จดหมายข่าวฉบับที่ 31

วันที่ 6 ธันวาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
สิ่งที่สำคัญที่สุด ได้เกิดขึ้นในความสงบเงียบ
เพราะเราใช้ภาษาของความสงบเงียบ (Language of silence)
สื่อสารกับผู้เดียว - สิ่งสูงสุด - ผู้ทรงอำนาจ ONE - The Supreme -Almighty Authority

โอกาสนี้จึงขอย้อนกลับไป Silence Retreat หรือรายการฟื้นฟูชีวิตด้วยความสงบเงียบ ในหัวข้อ 'ONE' ที่จัดเป็นครั้งแรก ในปีค.ศ.2010 สำหรับผู้ประสานงาน ประจำประเทศ (National Co-ordinator) จากทั่วโลก ณ Om Shanti Retreat Centre(ORC) ใกล้กรุงเดลลี เพื่อเชิญชวนทุกท่านจัดเวลาไปสัมผัสบรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านเอง


Dadi Janki ผู้นำสถาบันอยู่ตรงกลาง (คลิกเพื่อขยายภาพ)


ห้องฝึกสมาธิแบบปิรามิด ให้ประสบการณ์ที่ลึกล้ำ
ด้วยความเชื่อในคุณประโยชน์ของกระแสพลังงาน

ในความสงบเงียบเราละวางจากโลก
ในความสงบเงียบเรามีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด
ในความสงบเงียบ
เราเดินผ่านเข้าไปสู่เรื่องราวชีวิตของเราเอง

ในความสงบเงียบเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกล้ำที่สุด
ในความสงบเงียบเราเดินตรงไปสู่ความเพียบพร้อม
ในความสงบเงียบเราเดินตรงไปสู่ความสมบูรณ์
ในความสงบเงียบเราเดินตรงไปสู่อนาคต

เวลานั้นจะมาถึง ทุกคนจะยุ่งวุ่นวาย เวลานั้นสั้นลงทุกที และไม่มีใครรู้ว่ามีเวลาเหลือมากเท่าใด
แต่แล้ว...มีผู้เดียวที่รู้ แต่ท่านไม่บอก ท่านจะอยู่ในการฟื้นฟูชีวิตนี้กับเรา ดังนั้น เวลานี้เป็นไปสำหรับท่าน ที่จะเชื่อมโยงกับผู้เดียวในความสงบ เพื่อกลับคืนสู่พลังของจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณคือรากฐานของทุกชีวิตและทุกอารยธรรม เพียงแต่เรียนรู้ที่จะใช้พลังงานบวกปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ให้ตื่นขึ้นจากการหลงลืมและหลับใหลเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่ลึกล้ำและกว้างไกล สำหรับโลกใหม่ ชีวิตใหม่

เมื่อเวลาหมุนเวียนไปเป็นวงจร อดีตกำลังซ้ำรอยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยเสียงเรียกของเวลาและชะตากรรมของเราที่ต้องมาเล่นบทบาทในการสร้าง 'ความเป็นราชา' ที่มีอำนาจการปกครองตนเองอีกครั้ง อนาคตอันใกล้เราจะมีอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นผลรางวัลที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีพลานามัยดี มีความมั่งคั่ง(ทั้งภายใน-ภายนอก) และมีความสุขเหนือประสาทสัมผัส

เรากำลังเพียรพยายามที่จะสร้างกรรมและความสัมพันธ์ในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ
เพื่อเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก เช่นเดียวกันกับพ่อผู้เดียวนั้น

เรากำลังเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงาน(Energy) ให้เป็นพลัง(Power)
ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคต

คำว่า เปลี่ยน (Change) สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในจิตสำนึก หรือในโลกภายนอกซึ่งเราส่วนใหญ่พยายามจะเปลี่ยนผู้อื่นและโลก แต่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ ความเครียดจึงเป็นผลตามมาในทุกระบบที่เราต้องการจะควบคุมบังคับ ในที่สุดเราต้องเปลี่ยนการคิดและการกระทำของเราเอง แน่นอนเรามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนธรรมชาติของวัตถุธาตุ เช่นการรวมพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังความร้อนเผากระดาษด้วยเลนส์นูนในวัยเด็ก

เมื่อหันกลับมามองภายในจิตสำนึกหรือ พลังงานที่มีชีวิต ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา เราจึงต้องรวมพลังงานที่มีชีวิตนี้ไว้ด้วย เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมาย เท่ากับไม่มีการรวมศูนย์ No purpose no focus ไม่มีการตระหนักรู้ใน 'พลัง' ของจิตสำนึกภายใน ไม่มีความต้องการที่ลึกล้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าคุณธรรม จึงปล่อยให้นิสัยของการลดทอนพลัง มีอำนาจเหนือจิตใจด้วยการโยนความผิดหรือกล่าวโทษผู้อื่น สำหรับปัญหา อุปสรรคและความทุกข์ของตน

