ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: โดยทั่วไปพื้นฐานของความเจริญและความตกต่ำนั้นคือความรู้สึกและเจตนา ดังนั้น

ผู้ที่จะกลับมามีสภาพที่ละเอียดอ่อนนั้น ต้องมีสิ่งสำคัญ 2 ประการ

ประการที่หนึ่งคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่องานที่ทำและผู้ที่ทำงาน ความรู้สึกที่สูงส่งนี้ จะทำงานผ่านจิตใจ
  1. ความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อทุกคน
  2. ความรู้สึกในการให้รักและความร่วมมือ
  3. ความรู้สึกที่เพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้น
  4. ความรู้สึกว่าทุกคนเป็นของเรา ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร
  5. ให้ความรู้สึกว่ารากฐานของทุกสิ่งคือสำนึกของการเป้นดวงวิญยาณ
ทั้ง 5 ประการนั้นคือความรู้สึกที่เป็นบวก ตรงกันข้ามคือ ความรู้สึกในตัวตนที่เป็นลบ ทำให้ไม่มั่นคงในสภาพที่ละเอียดอ่อน

ประการที่สอง คือ การมีเจตนาที่สูงส่ง คือวิธีการทำให้เป็นที่รักของผู้ที่เข้ามาใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าผู้อื่นจะมีเจตนาเช่นไร ผู้ที่มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และเจตนาที่สูงส่งนี้ จะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำของชัยชนะ แม้ว่าจะไม่อาจใช้คำพูดบรรยายหรือวางแผนงานใดๆ แต่หากมีความปรารถนาดีก็จะมีการสะสมไว้ในบัญชีของงานรับใช้ช่วยเหลือเช่นกัน เพราะผู้ที่ปรารถนาดี จะให้และรับความสุขเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร เปรียบเหมือน ต้นกุหลาบสามารถเปลี่ยนปุ๋ยที่เน่าเหม็น ให้เป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมและสวยงามได้เช่นไร ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกและเจตนาร้ายของผู้อื่นได้เช่นนั้น ผู้ที่มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์นั้น ได้รับสมญาว่า คือผู้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนโลก เปลี่ยนแปลงวัตถุธาตุให้บริสุทธิ์ และแล้วเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนดวงวิญญาณอื่นๆที่ไม่บริสุทธิ์ได้หรือ นื่คือเป้าหมายที่จะกลับมาเป็นเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน
จาก: พี่ธร Tuesday 09 Feb 2010 เวลา 15:58.05

ข้อความ: ความรู้สึกและเจตนา(ความตั้งใจ) คือพื้นฐานชีวิตที่นำไปสู่ความเจริญและความตกต่ำ หากต้องการทำให้งานใดสำเร็จ ความรู้สึกต่องานและผู้ทื่ทำงานนั้นต้องเป็นบวก ยิ่งเราสามารถสร้างความรู้สึกที่บริสุทธิ์ได้มากเท่าใด เราก็จะมั่นคงอยู่ในสภาพที่ละเอียดอ่อนได้มากเท่านั้น นั่นคือ ความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ ให้ความรัก ความร่วมมือ เพิ่มความจริงจัง กระตือรือร้น ที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา และที่สำคัญคือความรู้สึกที่มาจากสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ

การมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นนี้ คือการช่วยเหลือด้วยจิตใจ ส่วนการมีเจตนาที่สูงส่งคือ การทำให้ผู้มีสายใยความสัมพันธ์กับเรานั้นรักเรา นี่คือที่มาของการร้อยลูกประคำที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงชีวิตของผู้มีชัยชนะ เป็นการเอาชนะจิตใจผู้อื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการบรรยายด้วยคำพูด หรือทำงานรับใช้ช่วยเหลือที่สำคัญแต่ภายนอก การช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น ให้เขาเป็นดวงวิญญาณพิเศษในหัวใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่จะให้และรับความสุขอย่างสม่ำเสมอ

ในที่สุดเราจะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกและเจตนาที่ไม่ดีของผู้อื่นได้เช่นการใช้ปุ๋ยที่เหม็นบำรุงเลี้ยงให้ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม
จาก: พี่ล่า Wednesday 18 Aug 2010 เวลา 22:21.23