จดหมายข่าวฉบับที่ 18
กิจกรรมจากเชียงใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน

ภายใต้การรณรงค์เพื่อสร้างสันติภาพสากล "ฉันอยู่เพื่อความสงบ (I am for Peace)"
พี่น้องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งภาพกิจกรรมต่างๆ มาให้ชื่นชม
ภาพกิจกรรมของโครงการ "การพัฒนาศักยภาพทางภาษาด้วยวิธีการแบบราชาโยคะ"
ระหว่างวันที่ 13-29 มิถุนายน 2555 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน 33 ค่ายดารารัศมี
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ซิสเตอร์น้อย ซิสเตอร์หลั่น และซิสเตอร์ลลิตา (วิทยากรพิเศษจากศูนย์โกเบ ประเทศญี่ปุ่น)
ร่วมกันบรรยาย และนำกิจกรรม "Who am I? , Am I Peace?"ผู้เข้าอบรมต่างตระหนักถึงความสำคัญของ Who am I?
โดยร่วมกันให้คำมั่นสัญญาที่จะกระจายกระแสแห่งความสงบให้กับตนเอง
ประเทศ และโลกนับจากนี้ต่อไป


ภาพกิจกรรมของโครงการ "ค่ายคุณธรรมหนุนนำสันติสุข"
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการ "ค่ายคุณธรรมหนุนนำสันติสุข" กิจกรรม "ฉันคือดวงดาว" (โดย ป้าหลั่น)
น้องๆ จากโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องทุกชั้นปี
รวมพลังแห่งความร่วมมือในการแสดงละครเรื่อง
"ดวงดาวแห่งความสงบ" และ "ฟองน้ำผู้มีความสุข"
ด้วยการประสานตา มีการแบ่งปันความสงบ
ความรัก และความสุขให้กัน


"ต่อไปนี้ พวกเราจะอยู่เพื่อความสงบ วันละ 5 นาที สัญญา ค่ะ สัญญา ครับ แต่ว่า...พวกเราทำได้วันละ 8 นาที เพราะที่โรงเรียนเปิดเพลงเตือนให้หยุดการจราจรของจิตใจ (Traffic Control mind) ทุกวันเลย ! โอม ชานติ"
พี่น้อย ตัวแทนครอบครัวเชียงใหม่ มาทักทายเราในวันนี้ในฐานะ ดวงดาวแห่งการชื่นชม (Star of Appreciation)
"เพราะฉันเต็มเปี่ยมอยู่ภายใน ฉันจึงมีความพอใจ และชื่นชมกับทุกบทบาททั้งของฉันและของแต่ละคน อย่างไม่มีเงื่อนใข ด้วยความปราถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์"

วันนี้ท่านได้ชื่มชม 3 สิ่งในชีวิตของท่านแล้วหรือยัง?
จากศูนย์เชียงใหม่วันนี้และทุกวันเราขอชื่นชม 3 ดวงดาวที่กำลังช่วยกันกระจายแสงแห่งความหวังเพื่อให้กำลังใจแก่ทุกท่านป้าหลั่น ดวงดาวแห่งความพอใจ (Star of Contenment)
สำหรับท่านความพอใจหมายถึงอะไร?
ขอตอบคำถามนี้ ด้วยความขอบคุณที่ป้าหลั่นได้ทำหน้าที่พี่สาวคนโตของครอบครัวดวงดาวในเชียงใหม่ผู้ทำให้พวกเราพอใจ... โดยสรุปจากคำสอนที่สูงส่ง ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมานาน
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

Contentment is a sign of perfection.
ความพอใจคือสิ่งชี้บอกถึงความสมบูรณ์พร้อม
ผู้ที่พอใจอย่างสม่ำเสมอในทั้ง 4 วิชา นั่นคือ ความรู้(Gyan) โยคะ(Yoga) คุณธรรม(Dharna) งานรับใช้ช่วยเหลือ(Seva) ที่สอนในมหาวิทยาลัยทางจิตนี้เท่านั้นที่ทำให้ผู้อื่นพอใจในตัวเขาได้อย่างแท้จริง นั่นหมายถึง เขาได้รับพรจากทุกคน ทุกขณะรวมทั้งความรัก และความร่วมมือที่ละเอียดอ่อน จนในที่สุดเขาเหล่านั้นจะยอมรับว่า ความไม่พอใจของเขาเกิดจากความอ่อนแอของเขาเอง... เมื่อเขาได้สัมผัสความพอใจของเราจากสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก ความร่วมมือ และความรู้สึกของความเมตตาที่บริสุทธิ์
    เราทั้งหมดกำลังเพียรพยายามที่จะได้รับประกาศนียบัตรทั้งสาม
  • พอใจในตนเอง
  • ผู้อื่นพอใจเรา
  • พระเจ้าพอใจเรา

