จดหมายข่าวฉบับที่ 19

วันที่ 28 สิงหาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน


ผีเสื้อคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์ เปรียบได้กับความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

วันนี้จึงขอเชิญดวงดาวทั้งสองมาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ทางจิตวิญญาณ แม้เพียงไม่กี่ปี แต่หากมีข้อผูกมัดต่อการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงนั้นรับประกัน เช่นที่กล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง (Learning means change) ... จนถึงขั้นสมบูรณ์พร้อม ที่ไม่เพียงแต่ด้วยการมองโลกในแง่ดี หรือวิธีการต่างๆ ในกระบวนการที่ลึกล้ำยิ่งกว่านั้น แต่ทว่าเป็นการเรียนรู้การใช้พลังงานของดวงวิญญาณ (Soul Energy) ของเราเอง พร้อมกันกับพลังงานสูงสุด (Supreme Energy) ที่ทำให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบเก่าๆ ที่เป็นลบนั้นอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จึงจะถาวรและยั่งยืน

สำหรับน้องมีมี่ คือดวงดาวแห่งความเข้มแข็ง
(Star of Strength)
"ความเข้มแข็งช่วยเราให้เป็นผู้ทำลายปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆได้ และทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของตน นั่นคือสภาพดั้งเดิมของการเป็นจิตวิญญาณที่ไม่จำกัดไว้ด้วยรูปหรือนามใด ๆ การตระหนักรู้ถึงศักยภาพดังกล่าวเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน ความรู้ที่ลึกล้ำที่ได้มาจากพระเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งล้วนแต่เป็นสัจจะ หากเราได้รับความรู้และปฏิบัติตามแนวทางอันสูงส่งของท่าน เราจะได้รับพลังและความเข้มแข็งของสติปัญญาที่สามารถแยกแยะตัดสินให้ความคิด คำพูด และการกระทำนั้นเป็นคุณประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เมื่อเราได้พัฒนาความเข้มแข็งของตนแล้ว ภาพลักษณ์ที่สูงส่งของเราก็จะปรากฏแก่ผู้อื่น เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติที่ทำให้เขาเข้มแข็งได้ในที่สุด"

ถึงตรงนี้ เรามาช่วยกันพิจารณาความเข้มแข็งกับการพัฒนาสติปัญญา หากเรามีสติปัญญาที่ฉลาด เราสามารถมองเห็นได้ชัดว่าอะไรถูก-ผิด อะไรจริง-ปลอม เมื่อสติปัญญาบริสุทธิ์ เราอยู่เหนือความไม่บริสุทธิ์ได้ เมื่อสติปัญญาสูงส่ง เราย่อมสามารถทำให้ผู้อื่นสูงส่งด้วยเช่นกัน นี่คือความเข้มแข็งตามลำดับในการสร้างศรัทธาในสติปัญญาต่อตนเอง ต่อพระเจ้า ต่อครอบครัวทางจิต และต่อละครชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้น จนในที่สุดความศรัทธาที่งมงายกับการเฝ้าร้องขอ การกราบไหว้บูชา หรือ การบำเพ็ญเพียรด้วยความทุกข์ทรมานใจและกายทั้งหลาย ก็จบสิ้นลง

ท่านได้ความเข้มแข็งมาจากอะไร?
"จากความรู้อันเป็นสัจจะที่ทำให้เราตระหนักว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใคร เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีวันสูญสลาย เราจึงไม่มีอะไรต้องสูญเสีย"... ขณะที่มั่นคง สม่ำเสมอกับการเรียนรู้ที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสที่มีเหตุจากจิตสำนึกของการเป็นร่างกายที่สูญสลาย จากคุณธรรมกลายเป็นกิเลสอันเป็นเหตุบาป บ่วง ความอ่อนแอ อุปสรรค ปัญหา ที่ให้ความทุกข์เพิ่มพูนขึ้นมาจนไม่สามารถจะหยุดยั้งด้วยพละกำลังใดนอกเหนือจากพระเจ้าผู้ทรงพลังอำนาจเท่านั้น ในบทบาทของผู้ประทานชีวิตใหม่ด้วยน้ำทิพย์แห่งความรู้

