บทเรียน ราชา โยคะ สำหรับผู้ที่สนใจ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อรับการอบรม หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง
ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่าน

หากท่านไม่สะดวกมาอบรมด้วยตนเอง ท่านสามารถอบรมแบบ online (ภาษาไทย) ได้ดังนี้

บทเรียนราชาโยคะ จากนักเดินทางผ่านกาลเวลา โดย Sr.Denise ชาวอังกฤษ

1. แสงระหว่างดวงตา The light between the eyes
2. จุดอัลฟ่า เจ้าแห่งแสง The Alpha Point
3. การหลอมรวมในความเงียบสงบ The Silence Union
4. ความยุติธรรมแห่งกรรม The Justice of Karma
5. วงจรที่ไม่รู้จบ The Never-Ending Cycle
6. ตระหนักในคุณค่าของเวลา Recognising The Time
7. ประตูไปสู่อนาคต The Door to the Future


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.