จดหมายข่าวฉบับที่ 14


วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ถึงพี่น้อง ผู้รักสันติทุกท่าน
ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใด ทุกอาทิตย์ที่สามของเดือน เราขอถือโอกาสเตือนใจให้ใช้เวลาสำคัญร่วมกันในการสงบจิตเพื่อโลก เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วันอาทิตย์ที่ 15 เราเริ่มจากการพบปะ แบ่งปันประสบการณ์ความสงบ กับกลุ่มกิจกรรม Experiencing Peace Workshop 30 ท่าน ณ.อาคาร Raj Mansion สุขุมวิท 20 ช่วงสุดท้ายเราได้รวมพลังสมาธิสร้างบรรยากาศของความสงบเพื่อโลก
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 นี้ เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ มูลนิธิฯ เราขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรายการด้วยการจุดประกายของดวงดาวประจำตัว เพื่อกระจายรัศมีแห่งความดีงามนั้นไปให้โลก หากท่านยังไม่ได้รับดวงดาวประจำตัว กรุณามาเลือกในวันนั้น หรือมารับก่อนล่วงหน้าที่ซุ้มคุณธรรมของมูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ชั้น 2 (ประตู 2) ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี Hall 9 ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 นี้ ถึงเวลา 17.00 น. (ท่านสามารถใช้เวลาเดินทางมาถึงมูลนิธิฯ ได้ภายใน 10 นาที เพื่อเริ่มรายการกับเราในเวลา 17.30 น.)
You are invited for sharing Inner Beauty of each star
prior to World Meditation Hour
ขอเชิญผู้รักสันติทุกท่าน
ใช้เวลาอย่างมีค่าร่วมกันในกิจกรรมกลุ่ม เพื่อนำไปสู่ชั่วโมงแห่งการสงบจิต

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
เวลา 17.30-19.30น.
ณ มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
แจ้งวัฒนะ ซ.27

Date - Sundays 19th August 2012
Time - 05.30 - 07.30 pm.
Venue - Brahma Kumaris Raja Yoga Foundation, Changwattana Rd.Dear friends and Peace lovers,

We thank you for your participation by responding to the Pledge of 5 minutes, under the World Peace Campaign that has started since 8th July'12. Hope the daily email with peace messages are reaching you. We request those who have'nt joined yet in this noble cause, can join by registering at : I Am For Peace(click here) OR … just send a reply to this e-mail back to us with message : "I Am For Peace - your name".

Please reach by 5 pm
Early registration, by reply to this email is necessary to help us prepare well.
Free Admission.
© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.