จดหมายข่าวฉบับที่ 12


วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
วันนี้พี่ศรีของเราทำหน้าที่เปล่งรัศมีของดวงดาวแห่งการรวมไว้ด้วยกัน(Star of Inclusiveness)

จิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเมตตา มีความปราถนาดีนั้นมีทุกคนอยู่ในหัวใจ ไม่ปฏิเสธผู้ใด หรือไม่ชอบแล้วเป็นศัตรูกับใคร แต่มีความรู้สึกที่รวมทุกคนไว้ด้วยกัน แม้ว่าจะมีความขัดแย้งแตกต่างกัน แต่ความขัดแย้งก็เป็นเหมือนเครื่องปรุง ที่ทำให้ชีวิตมีรสชาติหลากหลาย ไม่ใช่ทุกคนจะคิดเห็นเหมือนกัน หรือ ต้องเห็นด้วยกับเราและตามใจเรา

การรวมทุกคนไว้ได้เกิดจาก การมีสายตาที่สูงส่ง ที่สามารถเห็นคุณค่าของทุกคน ว่ามีคุณสมบัติพิเศษและมีบทบาทเฉพาะตน แต่มีเป้าหมายคือความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีสำนึกว่าเราทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ในครอบครัวเดียวกันทั้งโลก อันเกิดจากความรู้ความเข้าใจในการศึกษาความรู้ทางจิตที่พ่อ-แม่สูงสุดทางจิตมาสอน ในเวลาที่มวลมนุษย์มีการแตกแยกและขัดแย้งกันจนถึงที่สุด

เหตุใดเราจึงควรใส่ใจในการรวมไว้ด้วยกัน?

เพราะการแบ่งแยกจากความแตกต่างสร้างความขัดแย้งและปัญหามากยิ่งขึ้น ไม่มีใครสามารถทำสิ่งใดได้สำเร็จเมื่อมีความแตกแยกอยู่ภายใน

ดังนั้นจึงควรใส่ใจอย่างยิ่งในการสร้างฐานอำนาจที่แท้จริงที่เกิดจากการรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมนุม ด้วยความคิดที่มุ่งมั่น และด้วยทัศนคติที่ว่า 'ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้' จากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และแล้วงานที่ยิ่งใหญ่และยากลำบากจะสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

ทัศนคติที่บริสุทธิ์สูงส่งนี้ จะส่งผลต่อบรรยากาศ ของการเรียนรู้เติบโต และ พัฒนาร่วมกัน


ทุกพื้นฐานต่างเชื้อชาติ ศาสนา อารยธรรม เรียนร่วมกัน ในมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ระดับสากล ที่ไม่มีการหารายได้หรือมีผลประโยชน์ส่วนตน แต่มีความประสงค์ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายเพื่อความสงบ-สุขที่แท้จริงของโลก คือสิ่งท้าทายการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองจนไม่เหลือคำว่า "ฉัน" หรือ "ของฉัน" ที่เป็นเปลือกหุ้มแต่ละดวงวิญญาณไว้ ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันหรือวัฒนธรรมใดๆ

การศึกษาพัฒนาด้านจิตวิญญาณจนเป็นอิสระจากเปลือกหุ้มเหล่านี้ เราต้องอาศัยการเรียนรู้ทุกวันในแต่ละศูนย์ แต่ละจังหวัด แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค เพื่อที่จะเติบโตด้วยกันในครอบครัวทางจิต จนกลายเป็นกำลังสำคัญที่จะรองรับผู้คนทุกรูปแบบ จากทุกภาคส่วนของสังคม ตามวาระที่ทำให้เราร้อยเกี่ยวกันไว้ด้วยสายใยศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการยืนหยัดด้วยศรัทธาในสติปัญญาที่มีต่อตนเอง ในครอบครัว ในละครโลกที่ไม่มีวันจบสิ้น และในพ่อสูงสุดผู้ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัด

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยฐานของประสบการณ์ ของผู้ประสานงานในประเทศ(NC-National Co-ordinator) และผู้ประสานงานศูนย์(CC-Centre Co-ordinator) จากภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประมาณ 60 คน จาก 17 ประเทศ จัดขึ้นที่ Tagaytay,ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2555 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ
  1. เพื่อสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังในศูนย์ที่ตนดูแล
  2. เพื่อความเบาสบาย เป็นอิสระจากอุปสรรคขณะที่มีความรับผิดชอบตามบทบาท
  3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประสานงานในประเทศ(NC)และผู้ประสานงานศูนย์(cc)
จากประเทศไทยครั้งนี้ เรามีพี่ทรงยศจากศูนย์โลตัสและพี่หล้าจากศูนย์นนทบุรี จึงมีรูปภาพมาฝาก เป็นสีสันของการเรียนรู้

ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นดี
และจะดียิ่งขึ้น...
เพราเราอยู่ในขบวนการเรียนรู้
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
สภาพที่สมบูรณ์พร้อม


เมื่อเราโกรธ เราควรจะนั่งคิดถึงปัญหา...เพื่อยอมรับและปรับตัว ทำใจให้ผ่องใสจนถึงที่สุด
เราจะทำให้สันสการ์ (นิสัย หรือธรรมชาติ)
สอดคล้องกลมกลืนกัน จนกระทั่งเราทั้งหมดต้องกลับบ้าน…ในไม่ช้า เมื่อต้องปิดฉากละครชีวิตแต่ละวงจร


กลองชัยจะตีรัวเมื่อความคิดทั้งหมดของทุกคนนั้นหลอมรวม
เป็นความคิดเดียวกัน…แล้วทั้งโลกก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกัน
โอ้พระเจ้า หนทางและวิธีการของท่านพิเศษสุด!


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.