โครงการ


เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ในเมืองหลวง...จากภายในประเทศและขยายออกไปสู่โลก
หลักการ ผู้มีความสงบ จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ ความเคารพ ความรัก และความปลอดภัย


วิธีการ
  1. หยุดนิ่ง- สัก 2-3 นาที ในเวลา 7 นาฬิกา เช้าและเย็น ของทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพื่อหาความหมาย จุดมุ่งหมาย และทำจิตใจให้สงบ จดจ่อความคิดไปที่ด้านหลังดวงตา ที่ที่ตัวตนของท่านอาศัยอยู่เป็นจุดแห่งพลังงานที่ละเอียดอ่อน
  2. คิด-เป็นเวลาที่เราจะต้องปล่อยวาง...ลืมชื่อของท่าน...เพศ ลืมบทบาท ยศ ตำแหน่ง ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม แม้กระทั่งร่างกาย แล้วถามตนเองจากภายในเวลานี้ว่า "ฉันรู้สึกอย่างไร?"
  3. สร้างประสบการณ์-ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเก็บช่วงเวลาแห่งความตระหนักรู้ จากการอยู่ในสมาธิไว้ เมื่อประสบการณ์นั้นปลุกเรียกท่านขึ้นมา จงนำประสบการณ์นั้นไปกับท่าน ขณะเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน จำไว้ว่าในการที่จะทำให้ธรรมชาติดั้งเดิมของความสงบของท่านมั่นคง จงมีความบริสุทธิ์ในความคิดของท่าน ที่ใดมีความบริสุทธิ์ ที่นั่นก็จะมีความสงบ ความสุข ความรุ่งเรือง และความรัก
  4. แบ่งปัน-ประสบการณ์ที่ดีงามของท่าน จะให้ความสุข-สงบแก่มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน ผู้เป็นที่รัก สมาชิกในครอบครัว หรือกระจายออกไปให้โลกโดยการบันทึกประสบการณ์ของท่านไว้ที่หน้า Facebook ของ America Meditating จดจำไว้ว่าความสงบของท่านสามารถเปลี่ยนความโกรธของบางคนเป็นความรักได้

การส่งเสริม ท่านอาจมองหาบริเวณที่เหมาะสมที่จะประกาศเป็นพื้นที่ 'หยุดนิ่งเพื่อความสงบ' ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน สวนสาธารณะหรือร้านกาแฟ เพื่อสร้าง 'ความแข็งแกร่งขึ้น' ในตัวฉัน ตัวท่าน และในโลก

ขอให้ทุกท่านโชคดี ในการใช้เวลา 7 นาฬิกาทั้งเช้าและเย็น ที่จะทำให้ตนเอง-ผู้อื่น และโลกสงบ
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.