การเข้าถึง 'สัจจะ' คือการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราคิด เรารู้สึก ไม่ว่าใครจะพูดหรือทำอะไร ความรับผิดชอบต่อตนเองคือรากฐานของการมีอำนาจเหนือตนเอง และการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง เป็นการยอมรับว่าเราคือผู้สร้างทุกสิ่งที่เรารู้สึก ในทุกขณะ

การเข้าถึง 'ผู้เป็นสัจจะ' (The Truth) หรือ ผู้เดียว(The ONE) คือคำตอบ สำหรับชีวิตของผู้สร้าง หรือผู้นำที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตน และแล้วทัศนคติ มุมมองและโลกของเราก็เปลี่ยนไป ผู้ศึกษาราชาโยคะทั่วโลกกำลังเพียรพยายามที่จะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ ด้วยการให้ความสำคัญแก่หัวใจที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหน หากหัวใจนั้นจริงแท้ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง เราจะยอมรับ ความบกพร่อง อ่อนแอ ภายในเพื่อให้พระเจ้าผู้เดียว ผู้คงความบริสุทธิ์เสมอ ชำระล้างให้เราบริสุทธิ์สมบูรณ์... เช่นที่กล่าวไว้ว่า พลังงานสูงสุด(Supreme Energy) เท่านั้นที่จะชุบชีวิต(rejuvenate) พลังงานของดวงวิญญาณมนุษย์(Soul Metaphysical Energy) และพลังงานวัตถุ(Physical Energy) ด้วยการทำให้สติปัญญาของเราสูงส่ง(Divine Intellect) ด้วยความรู้ที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์ 'Complete Truth'เท่านั้น เพราะการหลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์เกิดจากความศรัทธาในสติปัญญาFaith in the intellect

วันนี้จึงมีโอกาสแนะนำน้องนันท์ (จิรนันท์ นาคตะคุ) ดวงดาวแห่งความนิ่งเงียบ 'Star of Tranquility'
จากโคราช
"ขณะที่เขียนจดหมายอยู่กลางทุ่งนายามเย็น เห็นต้นข้าวเขียวขจีที่เพาะหว่านด้วยตนเอง จึงให้ผลแก่จิตใจได้ทันที มีอากาศที่บริสุทธิ์ ท้องฟ้าที่แจ่มใส พระอาทิตย์ให้แสงสว่าง ลมพัดผ่านผิวกายเย็นสบาย ในบรรยากาศที่สงบนี้ ฉันอยู่กับความนิ่งเงียบ มองเห็นคุณสมบัติที่งดงามภายในตนเองและผู้อื่นได้ชัดเจน สามารถเข้าใจ-พิจารณาสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพราะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันเป็นอิสระจากการยึดติดใน 'ตัวตน'และผู้อื่น โดยไม่เก็บความขมขื่น ขุ่นมัวภายในที่ทำให้เราไม่พอใจในความสัมพันธ์ ยิ่งเราเปิดใจให้ใครเข้ามาในหัวใจที่ไม่สงบมากเท่าใด เราก็ยิ่งกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อตนเองมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อเราละทิ้งความทุกข์และความไม่ดี เราก็สามารถมีธรรมชาติที่เปิดเผยและน่ารัก เป็นการเปิดใจต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิต เพื่อเติบโตและพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่สมบูรณ์ของตนเองเท่านั้น จนกลายเป็นธรรมชาติของจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์และนิ่งเงียบในชีวิตที่เรียบง่าย

การเปิดใจให้กับผู้อื่นและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต ฉันขอขอบคุณ คุณไก่เพื่อนรักที่ได้แนะนำให้เข้ามาเรียนราชาโยคะของมหาวิทยาลัยทางจิตเพราะได้รู้สิ่งที่มีค่ามาก สำหรับการพัฒนาจิตใจ ทำให้มีความคิดเป็นระเบียบ จากการรู้ตัวตนที่แท้จริงว่าฉันคือใคร ฉันมาจากไหน ฉันจะไปไหน แท้จริงแล้วฉันเป็นลูกของใคร ราชาโยคะทำให้รู้ทุกคำตอบที่เป็นสัจจะ เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่จริงแท้