สำหรับน้องไก่ คือดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Star of Transformation)
"การเปลี่ยนแปลงแรกในชีวิตคือ การหยุดทานเนื้อสัตว์ เพราะสงสาร ไม่อยากเอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเรา แม้มีผู้ต่อต้านมาก แต่ฉันก็ยึดมั่นในความคิดจนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำตามหลายคน

จนกระทั่งได้รับความรู้ทางจิตและเกิดความรู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าฉันคือดวงวิญญาณที่ได้มาพบผู้ที่ตามหามาแสนนาน ฉันสัมผัสความรักของพระเจ้าและรู้จักว่าตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นใคร พ่อ-แม่ที่แท้จริงเป็นใคร

ฉันได้ฟังคุณย่าพูดเรื่องสวรรค์ ตั้งแต่เป็นเด็กว่าคนทำดีจะได้ไปสวรรค์ เมื่อฉันได้มาพบกับพระเจ้าและรู้ว่าสวรรค์นั้นท่านคือผู้สร้าง และเป็นดินแดนแห่งความสุข ความสงบ ทำให้ฉันอยากจะไป แต่การที่จะไปฉันจะต้องเตรียมตัวเองก่อนที่จะละจากร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวจริงของฉัน ด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก


ฉันเริ่มตระหนักรู้จักตัวเองมากขึ้น ทุกวันฉันตื่นมาในเวลาเช้าตรู่และได้การเติมเต็มจากพลังงานสูงสุด เพื่อใช้ขจัดความอ่อนแอ และกิเลสทั้งหลายที่ฝังอยู่ยาวนาน ฉันเริ่มมีสายตาที่มองดูผู้อื่นว่าเป็นพี่ น้องของฉันโดยไม่แบ่งแยกหญิง ชาย ศาสนา สถานภาพ ทำให้ฉันรักทุกคนและให้อภัยเมื่อเขาทำผิด ฉันเปลี่ยนความคิดเมื่อพบสถานการณ์ที่ปั่นป่วนหรือเลวร้ายว่านี่คือละคร ทุกอย่าง 'ไม่มีอะไรใหม่'(หมายถึงละครชีวิตนี้ถูกกำหนดไว้แล้วและกำลังซ้ำรอย)

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความรู้ที่เป็นสัจจะ สอนโดยพระเจ้า ผู้เป็นครู มหาสมุทรของความรู้ที่ประพรมให้กับดวงวิญญาณทุกวันจนเกิดการตระหนักรู้และอยากทำตามคำสอนของท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสมบูรณ์"

อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรคือการแปรสภาพที่ไม่คงเหลือรูปเดิม?
การเปลี่ยนแปลงมีสามระดับเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยทั่วไป (Change) ตามมาด้วยการพัฒนาและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ (Transformation) และสุดท้าย คือการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์ (Metamorphosis) เป็นการปฎิรูปอย่างสมบูรณ์ เพราะมีการจัดระเบียบโครงสร้างของจิตวิญญาณใหม่ ด้วยการปฏิวัติของสติปัญญา เช่นที่เรียกว่า 'การเปิดตาที่สาม'

การเสริมพลังจากพลังงานสูงส่งของพระเจ้า ทำให้เราเข้มแข็งและสามารถเผชิญสิ่งที่ยากลำบากภายนอกได้สำเร็จ ในขณะที่ภายในมีความมั่นคงและพละกำลัง ด้วยเหตุนี้ เมล็ดของความไม่ดีทั้งหลายจึงไม่สามารถจะหยั่งรากลงไปได้อีก บุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถรับรู้ได้ถึงเงามืดที่ไม่ดีก่อนที่จะถูกครอบงำและหยุดสิ่งนั้นได้ก่อนที่มันจะทำลายดวงวิญญาณและสร้างความเสียหาย

