ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฉลองโอลิมปิคภายใน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ในประเทศกรีกมี การจุดคบเพลิงโอลิมปิคขึ้น และเดินทางเข้ามาสู่ประเทศอังกฤษก่อนการแข่งขัน 70 วัน โดยการวิ่งถือคบเพลิงผ่าน 1,000 กว่าเมือง เริ่มทุกเช้า เวลา 7.00น. ต่อเนื่องไปถึงวันเปิดพิธีการแข่งขันในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ในเวลาเดียวกัน สมาชิกทั่วโลกของบราห์มา กุมารี ได้มอบคุณค่าให้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันจาก 5 ทวีปโดยใช้ 7 คุณสมบัติของโอลิมปิคเป็นหลัก คือ แรงบันดาลใจ ความ มุ่งมั่น ความเป็นเลิศ ความเสมอภาค มิตรภาพ ความเคารพ ความกล้าหาญ

ปฏิทินนับถอยหลังกำลังเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันให้ ฉลองโอลิมปิคภายในด้วย 70 คุณค่า รวมทั้งคติพจน์และคำถามที่ทำให้เราเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการนำเอาคุณค่าเหล่านั้นไปปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น หรือบางทีอาจจะมีการพูดคุย อภิปรายกันกับเพื่อนๆ หรือผู้ร่วมงาน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเดินทางจนครบ 70 วัน และสนุกสนานกับการแสดงออกซึ่งคุณค่าภายในที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของท่าน กรุณาเยี่ยมชม https://www.bkwsu.org/uk

ด้วยความปรารถนาดี ของคณะทำงาน โครงการ 'อยู่เพื่อความสงบ'

จากการให้จิตใจ คิดถึงคุณค่าความดีงามภายในตนเองทุกวัน
กลับไปหน้า อยู่เพื่อความสงบ© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.