รายการที่ผ่านมาแล้ว
2561 ทำตามความฝัน ธ.ค.61
พูดจริงทำจริง พ.ย.61
เป็นเวลาของการยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น ต.ค.61
สงบภายในสู่สันติภาพโลก ก.ย.61
เยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ 9 ส.ค.61
บริโภคอาหารที่บริสุทธิ์ 14 ก.ค.61
ราชา โยคะ เรียบง่ายและสูงส่ง(มิ.ย.61) 17,24,30 มิ.ย.61
การเยียวยาที่แท้จริง(รายการเดือน พ.ค.61) 10,13,20 พ.ค.61
ราชาโยคะ สร้างอำนาจในการปกครองตนเอง 5 พ.ค.61
เคารพชีวิต 22 เม.ย.61
ชีวิตอมตะ (เชียงใหม่) 11 มี.ค.61
วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ 27-30 ม.ค.61
การเดินทางในการจดจำระลึกถึง 20 ม.ค.61
เชาว์ปัญญาทางจิตวิญญาณ โดย Br.Yogesh 6 ม.ค.61
2560 รายการธันวาคม 2560 กับ Sr.Sonja 16 ธ.ค.60
ฉลองวันสันติภาพสากล20 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์16 ก.ค.60
ความสุขคือยาที่ดีที่สุด6 พ.ค.60
ราศ ลีลา15 ม.ค.60
ครอบครัวดวงดาว1 ม.ค.60
กิจกรรมความสงบ1 ม.ค.60
2559 ร่วมสร้างกระแสความสงบที่ ABAC2 ธ.ค.59
กิจกรรมความเคารพ27 พ.ย.59
Positive Thinking25 พ.ย.59
กิจกรรมความถ่อมตน31 ต.ค.59
กิจกรรมความศรัทธา31 ก.ย.59
กิจกรรมความอดกลั้น31 ส.ค.59
กิจกรรมการให้อภัย31 ก.ค.59
ความสุข...พลังภายใน โดย Sr.Jayanti26 ก.ค.59
สื่อสารผ่านภาษาตา ภาษาจิตวิญญาณ โดย Sr.Jayanti28 ก.ค.59
กิจกรรมความปรานี มิ.ย.59
งามด้วยปัญญา ให้คณค่าชีวิตที่มีดุลย์ 29 มิ.ย.59
กิจกรรมความเมตตากรุณา 4-15 พ.ค.59
ความสุขคือยาวิเศษ 20 มี.ค.59
สัจจะนำทาง 6-7 ก.พ.59
การแสดงความรักและพลังของพระเจ้า 18 ม.ค.59
ในหัวใจของพระเจ้า..มองด้วยความรัก 31 ม.ค.59
2558 ฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวดวงดาว 20 ธ.ค.58
จุดแสงปัญญาให้นาวาชีวิต 28 พ.ย.58
สื่อสารภาษาใจ ให้โลกสงบสุข 21 ก.ย.58
ชีวิตราชาโยคี 28 ก.ค.58
ฉลองสัปดาห์โยคะสากล 21 มิ.ย.58
ฉลองครบรอบวันเกิดศูนย์ราชาโยคะ 5 พ.ค.58
แสงแห่งรัก 23 มี.ค.58
Symphony of Light 7 มี.ค.58
ความลับของความสุข 28 ก.พ.58
ความรักเชื่อมโยงกับคุณธรรม 14 ก.พ.58
ราชา โยคะ จิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง 24 ม.ค.58
Heart of Butterfly 25 ม.ค.58
2557 ตรอบครัวดวงดาว 27 ธ.ค.57
ศิลปในการครองตน Sr.Denise 13 ธ.ค.57
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 16 พ.ย.57เจ็ดเสาร์แห่งการเข้าถึงสัจจะ 5 ก.ค.57
2556 คริสต์มาสทางจิต 21 ธ.ค.56
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 17 พ.ย.56
เสียงสู่ความสงบ 21 ก.ย.56
ประสบการณ์ภายใน ความสงบของจิตใจ22 ส.ค.56
เป็นเวลาที่ต้องกลับมาอ่อนโยน เป็นเวลาที่ต้องกลายเป็นนางฟ้า6 ส.ค.56
ความสงบภายใน ความงามของจิตใจ 27 ก.ค.56
วันที่ระลึกถึงมาม่า -แม่ของชาวโลก 16 มิ.ย.56
กระจายความสงบเย็นไปสู่บรรยากาศ 14 มิ.ย.56
จดจำ...การเดินทางกลับสู่สาระ 5 พ.ค.56
แสงปัญญา ชนะความกลัว – ไม่มั่นคง 27 มี.ค.56
แสงปัญญา 2 มี.ค.56
ทางเลือกที่สงบ 25 ก.พ.56
วันของเทวดานางฟ้า 18 ม.ค.56
2555 คริสต์มาสทางจิต 22 ธ.ค.55


8 พลัง

พลังของการละเลิก (Withdraw)

พลังของการปล่อยวาง (Let go)

พลังของความรัก (Love)

พลังของการยอมรับ (Accept)

พลังของการหยั่งรู้ (Kwon)

พลังของการตัดสิน (Decide)

พลังของการเผชิญ (Face)

พลังของความร่วมมือ (Co-operate)


สร้างประสบการณ์ภายในและการปกป้อง

การฉลองเทศการคริสต์มาสทางจิต

Unlock the mysteries of the Gita for the present day


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.