Mama ผู้ไม่ทำผิดซ้ำสอง-ไม่มองความผิดของใคร...จากป้าวัลภา
หนึ่งในความเป็นแม่ของ Mama คือการไม่พูดถึงความผิดของผู้ใด ทำให้ผู้สารภาพผิดนั้นมีศรัทธาอย่างมาก ด้วยการสร้างสมคุณธรรมที่บริสุทธิ์เช่นนี้ คำสอนที่สูงส่งของพ่อสูงสุด จึงให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่น
จดหมายข่าวฉบับที่ 3


วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เป็นวันแม่ของชาวโลก ตรงกับวันที่มาม่า(ผู้ร่วมบริหารสถาบัน บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก) ได้จากเราไปเล่นบทบาทที่ยิ่งใหญ่(ในปี ค.ศ.1965)แต่ก็อยู่กับเราทุกขณะที่เราดำเนินตามวิถีปฏิบัติของท่าน สมาชิกประจำของมูลนิธิฯ ประมาณ 45 ท่าน ได้มาร่วมกิจกรรมในความสงบกับคุณสมบัติของมาม่า ช่วงเวลา 9.00-12.00น. ผู้ร่วมรายการ 5 ท่านจึงมีโอกาสแบ่งปันความคิด-ความรู้สึกในมุมต่างๆ


กลุ่มสุดท้าย ร่ำลาทุกท่านด้วยพรที่มาพร้อมคุณสมบัติมาม่าLook for a star…มองหาดวงดาวที่มีค่า...จากน้องฝน

ขอให้เราเรียนรู้คำสอนของท่านในทางปฏิบัติผ่านบทเพลงที่ท่านชื่นชอบในวัยเยาว์ นั่นคือ เพลง Twinkle Twinkle Little star เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งมีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณที่สามารถสร้างทัศนคติที่สูงส่งสำหรับตนเองและผู้อื่นได้

Look for a star… ติดอยู่บนภาพหน้าห้องเรียน เพื่อสะท้อนให้เห็น การมองหา ดวงดาวที่มีค่าบนท้องฟ้า หรือแสงสว่างสุกใสในจิตวิญญาณดั้งเดิมของเรา เป็นจุดแห่งแสงที่เปรียบเช่นดวงดาวแต่เป็นพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ อาศัยอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผากของร่างกาย มีคุณสมบัติพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ ความรัก ความสุข ความสงบ ความบริสุทธิ์และความรู้ เมื่อมองเห็นแสงดาวบนท้องฟ้าที่มี 5 แฉกก็ทำให้เห็นแสงของดวงดาวที่มีชีวิตในร่างกายของตนและทุกคน แสงแห่งคุณธรรมความดีงามที่มีเหมือนกันได้กลายเป็นคุณค่าพิเศษเฉพาะตนที่แสดงออกแตกต่างกัน เช่น ความอ่อนหวาน ความพอใจ ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ เป็นต้น และเมื่อเราสร้างสำนึกของการเป็นแสงอย่างสม่ำเสมอ เราก็จะเห็นแต่ความดีของตนและผู้อื่น นี่คือสายตาและทัศนคติที่มาม่าเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติแก่ทุกคน จนกระทั่งผู้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากท่านได้กลายเป็นแสงสว่างให้แก่โลกในยามมืดมิดเช่นนี้

