จดหมายข่าวฉบับที่ 33

วันที่ 17 ธันวาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
การฉลองครบรอบ 75 ปี 'Platinum Jubilee'
วันนี้ขอเริ่มด้วยการแสดงประกอบเพลง 'One God, One World Family'
ของพี่น้องชาวรัสเซีย ที่สำนักงานใหญ่ของบราห์มา กุมารี

เนื่องจากบราห์มา กุมารี คือองค์กรนานาชาติที่ให้การช่วยเหลือมนุษยชาติด้านจิตวิญญาณมาร่วม 75 ปี ใน 8,500 สาขาจาก 137 ประเทศ ผู้คนจากทุกศาสนา-ทุกศาสตร์-สาขาและทุกพื้นฐานได้รับการยกระดับจิตวิญญาณเพื่อความรับผิดชอบต่อชีวิตทางจิต ชีวิตครอบครัว การงานและสังคมอย่างมีสมดุล

ในระหว่างปี.ค.ศ.2011-2012 บราห์มา กุมารี ได้ฉลองครบรอบ 75 ปีด้วยการจัดรายการใหญ่ ณ สถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งที่สำนักงานใหญ่และในเมืองหลวงของอินเดีย นิวเดลี ครอบคลุมการสื่อสารทุกประเภท

หัวข้อ 'One God,One World Family'
โลกทุกวันนี้ถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาระหว่างศาสนา เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ หรือหลักความคิดเห็น และความเชื่อต่างๆ ขณะที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายภายนอก มนุษย์กลับมีปัญหาความขัดแย้ง ความตึงเครียดและความทุกข์ทรมานในชีวิตมากขึ้น ในที่สุดลำแสงแห่งความหวังจากพระเจ้าผู้ทรงอำนาจได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นมารับรู้สัจจะที่ว่า เราทั้งหมดคือดวงวิญญาณ เป็นลูกของท่าน ความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงเกิดขึ้น ด้วยศรัทธาในครอบครัวทางจิตที่ทุกชีวิตมีธรรมชาติดั้งเดิมเหมือนกันคือความบริสุทธิ์ ความสงบ ความรัก ความสุข ความปิติ จึงมีการการเฉลิมฉลองในหัวข้อ 'พระเจ้าเดียว ครอบครัวชาวโลกเดียว'

การฉลองใหญ่ครั้งสุดท้าย (Grand Finale)
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 ตุลาคม 2555 มีการฉลองครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ใน อาณาบริเวณเชิงเขาอาบู Shantivan Complex เพื่อประกาศเกียรติคุณของสถาบัน

ปัจจุบัน เราอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของประวัติศาสตร์โลก เรียกว่า ยุคแห่งการบรรจบกันของการสิ้นสุดยุคเหล็กและการเริ่มต้นยุคทองซึ่งสำคัญที่สุด เมื่อพระเจ้า สิ่งสูงสุดลงมาในโลกเพื่อพบมนุษย์ ลูกผู้เป็นที่รักของท่านเพื่อการชำระบาปและสร้างบุญ ด้วยการให้ความรู้และการฝึกจิตแบบราชาโยคะ

การสร้างยุคทองหรือระเบียบวินัยของโลกใหม่ที่ไร้กิเลส ไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่โดยที่ไม่มีอะไรแต่เป็นการกลับมาสร้างศีลธรรมจรรยา ในมวลมนุษย์ เป็นการกลับมาก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมโบราณที่สุดอีกครั้ง

ผู้อ่านควรพอใจหรืออัศจรรย์ใจที่ได้รู้ว่าปัจจุบันพระเจ้า ชีวา พ่อสูงสุดของทุกดวงวิญญาณ แท้จริงแล้วกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือ มวลมนุษย์เพื่อที่ว่าในไม่ช้า โลกก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทั้งหมดและจะมีการสถาปนาอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและสมบูรณ์พร้อมอีกครั้ง

'บราห์มา กุมารี เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก'
นี่คือคำพูดของผู้นำในด้านต่างๆที่ได้ยกย่องคำสอนของบราห์มา กุมารีในการเปลี่ยนจิตสำนึก เปลี่ยนมุมมองและชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก

วันที่ 4 รองประธานาธิบดีของประเทศเนปาลมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่เต็มไปด้วยสีสันของผู้ร่วมรายการจากทั่วโลก บนเวทีมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งผู้นำและผู้แทนประเทศ

