ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ด้วยทัศนคติของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์แก่โลก จงเปลี่ยนความไม่ระมัดระวังของตนเอง ผู้เป็นเครื่องมือให้คุณประโยชน์โลก ไม่อาจมีความคิดไร้สาระ ได้แม้เพียงวินาที เพราะการเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คุณประโยชน์แก่โลก คือการคงรักษาสายตา ทัศนคติของความเมตตา ของการให้คุณประโยชน์ และเป็นนายของความรักกับทุกๆคน ไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้าย หรือผู้คนจะดูถูก เหยียดหยาม ประณามอย่างไร
จาก: พี่น้อย เชียงใหม่ Sunday 25 Apr 2010 เวลา 09:34.53