ในไม่ช้า ท่านจะได้พบดวงดาวที่ท่านชื่นชอบและรู้ค่า…ประเด็นความรู้ของMama… จากพี่ศรี
  1. สภาพของการหลุดพ้น
    หมายถึง ดวงวิญญาณเป็นอิสระจากการเล่นบทบาทใดๆด้วยร่างกายบนโลกนี้ อยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน อยู่เหนือความสุข และ ความทุกข์
  2. สภาพของการหลุดพ้นในชีวิต
    หมายถึง ดวงวิญญาณเป็นอิสระจากบ่วงกรรมหรือพันธะของกรรมขณะที่เล่นบทบาทด้วยร่างกาย ในโลกนี้อย่างดีที่สุด การเพียรพยายามสูงสุดในชาติเกิดนี้ จะให้ผลรางวัลในโลกใหม่ นั่นคือยุคทอง-ยุคแห่งสัจจะ สำหรับชีวิตอมตะ
  3. ผลของความรู้ คือ การตัด และ การต่อ (เชื่อมโยง)
    ไม่ใช่การศึกษาคัมภีร์ศาสนา , พระเวทย์ หรือ การได้รับปริญญาบัตร แต่เป็นการสร้างชีวิตของเราให้มีคุณค่า ด้วยความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์จึงเกิดพลังการเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดผู้เป็นสัจจะ ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์นี้ ทำให้เกิดพลังในการตัดบ่วงกรรมในอดีต และควบคุมการกระทำในปัจจุบัน ให้อยู่เหนือผลกรรม นี่คือ "การหลุดพ้นในชีวิต" มิฉะนั้น มนุษย์จะติดกับอยู่ใน ความทุกข์ และ ความสุข เพราะการกระทำของตนเอง


ความสงบ-ความเป็นแม่ดูแลสุขภาพกาย-ใจ-จิตวิญญาณ... จากพี่ธม

ช่วงสุดท้ายของรายการ เรามีโอกาสออกกำลังกายด้วยการขยายปอด เปล่งเสียงโอม ที่พี่ธมได้อธิบายขยายความเข้าใจให้เชื่อมโยงความสงบ ความเป็นแม่ และสุขภาพไว้...

การมีพลานามัยดี คือ การทำงานอย่างสอดคล้องของร่างกายและจิตใจ (ความคิดความรู้สึก)เมื่อมองดูจากร่างกายภายนอก จุดเชื่อมโยงกันคือ ส่วนคอที่เชื่อมต่อระหว่างศีรษะและลำตัวซึ่งเป็นตำแหน่งของจักระ ที่เรียกว่า
วิสุทธะ แปลว่า ผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์(Purifier) เป็นจักระแห่งการสื่อสารโทรจิตและการสร้างสรรค์ทั้งที่ออกมาเป็นเสียงและกระแส(Vibration) จักรคออยู่ในบริเวณที่อนุภาคแห่งแสงสีฟ้ากระจายคลื่นของความสงบโดยใช้อากาศธาตุหรืออีเธอร์สื่อสาร ทั้งกับจักรที่อยู่เหนือขึ้นไปด้วยความละเอียดและความถี่ที่มากขึ้นและจักรอื่นๆ ที่อยู่ต่ำลงมาด้วย

เมื่อคิดถึงความสงบ ในระดับลึกและมีพลังสูงมากจากตำแหน่งของตาที่สาม ให้คิดว่า "ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ" ฉันคือโอม ชานติ เป็นการสร้างภาพในจิตใจ เห็นพลังงานที่มีชีวิตเป็นแสง จุดเล็กๆเหมือนดวงดาว เปล่งประกายที่กึ่งกลางหน้าผาก จากขั้นตอนนี้จักรคอจะทำงานได้ราบรื่น จนกระทั่งระบบหายใจ ความเกร็งที่ต้นคอและหัวไหล่ กลับมาสู่สภาพปกติ (ขณะที่ศีรษะตั้งตรง หลังตรง และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) สูดลมหายใจเข้าทางจมูก และเริ่มเปล่งเสียงโอม ลองทำ 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 จบด้วยโอม ชานติ นอกจากนี้การฝึกสมาธิขั้นสูงของราชาโยคะ สอนให้คิดถึงความเป็นแม่ของแต่ละดวงวิญญาณที่อยู่เหนือเพศชาย-หญิง คุณสมบัติของแม่ที่มีการหล่อเลี้ยง ให้ชีวิตดำรงอยู่และสุดท้ายคือ การมีความสัมพันธ์กับแม่สูงสุด Supreme Mother ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายความสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งสูงสุด พลังความคิดนี้จะควบคุมกระแสของวัตถุธาตุด้วยความสงบนั่นเอง ฉะนั้นมาร่วมสร้างความคิดเพื่อพลานามัยที่ดีกันเถิด I am for Peace

โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.