รองประธานาธิบดีเนปาล กล่าวว่า "มนุษย์ สังคม ประเทศชาติ และโลกต้องการความสงบ ความรักและความสุข ยิ่งเราช่วยกันกระจายสาสน์มากเท่าใด เราก็จะมีประสบการณ์นี้มากเท่านั้น"

ดาดี้แจงกี ผู้นำสถาบัน กล่าวว่า "เรามีประสบการณ์ของความสุข เมื่อเรามีความสงบ... การขจัดความหลงทะนง ความผูกพันยึดมั่น และการเอาชนะกิเลสได้นั้นจะทำให้ทั้งอินเดียและทั่วโลกกลายเป็นสวรรค์... งานของเรา ในที่สุดคือการขับไล่ปีศาจออกไปจากโลก


ขบวนแห่จากทั่วโลกเชิญธงประจำชาติ เดินผ่านเข้ามาหน้าเวทีในหอประชุมใหญ่ที่จุได้ประมาณ 20,000 คน มีกลุ่มผู้แทนรัฐต่างๆและผู้แทน 19 สาขา(wings) ของสถาบันมาพร้อมกับเสียงดนตรี มีการแต่งตัวและการแสดงประกอบ

แขกผู้มีเกียรติบนเวทีโบกธงของสถาบันต้อนรับประมาณ1 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้นำและผู้แทนจากบางประเทศ(อเมริกา อาเจนตินา โคลัมเบีย ไทย)จะกล่าวแสดงความยินดีและแบ่งปันสิ่งดีๆ

BK Sister La (BK สไบทิพย์) จากประเทศไทยได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันความรู้ทางจิตและประสบการณ์ชีวิตในโอกาสนี้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหนึ่งได้พูดถึงประเทศไทยว่าเป็นแผ่นดินบราห์มา (The Land of Brahma) ที่ชาวไทยตั้งศาลพระพรหมทุกหนแห่งไว้กราบไหว้บูชา เมื่อกลับมาหาต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณ พวกเราจึงต้องพยายามปฏิบัติตามรอยเท้าของพ่อบราห์มาผู้ก่อตั้งสถาบัน เพื่อให้คุณประโยชน์สูงสุด...ในเวลาสุดท้าย เมื่อความจริงปรากฏให้เห็น ชีวิตที่ถือหลักพรหมจรรย์(จรรยาของพระพรหม)เพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นสำคัญเช่นไร เรามีความสัมพันธ์กันแบบพี่น้องจึงเรียกว่าเป็น BK หรือ Brahma Kumar-Kumaris-เป็นทั้งบุตร-บุตรีหรือลูกชาย-ลูกสาวของบราห์มา เมื่ออยู่ในร่างหญิงหรือชายที่สลับเปลี่ยนไปทุกชาติหรือสองชาติ นั่นหมายถึงดวงวิญญาณ ไม่มีเพศ จึงถือได้ว่าทุกดวงวิญญาณเป็นบุตร-ลูกชายของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่มีสิทธิ์ในมรดกทางจิตวิญญาณเสมอเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนในการรักษาดุลของคุณสมบัติชาย-หญิงที่สมองซ้าย-ขวาทำหน้าที่สร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์พร้อมในการเป็นมนุษย์

อย่างไรก็ตาม บรรพบุรุษโลก ผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากที่สุด กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากทุกหนแห่งทั่วโลกด้วยพลังจิตหรือความคิดที่สูงส่งของประชาบิดาบราห์มา (Prajapita Brahma) หรือพ่อของมวลมนุษย์ (Father of Humanity) เพื่อกลับมาเรียนรู้ถึงกฎของความเป็นนิรันดร์(Law of Eternity) ก่อนการทำลายล้างของทุกสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาจะเกิดขึ้น

วงจรเวลาได้หมุนไปจนครบรอบห้าพันปี เราต้องเตรียมตัวกลับบ้าน ในวัยปลดเกษียณของทุกคนไม่ว่าแก่หรือหนุ่ม พ่อบราห์มาได้วางรากฐานศาสนา-อารยธรรม เทพที่สูงส่งเป็นเวลา 33 ปีเต็มจากวัย 60 ถึง 93 ปี(ค.ศ.1969) ของความเพียรพยายามที่จะอยู่เหนือบ่วงกรรมและบรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อม จนกระทั่งบัดนี้ท่านมีบทบาทที่ละเอียดในร่างแสงในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเหนือเวทีละครโลกที่มีตัวตนนี้เพื่อช่วยเราให้เตรียมพร้อม เป็นการทำงานร่วมกันกับพ่อชีวา พ่อสูงสุด ผู้ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านคงอยู่อย่างบริสุทธิ์เสมอ ในอาณาเขตสูงสุดที่ไม่มีตัวตน... บ้านที่แสนหวาน ตามแผนของละคร เวลาผ่านไป 75 ปีแล้ว สำหรับกระบวนการสร้างโลกใหม่ และการทำลายโลกเก่าที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผู้ที่แสดงละครมาตั้งแต่ต้นจนจบนั้นจะมีปัญญารู้แจ้งในบทบาทของผู้แสดงเอกทั้งหมด

