จดหมายข่าวฉบับที่ 2


วันที่ 24 มิถุนายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการลงทะเบียน มาทุกระยะจากกลุ่มต่างๆ หลังสุดคือจดหมายเวียนถึงสมาชิกสมาคมสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์ จากการที่ ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต) ได้เห็นความสำคัญของหลักสูตร "ราชาโยคะ" และ การฝึกสมาธิที่พัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ

ภาพกิจกรรมประจำปี 'Peace of Mind' ที่สำนักงานใหญ่ ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ที่
ดร.บุญเลิศ สายสนิท มีโอกาสเรียนรู้วิธีฝึกจิตแบบราชาโยคะร่วมกับแขกทั่วโลก (ตุลาคม 2010)

วันนี้เรามีภาพเป็นข่าวสำหรับทุกท่านที่มีส่วนสร้างกระแสความสงบตามจังหวะ เวลา และสถานการณ์ต่างๆ
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.