เมื่อดูตัวอย่างของตัวหนอนที่ถักทอบ้านของตนและซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆในรังไหมนั้น ห่างไกลจากสายตาของโลกเฉกเช่นที่ธรรมชาติเองนั้นทำงานที่แฝงตัวของตนในความสงบเงียบ การปฏิรูปเช่นนี้ เกิดขึ้นและแล้ววันหนึ่งสิ่งมีชีวิตใหม่ก็ปรากฏออกมาจากรังไหม

มนุษย์ที่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าอย่างลึกล้ำ จะเดินทางลึกเข้าไปสู่ความสงบเงียบด้วยการสำรวจตรวจสอบตนเอง ในความสงบเงียบเช่นนั้น ดวงวิญญาณจดจำพระเจ้าผู้เดียวที่เป็นสัจจะอย่างสมบูรณ์จนเกิดการถักทอรังไหมของการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะอย่างสิ้นเชิง

จากการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอทุกวันร่วมกันทั่วโลก ผู้เป็นนักเรียนที่ดีของพระเจ้า ครูสูงสุด จะปรากฏออกมาจากรังไหมของความสงบเงียบ ไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ แต่เป็นชีวิตแห่งแสงที่มีร่าง ของพลังงานที่ละเอียดอ่อน ดวงวิญญาณสามารถที่จะโบยบินด้วยพลังของความคิด ไปที่ใดก็ตามในฐานะผู้นำสาสน์ของพระเจ้า นี่คือเทวดานางฟ้า ในโลกของจินตนาการที่เป็นจริง ไม่ใช่ผู้มีปีกของร่างกาย แต่เป็นปีกของความรู้และโยคะ(ความรักที่บริสุทธิ์) และแล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้โดยพระเจ้า เราทั้งหมดได้รับโอกาสเดียวกันจากครูสูงสุด แต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเลือกสรรสิ่งที่จะกำหนดระดับความสำเร็จของเราเองด้วยสติปัญญา

การบรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อมของมนุษย์ ต้องมีสมดุลของการพัฒนาสมองทั้งสองซีก (ซ้าย-ขวา) นั่นคือ การนำเอาพลังความเงียบสงบ(Silence) ที่แท้จริงมาใช้คานดุลพลังทางวิทยาศาสตร์(Science)

ขอเชิญรับฟังการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์ ของ ดร.ดีภัค โชปรา (Dr.Deepak Chopra) นักเขียน นักบรรยายมีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ได้รับการต้อนรับโดยอดีตผู้นำสถาบัน ดาดี้ปรากาชมณี
ณ สำนักงานใหญ่ ของบราห์มา กุมารี
...เมื่อเซลล์จินตนาการในร่างกายของหนอนค่อย ๆ เปลี่ยนเซลล์ระบบคุ้มกันโดยทำให้ร่างเก่าสลายกลายเป็นสารอาหารเหลว จากนั้นเซลล์จินตนาการเหล่านั้นได้รวมตัวกันทั้งหมดจนถึงจุดมวลวิกฤต (critical mass) ทำให้ยีนของผีเสื้อในตัวหนอนถูกปลุกขึ้นและทำให้เซลล์เปลี่ยนเป็นผีเสื้อ

ผีเสื้อคือสัญลักษณ์ของความสามารถใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากภายในจิตสำนึกแห่งวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เช่นเดียวกันเซลล์จินตนาการหรือเซลล์สร้างสรรค์ก็เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของจิตสำนึกด้วยความสงบและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง...


โดยสรุป ... การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของมนุษย์กำลังเกิดขึ้นในแต่ละจุด แต่ละกลุ่ม เพื่อกลับมารวมตัวกันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกที่มีผลต่อสรรพสิ่ง นี่คือการเตรียมการสำหรับชีวิตใหม่ โลกใหม่ ที่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ในละครโลกที่ไม่มีวันจบ ทุกสิ่งได้ถูกกำหนดไว้แล้วในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง


งานที่ยิ่งใหญ๋เกิดขึ้นในความสงบ© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.