ฉันคือดวงดาวที่กระจายแสง ขณะที่ฉันอยู่ในสำนึกที่แท้จริงของการเป็นดวงวิญญาณที่สงบ ความเบาสบาย ความนิ่งเงียบอันลึกล้ำ ครอบคลุมตัวฉันไว้

ในโอกาสที่มีการรณรงค์โครงการเพื่อสันติภาพโลกด้วยความสงบภายใน ทีมงานครอบครัวดวงดาวจากมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะได้สัญจรมา กระจายแสงของความสงบที่โคราชซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของฉัน ฉันรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมโครงการที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ใช้เวลาไม่นานแต่ให้คุณประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างล้ำค่า

ฉันได้สังเกตการณ์ดู ผู้ที่ทำงานรับใช้ให้คุณประโยชน์กับผู้อื่น ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งซ่อนความสุข ความสงบให้ผู้อื่นสัมผัสด้วยการทำงานที่มีการวางแผนประหยัดเวลาทุกๆวินาทีเพื่อให้คุณประโยชน์สูงสุด


ฉันขอเอ่ยนามและชื่นชมครูทั้ง 4 ท่านนี้ พี่หล้า ป้าแมว พี่ศรี น้องฝนที่ได้ไปกระจายแสงของความสงบให้กับผู้คนที่โคราช ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฉันได้สัมผัสความสามารถ การทุ่มเท เสียสละที่จริงใจ น่ารัก อ่อนหวานในความเรียบง่ายของทุกท่าน

คุณแม่ของฉันยังชื่นชมทุกท่านซึ่งได้มาพบกันที่บ้าน รู้จักกันแค่ไม่นาน แม่ก็รู้สึกได้รับความสุข ความสงบในตนเอง แม่ได้รู้ว่า แม่คือดวงวิญญาณ เป็นลูกของบาบา ดวงวิญญาณสูงสุด แม่ดีใจที่พี่หล้าผูกรักกี้(สายใยศักดิ์สิทธิ์ผูกไว้ที่ข้อมือขวา) ให้ ทุกคนได้นั่งสมาธิสร้างพลังโยคะ กระจายความสงบในบ้านนั้นด้วย

'ชีวิตอมตะ' คือหนังสือที่เราผลัดกันอ่านในความสงบให้แม่น้องนันท์ได้สัมผัสกับการเป็นอิสระจากความตาย เป็นการตอบแทนความดีงามของ 'แม่' ที่ได้สนับสนุนลูกให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์


สุดท้ายนี้ ฉันต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่ปิดกั้นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นสัจจะจริงแท้ ฉันโชคดีที่ได้ถูกเลือกมาอยู่ในหนทางภักดีต่อสัจจะ ได้รับฟังความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าผู้เป็นสัจจะทุกวัน และได้เป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวทางจิต ครอบครัวชาวโลก…
เมื่อฉันเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิต ฉันย้อนคิดว่า... ฉันนั้นมาจากไหน

เมื่อต้องตาย จากกายไป จะไปแห่งใด ฉันรู้แล้วฉันจะไปไหน..."

หาสถานที่ที่เงียบๆที่จะอยู่อย่างนิ่งๆ 5 นาที ในวันนี้

น้องนันท์บอกทันทีว่า "ห้องบาบา" เพราะเมื่อเรานั่งเงียบๆ อยู่ในห้องบาบา เรามีประสบการณ์สงบ เบาสบายภายในตนเอง มีความอบอุ่น แม้ว่าเราจะนั่งอยู่คนเดียวแต่ก็เหมือนมีใครสักคนมานั่งอยู่กับเรา ทำให้มีความสุข สงบ และอบอุ่น

'ห้องบาบา' (Baba Room) คือห้องพิเศษที่มีภาพของบราห์มา บาบาผู้ที่มีตัวตนอยู่กับพ่อชีวาสูงสุดผู้เป็นแสงไม่มีตัวตน จึงไม่ต้องสงสัยว่า สถานที่ใดมีห้องบาบาด้วยแรงรักและศรัทธา สถานที่นั้นก็จะได้รับการปกป้อง และห้องบาบาแรกนั้นอยู่ในมธุบาน ที่ที่บราห์มา บาบาจากร่างในวัย 93 ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงชีพบาบา พ่อสูงสุดชีวา ใต้ภาพในกล่องแสงในห้องนั้นเราเก็บอัฐิของท่านไว้ เหมือนท่านมีชีวิตที่ยังให้พลังและความรักแก่ผู้ที่มีสายใยที่จะช่วยทำให้งานรับใช้มวลมนุษย์ด้านจิตวิญญาณขยายผลจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึงเรียกมธุบานว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.