ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ทรัพย์สมบัติที่มีค่าของความคิดที่สูงส่ง เป็นพลังของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่สามารถทำให้จิตใจและสติปัญญาเป็นสมาธิ ในที่สุดความคิดที่บริสุทธิ์สูงส่งนี้ก็เพิ่มพลังของการจับกระแสจิตและรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นการมีความคิดไร้สาระจึงทำให้สูญเสียพลังเหล่านี้

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ ที่สามารถรับคลื่นได้จากทางไกล รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นทำงานด้วยแสงหรือคลื่นไฟฟ้า พลังงานของจิตวิญญาณก็ทำงานด้วยกระแสจิตหรือคลื่นความคิด ผู้คนพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์จากการทดลองพลังของวิทยาศาสตร์(Power of Science) เช่นเดียวกันกับการทดลองพลังของความเงียบสงบ (Power of Silence) ที่ต้องมีพลังสมาธิซึ่งเกิดจากการควบคุมความคิดในจิตใจ และสิ่งนี้เองก็จะแสดงให้เห็นถึงปาฏิหารย์ที่ให้คุณประโยชน์ ซึ่งจะกลายเป็นพรด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่การใช้พลังอิทธิฤทธิ์ใด ๆ

เมื่อความคิดนั้นไม่เห็นแก่ตัว บริสุทธิ์และกระจ่าง เราจะมีประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งให้คุณประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาสุดท้ายด้วยเช่นกัน เพียงแต่ต้องฝึกฝนเป็นพิเศษจนกลายเป็นนิสัยที่จะสร้างความคิดที่เต็มไปด้วยพลัง มีการควบคุมและประหยัดคำพูด เวลา ทรัพย์สมบัติ ไม่ให้สูญเสียพลังงาน จนเหนื่อยล้าจากทุกสิ่ง

สิ่งสำคัญ เราสามารถรับสัญญาณจากสิ่งสูงสุด เพื่อทำงานอย่างแฝงตัว ในการเปลี่ยนแปลงสติปัญญา ให้มีพลังในการแยกแยะ ตัดสินได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
จาก: พี่ธม Friday 05 Feb 2010 เวลา 19:57.30

ข้อความ: Your article was eclxelnet and erudite.
จาก: Wajdi Sunday 16 Sep 2012 เวลา 04:17.58