จดหมายข่าวฉบับที่ 35

วันที่ 30 ธันวาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

เพลงและภาพของเด็กๆทีมีส่วนสร้างโลกแห่งสันติ ทำให้หัวใจร้องเพลง "ขอบคุณ" สำหรับความร่วมมือของคณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนสารสาสน์ ในอดีต เรามี พี่ภา(ผ.ศ.ประภา วิทยารุ่งเรืองศรี) เป็นผู้ประสานงานมาตลอดสำหรับการจัดรายการให้ประชาชน ณ ที่ต่างๆ...ที่สวนสามพรานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันนี้พี่ภาของเรา จึงทำหน้าที่เสนอข่าวจากโรงเรียนสารสาสน์ด้วยความภาคภูมิใจ

"Let there be peace on Earth; Let it begin with me,
Let there be peace on Earth, the peace that was meant to be,
With God as our Father, brothers all are we,
Let me walk with my brother in perfect harmony….
ขอให้มีความสงบในโลก ให้ความสงบเริ่มต้นที่ตัวฉัน
ขอให้มีความสงบในโลก ความสงบที่เกิดขึ้น
ด้วยการที่มีพระเจ้าเป็นพ่อของเรา และเราทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน
ขอให้ฉันเดินไปด้วยกันกับพี่น้องของฉันในความสอดคล้องกลมกลืนที่สมบูรณ์

ในช่วงทศวรรษของความไม่ก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและเยาวชน(2000-2010) คณะ นักเรียนกลุ่มขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ได้ร้องเพลง Let There Be Peace on Earth ขอให้ทั้งโลกร่วมสร้างกระแสของความสงบ ในวันสันติภาพสากลทุกปี ในรายการสำหรับประชาชนที่ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพโลกด้วยการสร้างความสงบขึ้นภายในตนเอง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เปิดขึ้นและได้สืบสานการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสงบ ควบคู่กันไปกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามคติพจน์ของโรงเรียนสารสาสน์ที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน" ในวันสันติภาพสากลทุกปี นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสันติภาพ ด้วยการวาดภาพระบายสี หรือเขียนเรียงความ จนถึงปัจจุบันในปี ๒๕๕๕ โรงเรียนสนันสนุนโครงการ "อยู่เพื่อความสงบ โดยเปิดสปอตเสียงตามสาย ทุกเช้าหลังพิธีเคารพธงชาติและการสวดภาวนา นักเรียนได้ยืนสงบนิ่ง ฟังคำเชิญชวนให้สร้างความสงบ ในเวลาของความสงบนิ่ง ๑ นาที กระแสของความสงบได้กระจายไปโดยรอบทั้งโรงเรียน ท่ามกลาง นักเรียนประมาณ ๓,๐๐๐ คน รวมทั้งครูไทย ครูต่างชาติ และผู้ปกครอง ต่างให้ความร่วมมืออย่างดี"

ความสงบค้นพบตรงนี้ในใจคุณ

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ I Am for Peace ฉันอยู่เพื่อความสงบ ที่เชิญชวนทุกท่านร่วมค้นหาและสัมผัสกับประสบการณ์ของความสงบในจิตใจด้วยตัวคุณเอง จัดเวลาและฝึกฝนที่จะอยู่ในความสงบอย่างน้อย 5 นาทีต่อวัน ในทุกๆเช้าหรือทุกขณะที่ทำสิ่งต่างๆ แล้วคุณจะพบกับประสบการณ์ใหม่ สงบ สุข สันติ ที่งอกงามขึ้นในใจคุณ

มาร่วมกันสร้างความสงบให้แก่ตนเอง คนรอบข้าง และโลกกันเถอะค่ะ I am for peace. ฉันอยู่เพื่อความสงบ
สปอตเสียงตามสายได้ใช้เสียงน้องเจนนี่วัย 6 ขวบจากบราห์มา กุมารี สาขาปัตตานี ในการรณรงค์โครงการ มีเครือข่าย สถานีวิทยุปัตตานีร่วมมือ สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเทศบาลเมืองได้เปิดเสียงตามสาย หลังเคารพธงชาติจนกระทั่งทุกวันนี้

"นอกจากกิจกรรมยามเช้าในความเงียบสงบ ที่บริเวณเสาธงแล้ว ช่วงกลางวันหลังอาหารกลางวัน ก่อนขึ้นชั้นเรียน นักเรียนชั้นประถมต้น และปลาย ได้นั่งสมาธิกันอีก นำโดย ด.ญ.ธิดาเทพ ไตรวงษ์ ชั้นประถมปีที่๓ ที่นั่งสมาธิทุกวันเวลา เช้าตรู่ และก่อนเข้านอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครอง คุณครูภูวรินทร์ พันชน เห็นว่า เมื่อเปิดสปอตวิทยุ I am for peace ทุกเช้า เป็นการแนะนำและฝึกฝนนักเรียนให้ทำทุกสิ่งในความสงบ นักเรียนฟัง คิด รู้สึก ปฏิบัติตาม ด้วยความเต็มใจ เป็นวิธีการสั่งสอนอบรมความประพฤติของนักเรียนที่น่ารัก เป็นระเบียบ ไม่เอิกเกริก ไม่ใช่การออกคำสั่งบังคับ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณครูนิษฐา อยู่คง กล่าวว่าผู้ปกครองให้ความสนใจกับโครงการนี้ และย้ำเตือนนักเรียนให้อยู่ในความสงบที่บ้านด้วย สำหรับคุณครูนิษฐาเอง รู้สึกชื่นใจมากที่ลูกสาว ด.ญ.พรวรินทร์
สุรเทพ พูดคำว่า I am for peace เพื่อเตือนตนเองให้สงบได้เมื่อมีใครหรืออะไรมารบกวนใจ

เด็กชายวรภพ สุขะกาลนันท์ ชั้น ประถมปีที่ ๔/๒ เขียนถึง ประสบการณ์การทำสมาธิ

"หนู รู้สึกสงบ มีความรู้สึกเหมือนเป็นดวงวิญญาณ
หนู เหมือนได้คุยกับบาบา ได้คุยกับชีพบาบา
หนู มีความรู้สึกเหมือนกับดวงดาวโบยบินบนอวกาศ"


น้องภพ วัย 9 ขวบ เคยมีโอกาสศึกษาและฝึกจิตแบบ 'ราชาโยคะ' จึงมีประสบการณ์ที่ดี ขณะเปิดตาทำสมาธิและเห็นดวงดาวจากความเข้าใจว่า ...ชีวิตที่เป็นแสง เป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายนั้น สงบ นิ่ง และสวยงามอย่างแท้จริง...ด้วยรัศมีของความดี

การฝึกจิตเช่นนี้ มีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ ขณะที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยพลังสมาธิ

ผู้ฝึกจิตแบบราชาโยคะ เชื่อกันว่า แม้มือทำงาน แต่ใจนั้นจดจ่อจดจำชีพบาบา พ่อสูงสุด ผู้ทรงอำนาจที่สามารถทำให้ทุกการกระทำของลูกๆนั้นดี มีคุณธรรม มีความสูงส่ง เพียงแต่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่เปลี่ยนระบบความเชื่อในเอกลักษณ์ภายในว่าฉันคือใคร?


ต่อมาจึงเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเป้าหมายในการปลูกฝังคุณธรรม หรือการสร้างบุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยสัจจะ ซึ่งหมายถึงเพาะหว่านเมล็ดของจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้อง จากตัวอย่างของต้นไม้ทั้งสองที่ออกดอกผลต่างกัน© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.