ฟังเสียงจากรายการ


11 ม.ค. 2555 Arjurna's despair:Human mind lost in today's world (ตอนต้นท่านเอกอัครราชทูตอินเดียมากล่าวเปิดรายการ)


12 ม.ค. 2555 Sankhya Yog in Gita: Self-realization and philosophical state (ตอนนี้อัดไม่ค่อยชัด แต่พอฟังได้ ตอนต้นหายไปนิดหน่อย)


13 ม.ค. 2555 The real form of Parmatma's visions


14 ม.ค. 2555 Karma Yog: Elevated karma&basis for success


15 ม.ค. 2555 Most secret knowledge: an eternal truth


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.