ป้าไล ดวงดาวแห่งความดี (Star of Goodness)
จงหา 3 สำนวนที่เกี่ยวข้องกับความดีในวันนี้
ขอตอบแทนความดีของป้าไล ผู้เลือก 'ดวงดาวแห่งความดี' ตรงกับคุณสมบัติที่ทุกคนชื่นชมในตัวป้าไล ...ด้วยดุ้กตาลิง 3 ตัวแทนสำนวนนี้

"See no evil, hear no evil, speak no evil"
"อย่าได้เห็น อย่าได้ยิน อย่าได้พูดในสิ่งที่เลวร้าย"จิตใจสามารถมั่นคง เพราะสติปัญญาสามารถเข้าถึงความรู้ ในบทเรียนแรก ดวงวิญญาณพูดว่า "จิตใจเอ๋ย ทำให้ตนเองสงบ" จิตใจจะทำตามคำสั่ง และประสาทสัมผัสจะทำตามโดยอัตโนมัติ เราจะถึงจุดที่หยุดคิดไม่ดีได้ด้วยการทำให้ความรู้ เข้าไปในส่วนลึกของสติปัญญา และทำให้จิตใจเงียบ เพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยและธรรมชาติเก่าๆ อย่างลึกล้ำ ปล่อยวางความปรารถนาที่หยาบ แล้วอยู่ในความสงบเงียบเพื่อสื่อสารกับพ่อสูงสุดในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ แล้วท่านจะทำให้เราสมปรารถนา ให้เราอิ่มเต็มในที่สุด

ป้าไลเองขอใช้สำนวนนี้ ย้ำความดี จากคำสอนวันนี้(26/8/12)
"To be on who does not love to rest in your efforts means to not become carless."
การเป็นผู้ที่ไม่รักที่จะพักในการเพียรพยายามของตน หมายถึงการเป็นผู้ไม่ประมาท

"พี่ชัย ฝากสำนวนนี้มาจากคติพจน์วันนี้(26/8/12)
"A master almighty authority is one who uses every virtue and power according to the time of need."
ผู้ทรงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ใช้ทุกคุณธรรมและทุกพลังตามเวลาที่ต้องการ


น้องกิ๊ก ดวงดาวแห่งความภักดี (Star of Loyalty)
อะไรดลใจท่านให้เกิดความภักดี?
ขอสะท้อน...ความภักดีของน้องกิ๊ก ที่เข้ามาอยู่ศูนย์เชียงใหม่ และกลายเป็นกรรมการมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ด้วยความเต็มใจ... เพื่อมิตรภาพที่แท้จริง ที่สามารถเชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกัน

การเป็นชาวศูนย์ ถือเป็นศูนย์รวมของทุกคนในการเรียนรู้ที่จะตัดความผูกพันยึดมั่น ด้วยการอุทิศตนให้แก่พ่อสูงสุด และงานสูงสุดของท่าน พ่อสูงสุดคือพระเจ้าผู้ไม่มีตัวตนที่เราเรียกว่า บาบา มีความรักมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรหรือดวงดาวในท้องฟ้า การมีความสัมพันธ์กับท่านย่อมทำให้เราเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมของความรักที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงแต่นั่งกับ บาบา ด้วยความซาบซึ้งและในสายสัมพันธ์ที่เห็นเพียงดวงวิญญาณเท่านั้น ไม่มีสิ่งอื่นใด เราจะรู้สึกว่าทุกคนเป็นลูกของท่าน พี่น้องหญิงชายในครอบครัวเดียวกัน และแล้วทัศนคติและสายตาของเราเอง จะสะท้อนสิ่งนั้นให้โลกเห็น... เป็นแรงบันดาลใจให้เราเกิดความภักดีต่อมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ในผู้เดียวที่ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.