ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: การเติมเต็มความอยากความปราถนาของผู้อื่น นั้นคือการทำให้ผู้อื่นเต็มและทำให้ตนเองนั้นสมบรูณ์ การให้ผู้อื่นคือการขจัดความอ่อนแอออกจากตน การสร้างผู้อื่นนั้นคือการกลายเป็นสิ่งนั้น เช่นความเชื่อในการให้ทานในสิ่งที่ตนขาด ทำนองเดียวกันหากมีความบกพร่องในวิชาใดของการศึกษาความรู้ทางจิตที่ทำให้ชีวิตขาดการให้คุณประโยชน์เป็นการได้รับผล ที่ทำให้ตนเองมีประสบการณ์ของการเติมเต็ม ความเพียรพยายามที่รวดเร็ว คือการรับใช้ตนเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกัน ในทุกวินาที ทุกความคิด ด้วยความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อตนและโลก
จาก: พี่ดาว Monday 08 Feb 2010 เวลา 22:46.22

ข้อความ: It\'s like you\'re on a miossin to save me time and money!
จาก: Nunu Sunday 16 Sep 2012 เวลา 01:13.12