกาสแนะนำและสนับสนุนหลักการด้านจิตวิญญาณของโครงการ 'อเมริกา ทำสมาธิ' ในวันชาติอเมริกันซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ (ตามรายละเอียดที่แนบมา คลิกที่รูปขวามือ)

การเห็นค่า 'ดวงดาว' ในธงชาติอเมริกัน คือการให้ความสำคัญของการเป็นดวงดาว หรือจุดแห่งแสงที่อยู่กลางหน้าผาก ขณะทำสมาธิ,ทั้งในเวลาอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมต่างๆ เพียงแต่รักษาสำนึกของการเป็นแสงที่สว่างไสว กระจายรัศมีของความดีงามออกไปจากจุดที่นิ่งสงบภายในตัวตนที่แท้จริง

หวังว่าท่านจะเลือกคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตนจากแต่ละดวงดาวที่เราจะส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม นี้ หลังจากสิ้นสุดโอลิมปิคภายในเพื่อเริ่มการแข่งขันโอลิมปิคในประเทศอังกฤษ ท่านได้กลายเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จแล้ว ด้วยการสะสมคุณความดีในแต่ละวัน ท่านสามารถมารับดวงดาวประจำตัวของท่านด้วยตนเอง ณ มูลนิธิฯ หรือสถานที่ที่เราจัดรายการต่างๆ ในอนาคต

ด้วยความปรารถนาดี
จากทีมงานนกพิราบขาว

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.