ธรรมชาติของวงจรละครโลก (Nature of World Drama Cycle)
วงจรประกอบไปด้วย 5 ยุค ยุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง ยุคเหล็กที่มียุคเพชรซ้อนอยู่เรียกว่า ยุคแห่งการบรรจบกัน มีการซ้ำรอยทุกรอบที่วงล้อหมุนครบเวลา

ผู้แสดงละครบนเวทีโลกนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต่างก็เล่นบทบาทของตนเองเหมือนกันทุกวงจร เนื่องจาก แต่ละดวงวิญญาณ มีบทบาทบันทึกไว้ ให้เล่นตามจังหวะเวลาภายในแต่ละวงจร เปรียบเหมือนการบันทึกเทปหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ได้บันทึกเพลงหรือละครทั้งหมดไว้ จะมีการซ้ำเหมือนเดิมทุกครั้งที่นำมาเล่น

ดวงวิญญาณ คือ จุดแห่งแสงที่มีชีวิต ได้บันทึกบทบาทที่ต่างกันไปไว้ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ยุคเท่ากันคือเวลา 1250 ปีภายใน 5000 ปีของหนึ่งวงจรละครโลก


เชิญชมนิทรรศการ
ผลงานของ บราห์มา กุมารี ในหอประชุมใหญ่


ต้อนรับด้วย บราห์มา บาบา ผู้ก่อตั้งปัจจุบันมีสาขากว่า 8500 แห่ง
ใน 137 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก


เครื่องหมาย 'สวัสดิกะ' เปิดเผยสัจจะ
ของความเป็นนิรันดร์
ของวงจรชีวิตและละครโลก

ทุกศาสนาจดจำแสง
สิ่งสูงสุดเดียวกันDadi ทั้ง 3 ทำงานร่วมกันเพื่อโลก
Shiv Shakti ชีพชัคตี ผู้มีพลังของชีวาทั้ง 3 อยู่ในรูปของเทพบูชา
จากการสั่งสม
ความรู้ของเทวีสรัสวตี
พลังทางจิตของเทวีดูรกา
ความมั่งคั่งของเทวีลักษมี


ภาพจากเทพนิมิต ที่ศึกษาได้
ในบทเรียนพื้นฐาน 'ราชา โยคะ'
ตรีมุติ และวงจร
* บราหฺมา บาบา ผู้ก่อตั้ง
ขณะนี้อยู่ในร่างแสง
* ดาดี้ประกาชมณี อดีตผู้บริหารสถาบัน ขณะนี้อยู่ในร่างเด็กชาย
ผู้ให้ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นแสง


คำยกย่องสรรเสริญจากบุคคลสำคัญ
DSC03052.JPG
Shri Rajiv Gandhi
DSC03055.JPG
H.E. Gyani Singh
DSC03058.JPG
H.E.Smt. Pratibha Patil
DSC03060.JPG
Shri L.K.Advani
DSC03062.JPG
Shri.N.Chandra Babu NaiDu
DSC03063.JPG
Shri D.R.Karthikeyan
DSC03064.JPG
Dr. Ved Pratap Vedic
DSC03066.JPG
H.E. Mr.Steve Nanraine
DSC03068.JPG
Justice V.R.Krishna lyer
DSC03069.JPG
Rt. Hon'ble Anerood Jagnauth
DSC03080.JPG
H.E.Mr.S.R.Insanally
DSC03081.JPG
Ms.Jehan EI Sadat
DSC03091.JPG
Dr.A.P.J.Abdul Kalam
DSC03092.JPG
Shri Atal Bihari Vejpayee
DSC03094.JPG
Shri H.D.Devegowda
DSC03095.JPG
Mrs.Shiela Dixit
DSC03099.JPG
Shri.P.V. Narsimha Rao
DSC03101.JPG
Justice Rangnath Mishra© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.