จดหมายข่าวฉบับที่ 1


วันที่ 9 มิถุนายน 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ได้มีโอกาสแนะนำโครงการ 'อยู่เพื่อความสงบ'ก่อนกำหนด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา จึงมีเสียงตอบรับจากหลายๆกลุ่ม ด้วยการลงทะเบียนในใบประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เราขอถือเป็นความรับผิดชอบในการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของกระแสคลื่นความสงบนี้ มาเป็นระยะๆ พร้อมทั้งเสนอข้อคิด เป็นอาหารของจิตใจ ในแต่ละวัน เพื่อทุกท่านจะสามารถส่งผ่านเป็นของขวัญ มอบให้แก่เพื่อนฝูงญาติมิตรได้ต่อไป

จดหมายฉบับแรกนี้ มีภาพรวมของขวัญแห่งความสงบ 21 ประเด็น มาแจ้งให้ทราบว่า เราจะจัดส่งให้ท่านวันละ 1 ประเด็น จนครบ 21 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันเปิดรายการเป็นทางการพร้อมกัน เราหวังว่าปฏิทินนับย้อนหลัง 21 วันนี้จะทำให้เรากลายเป็นฝูงนกพิราบขาวทำหน้าที่นำสาสน์สันติภาพจากภายในอย่างมีความสุข

สุดท้าย เราขอมอบข้อคิด จากดาดี้ แจงกี (ผู้นำบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก) ที่ให้แรงบันดาลใจ ในการดำเนินงานครั้งนี้จนถึงที่สุด

ความปรารถนาที่จะมี 'ความสงบ' กำลังทำให้เราเปลี่ยนแปลง ทำให้เราคิดและรู้สึกถึงชีวิตทางจิตวิญญาณอีกครั้ง เพราะความสงบคือธรรมชาติดั้งเดิมของจิตวิญญาณ เมื่อเรามองดู 'ความสงบ' เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เราต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอน เพราะความสงบมีแรงดึงดูดที่ไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เลย เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นฐานของทุกสิ่ง เรากำลังได้รับการตระเตรียมให้เปลี่ยนแปลง ตระเตรียมให้ไปอยู่เหนือการโต้แย้ง ไปสู่ความเข้าใจที่เงียบสงบ เพื่อทำให้การฟังอยู่เหนือการพูด ความถ่อมตนอยู่เหนือการบีบบังคับ เป็นการปล่อยวางจากความรู้ทั้งหมด และเรียนรู้วิธีสร้างความรู้สึกที่ดีงาม

นี่คืองานที่ทรงอำนาจเกินกว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งจะสามารถทำได้ การผนึกกำลังของเราทุกคนกำลังถูกจัดสรรโดยสิ่งสูงสุด เราเพียงแต่ให้ความร่วมมือในแผนงานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะกลายเป็นรางวัลในตนเองด้วยเช่นกัน การคิดถึงความสงบ นำความสงบมา...เป็นทั้งหลักการสากล และสภาวะส่วนบุคคล ในการดำรงอยู่ซึ่งกำลังเปิดเผยตนเอง"

โอม ชานติ ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ
ด้วยความเคารพ-รัก
สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.