ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: สันสการ์หมายถึง รอยประทับหรือรอยกรรมหรือนิสัยที่ถูกเก็บไว้ภายในดวงวิญญาณ โดยจะเก็บจากการกระทำที่เรากระทำออกไปผ่านประสาทสัมผัส หรือจากผลการตัดสินใจของสติปัญญาว่าส่งที่คิดนั้นถูกต้อง ก็จะนำไปเก็บไว้ในสันสการ์นี้ และถ้าทำบ่อยครั้งมากขึ้นสิ่งนั้นก็จะถูกฝังไว้ลึกมากขึ้น ถ้าเป็นนิสัยก็จะเปลี่ยนแปลงยากก็จะทำเหมือนเดิมตลอด

สันสการ์ของพ่อหรือบาบา(ดวงวิญญาณสูงสุด) คือสันสการ์ที่บริสุทธิ์ เพราะบาบาไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา บาบาจึงอยู่เหนือกรรม จึงมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อทุกคนได้ ซึ่งก่อนนั้นเราก็เป็นเหมือนบาบา แต่เนื่องจากเราต้องมาใช้ร่างนี้ จึงตกภายใต้อิทธิพลของร่างกาย ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าตนสันสการ์ของเราจึงไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงต้องทำให้สันสการ์ของพ่อเป็นสันสการ์ของเรา คือมีความปรารถนาดีและความคิดที่บริสุทธิ์ต่อทุกคนให้ได้
จาก: ชัย Sunday 25 Apr 2010 เวลา 09:33.07