บราห์มา กุมารี for English click here

พลังในการให้ความรัก
อดกลั้น อดทน ยอมรับ เข้าใจ

19 ธ.ค.2553
10.00-11.00น. ณ มูลนิธิฯ นนทบุรี เปิดรายการ 'แม่ของชาวโลก'
04.30-05.30น. ขึ้นเรือท่าน้ำนนท์-กรมเจ้าท่า
06.30-07.30น. 'ชั่วโมงสงบจิตโลก' บนดาดฟ้า(ชั้น 32) ของอาคาร 'บ้านเจ้าพระยา'

ตระเตรียมสำหรับปีใหม่ด้วยการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสงบเยือกเย็น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความอดทน อดกลั้นจากคู่สนทนาแล้วจึงพบกับบรรยากาศของการฝึกจิตที่กระจายแสงแห่งความรัก ความสงบ ให้แก่กรุงเทพมหานครและสรรพสิ่ง ในฐานะแม่ของชาวโลก


ที่ใดมีรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่นั่นไม่ต้องอดทนต่อสิ่งใด เริ่มด้วยการรู้จักและรักตนเองว่าเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ฉันก็จะอดทนต่อขีดจำกัดหรือข้อบกพร่องของตน จนฉันสามารถอดทนกับผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจว่าพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมเกิดจากความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยภายใน

จักกะตัมบ้า (Jagadamba) - แม่ของชาวโลกที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวของพลังรัก ผู้เชื่อมโยงกับพ่อสูงสุด สิ่งสูงสุด มหาสมุทรของความรักและความรู้แห่งสัจจะที่สมบูรณ์ กลายเป็นเทวีที่ได้รับการบูชาเพราะสามารถให้ความรัก แก่ทุกคน ทำให้ลูกเป็นอิสระจากความกลัวใดๆ

ในฐานะที่เป็นแม่ผู้มีศักดิ์ศรีและความรักที่บริสุทธิ์ ความอดทนต่อทุกสิ่งจึงเป็นไปเพื่อทำให้ลูกมั่นใจ มั่นคงปลอดภัยในหนทางที่ฟื้นฟูคุณค่าที่ถูกต้องดีงามกลับคืนสู่ชีวิตได้อีกครั้ง
© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.