จดหมายข่าวฉบับที่ 16

วันที่ 22 สิงหาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
"พันธะสัญญาแห่งรักที่บริสุทธิ์ จะปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์" นี่คือคำพูดที่ก้องอยู่ในใจ ที่ตามมาด้วยคำที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะใจตนเอง Man- mana bhav มาน-มานะภาวะ คำนี้ปรากฏขึ้นตอนต้นและตอนจบของคัมภีร์กีตะ ที่เป็นกำเนิดของทุกคัมภีร์...แปลว่า จดจำพ่อเพียงผู้เดียว (Remember me alone) จงเป็นของพ่อด้วยจิตใจ (Be mine with your mind) จดจ่อจิตใจของลูกกับพ่อ (Focus your mind on me)

ใครหรือที่มาเตือนเราให้ยึดมั่นในพันธะสัญญา และสามารถรับประกันว่า บาปของเราจะได้รับการปลดเปลื้องจากการจดจำท่านเพียงผู้เดียว? ผู้นั้นคือ(BapDada) บัพดาดา พ่อแม่สูงสุดผู้บริสุทธิ์ที่สุดของเรา ท่านเฝ้าแต่ร้อยเรียงเราไว้ในสายใยรักที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นพี่น้องในครอบครัวชาวโลก มาเป็นเวลา 75 ปีแล้ว


ดาดี้แจงกีพี่สาววัย 98 ปี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสถาบันได้ส่งจดหมายมาให้เราอ่านทั่วโลกในเทศกาลรักชาบันดัน อันเป็นสิริมงคล เพื่อทำสัญญาขณะที่ผูกรักกี้ (Rakhi)ที่ข้อมือขวา
  1. ละทิ้งความคิด คำพูด และการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไร้ประโยชน์ และธรรมดา
  2. สร้างประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ความก้าวหน้าในตนเอง ความพอใจ โดยไม่มีความขัดแย้งกับผู้ใด
  3. มีชัยชนะในการเปลี่ยนแปลงเจตนาและธรรมชาติที่ไร้สาระของตนเองและผู้อื่น
พร้อมนี้ดาดี้แจงกีได้ย้ำเตือนถึงเวลาที่เหลือสั้นที่เราต้องใช้ลมหายใจ ความคิด เวลาและพลังทั้งหมดอย่างมีค่า...ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง สำนึกรู้ ทัศนคติ และสายตาที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ด้วยการทำตามหนทางสูงสุด(ศรีมัท)และวันนี้เรามีน้องจุ๊บแจงที่เลือกเป็นดวงดาวแห่งความรัก (Star of Love)มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตทางจิตมาเกือบ 3 ปีแล้ว

"แก่นแท้ธรรมะ คือเมตตา แก่นของเมตตา คือความรัก ความรักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ ไร้ขีดจำกัด เป็นความรักที่พ่อผู้สร้างมีให้กับสิ่งสร้าง เพื่อนำพาเรากลับบ้านและไปสู่อาณาจักรในยุคทอง พ่อคอยสอนเราทุกวัน ด้วยความรัก

เรามนุษย์ปุถุชนทั่วไป หากรักใคร ก็ทุ่มเทอุทิศตนยอมทำทุกสิ่งให้กับคนที่เรารัก แต่นี่คือความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเรา ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ ด้วยความรักนี้ เพียงแต่เราเปิดหัวใจรับความรักให้ซึมซาบเอิบอาบสู่หัวใจสู่จิตวิญญาณ...

อะไรคือความแตกต่างระหว่างความรักและความผูกพันยึดมั่น?
ความรักนั้นบริสุทธิ์ เป็นการให้ไร้การคาดหวัง เป็นอารมณ์ด้านบวก เปี่ยมล้นด้วยความอ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นความสุขที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุข เช่นเดียวกัน ต่างกับความผูกพันยึดมั่นที่มีความไม่บริสุทธิ์ คิดหวงแหนให้เป็นของเรา มีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ มีอัตตาซึ่งสังเกตได้จากอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข มีความขุ่นมัว ความทุกข์เข้ามาปะปน ถ้าเริ่มทุกข์ก็ต้องพิจารณาได้ว่า เป็นความรัก หรือความผูกพันยึดมั่น...

ยกตัวอย่าง สิ่งที่พระเจ้าทำให้เป็นไปได้ด้วยพลังแห่งความรักคือ

การเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ -อาณาจักรในยุคทอง ดินแดนแห่งความสุขที่วัตถุธาตุบริสุทธิ์สมบูรณ์ งดงาม

การเปลี่ยนแปลงมนุษย์สู่เทพ ผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม บริสุทธิ์สมบูรณ์ มีสิทธิ์ในมรดกแห่งความมั่งคั่ง ทั้งภายใน(ปัญญา) และภายนอก

การมาสอนให้รู้จักวงจร จดจำพ่อ จดจำบ้านในยุคบรรจบพบกัน"

โปรดอย่าลืม "พันธะสัญญาแห่งรักที่บริสุทธิ์นี้ ปลดปล่อยเราจากบ่วงพันธะทั้งหมดที่ให้ความทุกข์" เพราะสายสัมพันธ์แห่งความสุขที่แท้จริงนี้เท่านั้นที่ทำให้เราอยู่เหนือพันธะของความทุกข์ (Bondages of sorrow) 2 คำนั้นตรงกันข้าม Sampan(สัมพันธ์) และ Bandhan (พันธะ)

ดาดี้แจงกีให้เราพิจารณา...
ที่ใดมีความสงบ ที่นั่นไม่มีความเจ็บปวด (Where there is peace, there is no pain.)
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีบ่วงพันธะ (Where there is love, there is no bondage.)© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.