ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่คือผู้ให้กำเนิดคุณธรรมความดี โดยไม่มีขีดจำกัด เช่นเมล็ดที่ให้ชีวิตแก่ต้นไม้ทั้งต้น ผู้อยู่เคียงข้างกับผู้สร้างจะมีประสบการณ์เหมือนอยู่บนยอดต้นกัลปะเสมอ เนื่องจากเป็นต้นไม้ของกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในตำนานกล่าวว่าผู้ใดนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นกัลปะ จะสามารถเกิดการรู้แจ้ง การเป็นเมล็ดที่ยิ่งใหญ่ คือการเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ ที่กระจายลำแสงของพลังคุณธรรม และความปรารถนาดีออกไปให้ทั้งโลกได้เข้าใจความลับของกาลเวลา ที่เปิดเผยผู้สร้างที่แท้จริง ด้วยความร่วมมือของความรักที่บริสุทธิ์ เช่นที่เมล็ดที่ยิ่งใหญ่ สามารถหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้น ทันทีที่สิ่งสร้างเกิดขึ้น ผู้สร้างก็ให้พรแก่เขามากมาย สิ่งสร้างคือผู้ที่ถือกำเนิดจากลำแสงของพลังคุณธรรมที่บริสุทธิ์
จาก: ขนุน Saturday 29 May 2010 เวลา 14:32.05

ข้อความ: A little rationality lifts the quailty of the debate here. Thanks for contributing!
จาก: Kmara Saturday 15 Sep 2012 เวลา 15:12.37